Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Řešené území se nachází podél ulice Virtova a jižně od ulice K Dražejovu v jižní části Starého Dražejova. Plošný rozsah územní studie je označen v Uzemním plánu Strakonice (US D11). Celková rozloha řešeného území je cca 4 ha. Jedná se o plochu s funkčním využitím  „plochy bydlení - rodinné domy“. Pořizovatel Územní studie Dražejov D11 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 4.10. 2013. Na základě žádosti vlastníka pozemku usnesením č. 1344/2015 ze dne 4. 11. 2015 Rada města Strakonice schválila pořízení aktualizace Územní studie Dražejov D11. Jedná se o změnu dopravního napojení některých pozemků a s tím spojená částečná změna parcelace. Územní studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 19. 5. 2016.