Realizované stavby

Ostatní
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Autobusová zastávka Jezárky, Strakonice
Karta stavby: Kontejnerové stání III. Tržní
Karta stavby: Oprava oplocení , Tovární č.p. 220, Strakonice
Karta stavby: Zahradní altán Modlešovice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dodávka a montáž vlajkového stožáru na Kuřidle, Strakonice
Karta stavby: Ulice Šv. Dudáka - kontejnerové stání
Karta stavby: Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice - dodávka a montáž mapových nosičů a směrového ukazatele - oprava st
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Realizace a osazení plakátovacích ploch MIOS
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice - II. etapa - dětské hřiště
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Demolice prodejny květinářství na pozemku p.č. KN st. 1285 v k.ú. Nové Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Prodejní stánky a jejich zázemí
Karta stavby: Zpevněná plocha pro kontejnery - lokalita Tržní na parcele č.p. 112/2 v k.ú. Strakonice
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178
Karta stavby: Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice - 1. část
Nadpis Upravit
Karta stavby: Naučná stezka Švandy dudáka, oprava stezky a schodů na parc.č.91 v k.ú Nové Strakonice
Chodníky a cyklostezky
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty
Karta stavby: Hajská - rekonstrukce rampy a chodníku před budovou č. p. 30
Karta stavby: Odstranění lávky ev. č. L4, přes silnici I/22, Strakonice
Karta stavby: Oprava chodníku v ulici U Nádraží, Strakonice
Karta stavby: Písecká ulice - Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků včetně VO
Karta stavby: Rekonstrukce chodníku v Lipkách ul. Pod Hradem
Karta stavby: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce schodiště a přilehlých podest v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Úprava vstupu před domem č.p. 1147, v ulici sídliště 1. máje Strakonice
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "I/22 Dražejov průtah - Strakonice" - oprava komunikace a chodníků na pozemcích města Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Lidická u autoservisu Šrachta, Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Virtova - Strakonice
Karta stavby: Zřízení silničních obrub a odvodnění ul. V Lipkách
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Most ev. č. 173-001 Strakonice
Karta stavby: Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník ul. U Vrbiček a Mikoláše Alše
Karta stavby: Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov
Karta stavby: Oprava dlažeb ul. Hradeckého a lokalita Jezárky, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník Jezárky - ul. Leknínová a U Vrbiček
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice - II. etapa - dětské hřiště
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Zpevněná přístupová plocha ke stávajícímu dětskému hřišti, ulice Písecká, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Ellerova ulice - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela
Karta stavby: Ulice Na Ohradě - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbariérové město III.etapa
Karta stavby: Cyklotrasa od lávky i hradu k mutěnickému jezu - 2.etapa
Karta stavby: Lávka u hradu
Karta stavby: Novostavba chodníku na poz, p.č. 540/28 k.ú. Strakonice
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Oprava lávky sídliště Mlýnská - náhon, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Rekonstrukce cyklostezky Hajská - Sedlíkovice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
Karta stavby: Chodník - Starý Dražejov, Strakonice
Karta stavby: Chodník Nový Dražejov - ulice Na Hrázi
Karta stavby: Oprava chodníků MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice
Karta stavby: Oprava schodů před domy č.p. 1127 a 1128 v ul. Pionýrů ve Strakonicích
Karta stavby: Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp
Karta stavby: Stavební bezbarierová úprava křižovatky Husova-Mírova
Karta stavby: Úprava pozemků a vstupního prostoru-kruh. křižovatka, kostel sv.Václava
Veřejné osvětlení
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty
Karta stavby: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení ul. Virtova Nový Dražejov
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: SSZ a V.O. ul. Ellerova
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lidická ulice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Kabelové rozvody-parkoviště U Sv. Markéty
Karta stavby: Modlešovice V.O. a zásuvkový pilíř
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lipky II.Etapa - Strakonice
Karta stavby: Zásuvkové rozvaděče + kabelové rozvody Podskalí
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
Karta stavby: Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Strakonice Most Jana Palacha-veřejné osvětlení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Karta stavby: Veřejné osvětlení sídliště 1.Máje Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce ul. Radomyšlská a Stavbařů-Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Pod hradem-Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Na Ohradě
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Modlešovice
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice-osvětlení přechodů pro chodce
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce na 8 křižovatkách
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Úprava SSZ, Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Katovická/Husova/Obránců Míru
Karta stavby: Veřejné osvětlení - místa pro přecházení Na Křemelce
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Hraniční/Šumavská ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Husova -1. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Ellerova/Na Ohradě
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka na Ohradě/Bezděkovská/Holečkova
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Bučkova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Dvořákova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Tovární ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení křižovatka Havlíčkova/Čelakovského
Karta stavby: Veřejné osvětlení Zvolenská ulice - parkoviště před SOU
2007
Nadpis Upravit
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce U Dudáka
Budovy
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dům kultury Strakonice - oprava střechy
Karta stavby: Dům kultury Strakonice - oprava střechy, pojistná událost 1
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dům kultury Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Strakonice - Zateplení bytových domů č.p 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dvorní altán u domu č.p. 58, U Markéty Strakonice
Karta stavby: Oprava části střechy - dům kultury Strakonice
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS Rybniční 1282, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 137 , Na Stráži, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Oprava střechy a klempířských prvků - kino OKO Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
Karta stavby: Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích - I. etapa (výměna oken a izolačních mezioken
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bytový dům Jezárky 30 b.j. MIKADO
Karta stavby: Hradní sklípek - stavební úpravy
Karta stavby: Stavební úpravy a přístavba Poděbradova 772
Karta stavby: Úprava výměníkové stanice - MěÚ Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 58, Strakonice
Silnice
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace u Vodojemu, Přední Ptákovice
Karta stavby: Odstranění lávky ev. č. L4, přes silnici I/22, Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace - Šibeniční vrch, Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace pod Šibeničním vrchem, Strakonice
Karta stavby: Písecká ulice - Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků včetně VO
Karta stavby: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "Oprava komunikace ul. Hradeckého" na pozemku města Strakonice p.č. dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice
Karta stavby: "Oprava zpevněné plochy před azylovým domem" na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strak
Karta stavby: Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na pozemku p.č. 599 k.ú. Střela a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Starý Dražejov - Virt
Karta stavby: Oprava MK Starý Dražejov - Krty", na pozemcích v majetku města Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na Podskalí - kemp, Strakonice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického, Strakonice, 2. etapa
Karta stavby: Oprava komunikace na Podsrpu, Strakonice, p.č. 191/5 v k.ú. Přední Ptákovice
Karta stavby: Oprava povrchu stávající MK města, ve St. Dražejově, u čp. 3 a čp. 46
Karta stavby: Polní cesta Virt - Střela
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce ulice Tovární, Strakonice
Karta stavby: Úprava odtokových poměrů St. Dražejov, Strakonice, u čp. 341
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Modlešovice
Karta stavby: Oprava komunikace Střela
Karta stavby: Oprava místní komunikace Za hřbitovem ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
Karta stavby: Úprava odvodnění v ulici Švandy dudáka, Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace Přední Ptákovice
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava místní komunikace na pozemcích p.č. 1073/1 a 1073/10 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice
Karta stavby: Komunikace k.ú. Modlešovice na poz. p.č. 1086/1
Karta stavby: Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1
Karta stavby: Oprava ulice Kochana z Prachové, Strakonice
Karta stavby: Oprava ulice u Sv. Markéty, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava povrchu kom. p.č. dle KN 117/5k.ú. Hajská-autobusová točna, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích
Karta stavby: Úprava křižovatek . ul. Lidická, Strakonice
Školství
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky
Karta stavby: ZŠ Dukelská - oprava elektroinstalace 1.N.P.
Karta stavby: ZŠ Poděbradova oprava WC chlapci
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ krále Jiřího z Poděbrad
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 rekonstrukce rozvodů vody a teplé užitkové vody
Karta stavby: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Holečkova 413 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská č,p. 166 , výměna výtahu v kuchyni
Karta stavby: ZŠ Dukelská č.p.166 Strakonice - stavební úpravy soc. zařízení u jídelny
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 , Strakonice , rekonstrukce soc. zařízení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Stavbařů č.p.213, Strakonice - rekonstrukce soc. zařízení
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Poděbradova Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská - stavební úpravy spojovacího krčku
Karta stavby: ZŠ Povážská - dětské hřiště a zpevněné plochy
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského
Karta stavby: Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Povážská
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p.264- rozšíření kapacity
Karta stavby: MŠ U Parku , odloučené pracoviště Lidická 194, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, č.p.555, modernizace , zahrada
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, rekonstrukce podlahy tělocvičny
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353,Strakonice - stavební úpravy
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Holečkova 410, zastřešení terasy
Karta stavby: MŠ Stavbařů - Rozšíření dětského hřiště a sadové úpravy
Karta stavby: MŠ u Parku - pískoviště s pergolou
Karta stavby: ZŠ Dukelská , rekonstrukce části obvodového pláště a přístavba
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Spojařů, č.p. 1260, rekonstrukce oplocení
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p. 264, rekonstrukce soc.zařízení
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353 - výměna oken 2.NP
Karta stavby: Rekonstrukce chodníků MŠ Školní č.p. 80
Karta stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice ZŠ Lidická
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ Stavbařů č.p. 123
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce kuchyně a hřiště MŠ u Parku, Plánkova 353 Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce MŠ Holečkova 410, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce soc. zařízení, dívky ZŠ Dukelská 166, Strakonice
Karta stavby: Rozšíření kapacity MŠ Spojařů 1260, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken jižní fasáda, MŠ Lidická č.p.625, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken ZŠ Čelakovského č.p.555
Památky
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého na Střele, Strakonice
Karta stavby: Oprava havarijního stavu budovy č.p. 5 v ulici Pod Hradem - Jedárna
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kapličky sv. Norberta
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava zvoničky v obci Modlešovice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava Božích muk ve Starém Dražejově
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Strakonice - obnova obrazu ve výklenkové kapličce u Volyňky
Karta stavby: Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice (Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského rybníku - Strakonice)
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy božích muk na Radomyšlské
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa,
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, část 1: stavební práce
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, dodávka PC 4 ks, projektoru a plátna
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Strakonický hrad - sanace podzemních prostor
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Obnova božích muk u Starého Dražejova
Karta stavby: Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava Brušákovy kapličky
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Hrad Strakonice - oprava garáží III. nádvoří
Karta stavby: Hrad Strakonice SO 13, SO 16 oprava fasád a západní brány - část západní brána
Karta stavby: Hrad Strakonice- víceúčelový sál , ZUŠ
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - II. etapa
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava spodní soklové části Mariánského sloupu ve Strakonicích na poz. č.133/1 k.ú.Strakonice
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí I.etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí II.etapa
Karta stavby: Restaurování sloupu v Rennerových sadech včetně jeho přemístění
Parkoviště
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Odvodnění pozemků p.č. 114/1, 115/1 a 116/1 - Městský úřad Strakonice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Karta stavby: Terénní úpravy na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve Strakonicích
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská, Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava parkovacích ploch - ul. Heydukova
Karta stavby: Oprava parkoviště a komunikace v ul. Povážská, Strakonice
Karta stavby: Parkoviště MěÚ Strakonice
Karta stavby: Úprava parkovací plochy - ulice Kosmonautů
Karta stavby: Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice
Kanalizace a vodovod
2020
Nadpis Upravit
Karta stavby: Prodloužení kanalizace ul. Holečkova
Karta stavby: Prodloužení vodovodu Starý Dražejov
Karta stavby: Rekonstrukce kanalizace na Nábřeží Otavy, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice
Karta stavby: ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce kanalizace sídliště 1. Máje, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy stávající kanalizační stoky v ul. MUDr. K. Hradeckého a Nerudova ve Strakonicích
Karta stavby: Vodovod Hajská - I. etapa
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Hajská - Ha - V5 Hydrogeologický vrt
Karta stavby: Oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy stávající stoky Katovická
Karta stavby: ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: ÚV HAJSKÁ - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce kanalizace - Lidická ulice, Strakonice
Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...