Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Jedná se o terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, plochy (odstavné, manipulační, prodejní, skladové, výstavní), hřbitovy, změny druhu (kultury) pozemku, úpravy pozemků s vlivem na vsakování srážkové vody.

Související předpisy: § 80, 96 SZ, vyhl. č. 503/2006 Sb.

Formuláře: