Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Štěkeň

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Štěkeň vydalo dne 27.06.2022 Zastupitelstvo obce Štěkeň
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 22.07.2022, nabytí účinnosti územního plánu dne 05.08.2022
  • územní plán je k dispozici na úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https:https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=40317