Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

ZŠ DUKELSKÁ  etapa 1 - I. Stupeň
Cílem záměru je řešit nevyhovující kapacity školní družiny a provozní nedostatky základní školy. 
V první etapě se počítá s kompletním přesunem provozu I. stupně ZŠ do nových prostor. Rekonstrukce budovy prvního stupně umožní vznik nových šaten, dojde k modernizaci stávajících učeben a opravy neminou ani sociální zázemí. V nástavbě stávajícího objektu vzniknou nové kmenové učebny, nezbytné sociální zázemí, družiny pro odpolední pobyt dětí sborovna pro pedagogy a asistenty. Bezbariérový provoz zajistí výtah. Prostor před hlavním vstupem do budovy školy projde novým dopravním řešením, kdy budou vybudovány zálivy pro dočasné zaparkování osobních automobilů.  Záměr řeší i sadové úpravy uzavřeného dvora.
 
plánovaný termín realizace:      2024 - 2026 
(stav 2022 - příprava projektové dokumentace)
 
autor studie:
Ing. arch. Vladimír Krajíc
Ing. arch. Martin Křenek
 
Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
obrázek