Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválená
Datum schválení/vydání: 
11.November 2017

Pořizovatel: Městský úřad Volyně
Zhotovitel: Ing. arch. Lukáš Velíšek, číslo autorizace: 00394
Ověření aktuálnosti: 15.11.2023
• územní studie je k dispozici na Městském úřadě Volyně a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
• pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 11.11.2017
• odkaz na registrační list územní studie: https://eupc.uur.cz/reglist?id=65219
Dokumentace je přístupná na webové adrese: https://www.volyne.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18495&id=9567&n=uzemni...