Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích

Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích

Cílem studie je vytvoření koncepčního materiálu, který zahrnuje několik etap regenerace veřejného prostoru sídliště Šumavská.

Návrh se snaží přispět k lepšímu využití ploch klidových zón výsadbou zeleně, posílením dětských hřišť a osazením mobiliáře pro odpočinek.  Stejně tak důležitým aspektem z pohledu obyvatel je rozšíření kapacity parkovacích míst a zlepšení technického stavu komunikací vč. chodníků. Návrh cílí především na vytvoření přehledného parteru sídliště s ohledem na jeho bezpečnost i údržbu.