Pamětní desky

Peace message

On the occasion of the 20th International Bagpipe Festival a Peace Pole was presented to Strakonice by Hailander, a group of Dutch bagpipe players. The pole symbolises friendship among the world's nations. The message of peace is written on the pole in four languages – Czech, Dutch, Celtic and Japanese. The Peace Pole has been standing in the park by Strakonice Castle since 25 August 2012.

 

„Ať mír vždy vládne na Zemi.“

Slovenian-Czech friendship

„Lípa

Slovinsko-českého přátelství

L.P. 2003"

Plaque in Na Ohradě Street with historical and geographic data

A plaque with information about the partnership between Strakonice and Mozyr, USSR, was displayed on the granite  pedestal until 1990. A plaque with a new text was installed in 2003.

 

První písemná zmínka o Strakonicích je z roku 1243

Zeměpisné směrnice tohoto místa:

49° 15´ severní šířky

13° 50´ východní délky

výška terénu 391,23 m.n.m.“

Plaque on Jan Palach Bridge

A plaque commemorating Jan Palach has been located on the left bank of the Otava River since 2001.

The first plaque bearing the name of Jan Palach (the bridge) was unveiled on 12 January 1990, when the post-revolutionary Civic Forum moved to rename the then Klement Gottwald Bridge.

 

„Most Jana Palacha
Soutok Otavy s Volyňkou“

By the statue of F. L. Čelakovsky in Bezděkovska Street

„Pomník F. L. Čelakovského

rekonstrukce tohoto parčíku byla provedena městem Strakonice v květnu 1997 za finančního přispění nizozemského partnerského města Ijsselstein“

„Das F. L. Čelakovský – Denkmal

diese kleine parkanlage wurde im Mai 1997 von der Stadt Strakonice unter finanzieller Beihilfe der niederländischen Partnerstadt Ijsselstein rekonstruiert“

„The monument of F. L. Čelakovský

Frà Antonín Voráček O. Melit.

„Zde působil
Frà ANTONÍN VORÁČEK O. Melit.

20.6.1889 - 16.4.1978

Převor maltézského řádu, děkan strakonický

profesor zdejšího gymnázia, vězeň komunizmu

 

POKOJ A MILOSRDENSTVÍ

Tato budova byla postavena po roce 1200 jako klášter johanitů - maltézských rytířů.

V současnosti slouží také jako děkanství římsko-katolické církve." 

Cooperation with the American military; building in Smetanova Street No. 533

„Na paměť úspěšné spolupráce se spojeneckou civilní správou, jež v této budově zahájila činnost 24. května 1945 po osvobození města Strakonice americkou armádou 6. května 1945.“  

„This plaque is in commemoration to the co-operation of the allied civil affairs detachment TA-5 which began operation in this building on may –24  1945, after the liberation of the city of Strakonice by the united states army on may – 6  1945"

Arrival of the American army Na Dubovci (Stein Palace)

The plaque was unveiled after the liberation, then removed and installed again in 1990.

 

Na památku vstupu vojsk americké armády, která osvobodila město Strakonice dne 6. 5. 1945“

„In commemoration of troops the US armed forces who entered and liberated the city of Strakonice on May 6TH1945“

Jewish Community in Strakonice

Plaque made according to the design by Ing. arch. David Andrlík in the shape of the Star of David was unveiled on 10 October 2007 on the bank of the Otava River near the Maxim department store.

 

„Na památku židovské komunity ve Strakonicích a synagogy, která stála v těchto místech v letech 1860 – 1976“

Fr. Tvrdek

„Fr. Tvrdek

zasloužil se o podnik
* 11. 12. 1913

+ 25. 12. 1946" 

Health centre building in Bezděkovska Street No. 186

„V době německé persekuce českého národa položili své životy za vlast a národ z našeho ústavu:

František Skolek, starosta pojišťovny, zemřel 15. 3. 1945 v Dachau.

Miloslav Píša, náměstek ředitele, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

MUDr. Miloslav Pektořík, ved. lékař zub. ambulatoria, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

Václav Raba, revisní úředník, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

František Kohout, zubní technik, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech."

Jaroslav Zlámaný in Bezděkovska Street No. 216 (Hus Congregation building)

„Byť se mi dostalo jíti i přes údolí

stínu smrti, nebudu se báti zlého,

nebo Ty se mnou jsi       Žalm 23, 4.

 

Na paměť mučednické smrti br. Jaroslava Zlámaného

*30. VII. 1908  popraveného 26. III. 1943 v Mnichově

věnuje Husův sbor.

TJ Sokol members in Na Stráži Street No. 340 (lobby of the Gymnasium)

Obětem německé persekuce za okupace a osvobozovacího boje 19 příslušníkům Tělocvičné jednoty Sokol ve Strakonicích v letech 1939 – 1945.

Ve Strakonicích 1946.“

Alois Křešnička

A plaque was unveiled on the occasion of the centenary of the birth of Mr Alois Křešnička, the founder of the Radost Puppet Ensemble, poet and author of many puppet plays, on 24 September 2011.

The 80x55 cm plaque is made of artificial  sandstone, and is located by the entrance to the cultural facility U Mravenčí skály ("By the Ant Rock").

 

„ALOIS KŘEŠNIČKA

23.9.1911 – 12.4.1975

ZAKLADATEL L.S. RADOST“

Pages

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...