Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti lze požádat o užívání příjmení ženy nebo příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • žena, která chce užívat příjmení v mužském tvaru
  • rodiče dítěte ženského pohlaví (i nenarozeného), kteří chtějí uvádět jeho příjmení v mužském tvaru 
  • při uzavření manželství může žena požádat, že po uzavření manželství může užívat příjmení v mužském tvaru (požadovaný tvar příjmení uvede žena v dotazníku k uzavření manželství).

Při narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte, které je ženského pohlaví, v mužském tvaru.

Žádost o užívání příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru lze provést i dodatečně. Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.  

Při určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze současně požádat o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

  • průkaz, kterým žadatel prokáže svou totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad (oddací list, rodný list dítěte)
  • písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (popř. pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas), pokud jde o osobu nezletilou
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 12 let

Žádost lze podat na kterémkoliv matričním úřadě.  

Žádost o užívání příjmení ženy nebo dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru je bez poplatku.