Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Václav

Otázka: 

Dobrý den ,měl bych dotaz ohledně ježdění těžkých nákladních automobilů s lešením nebo materiálem po chodnících uvnitř velkého dvora na sídlišti Mír. Myslel jsem ,že když město udělalo revitalizaci sídliště ,že si ho bude také hlídat aby tady při rekonstrukci panelového domu nejezdily nákladní automobily po chodnících kde jezdí maminky s kočárky pro své další děti do školky. Viz příklad dne 27.2.2014 v odpoledních hodinách, to jen co jsem zahlédl. Jinak je vše ještě vidět na novém chodníku. Zajímalo by mě, kdo je za toto odpovědný nebo se revitalizace a třeba zrovna právě nové chodníky dělaly proto, aby je těžké naložené náklaďáky zničily? To je snad proti mysli, aby jezdily po zámkové dlažbě nebo snad ne?

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době nemá žádná stavební firma povolení "zvláštního užívání komunikace" ve vnitroblocích na sídlišti Mír. V případě dalšího pohybu vozidel po chodnících na sídlišti informujte, prosím, ihned majetkový odbor MěÚ Strakonice nebo městskou policii. Děkujeme.

Ing. Jan Blahout, odbor majetkový

V.Novotná

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ul.Mlýnská, kde momentálně dochází k opravám komunikace. Zajímá mne, jestli je z hygienickýh důvodú přípustné, aby stavba obtěžovala hlukem větším jak 84 decibelú, a jestli je reálné, aby firma pracovala I o státním svátku, tj. 28.10..Děkuji Novotná

Odpověď: 
Dobrý den,
omlouváme se za komplikace v souvislosti s rekonstrukcí Mlýnské ulice. Snahou prováděcí firmy je minimální dopad stavby na obyvatele ulice. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2014. S ohledem na tento termín a povahu prováděných prací Vás prosíme o shovívavost. V případě zvýšených hladin hluku doporučujeme obrátit se přímo na Krajskou hygienickou stanici Strakonice, Žižkova 505, Strakonice, tel.: 387 712 828, email: st@khscb.cz, kam mohou občané směřovat své podněty a stížnosti k ochraně veřejného zdraví a další.
Ing. Jan Blahout, investiční technik, odbor majetkový

Tomáš Vaverka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda město Strakonice bude požadovat po zhotoviteli rekonstrukce železniční stanice i úpravu komunikací od stanoviště Hasičů, kolem garáží. Nyní zde jezdí velká nákladní vozidla, které již tak špatný povrch cest dále ničí a povrch je den ode dne horší a horší. Stejně tak by bylo vhodné, doplnit zrcadlo u hřbitovní zdi, kde hrozí srážka silničních vozidel. Tomáš Vaverka

Odpověď: 

Vážený pane Vaverko, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce železniční stanice, Strakonice"  Vám sdělujeme následující: Předmětná komunikace je v současné době jedinou možnou přístupovou komunikací do prostoru staveniště výše uvedené stavby. Město Strakonice již před zahájením realizace vzneslo požadavek na pasportizaci předmětné komunikace, která byla ze strany zhotovitele stavby provedena a dále probíhá monitoring komunikace v souvislosti s následnou opravou. V souvislosti se zhoršujícím se technickým stavem komunikace je povinností zhotovitele stavby zajistit sjízdnosti komunikace. Dále je v rámci kontrolních dnů stavby  projednáváno technické řešení opravy - tedy realizace v části komunikace spočívající v odtěžení podkladních vrstev a provedení kompletní nové konstrukce vozovky včetně živičného povrchu a dále v části realizace oprav živičným povrchem.

Investorem této stavby je Správa dopravní železniční cesty, s.p.. Dokončení realizace stavby a tím tedy i finální oprava přístupové komunikace je dána termínem 08/2015. Požadavek na doplnění dopravního značení (zrcadlo) byl předán na odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik, majetkový odbor

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by nestálo za to když se v současné době provádí celková rekonstrukce zdí kolem hřbitova vytvořit vchod i v místě kde bude vycházet nový podchod z vlakového nádraží nebo by možná jen postačilo udělat malá vrátka (vchod) kde je v současné době velký vjezd od garáží za hřbitovem. Lidé kteří vyjdou z podchodu od ČD budou muset celou zeť obcházet ke hlavním vchodům do areálu hřbitova ????? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
děkuji za připomínku. V rámci probíhající stavby bude provedena branka pro pěší.
Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic, odbor majetkový

Tomáš

Otázka: 

Chci se zeptat zda se bude letos sekat tráva na cyklostezce v úseku u Staré řeky Otavy ve směru na Slanický jez a ještě od garáží za hřbitovem směrem k napájecí stanici také ve směru na Hajskou.Jezdíme okruh ze Strakonic až Sedlíkovice a tyto dva úseky jsou zarostl a po dešti je hrozné je projíždět.Děkuji za odpověď.Tomáš

Odpověď: 

Dobrý den,
tráva na Vámi zmiňovaných úsecích bude posečena (pokud to počasí dovolí) do konce tohoto týdne.
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí
 

Stanislava

Otázka: 

Dobrý den , Zajímalo by mě,zda město eviduje jak velkému hluku jsme v okolí soutoku v kempu, pravidelně vystaveni.Nahrála jsem záznam po 24 hodině u nás na zahradě na telefon, kde je zřetelně rozumět i textu kapely. Bydlíme na začátku Dražejova ,rádi by jsme trávili víkendy jiným způsobem, než poslechem koncertů. Nemluvím o tom, kdyby to bylo dvakrát do roka, ale pomalu každý týden se to opravdu vydržet nedá. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den, náš předepsaný postup při povolování koncertu je následující: při evidenci a zpracovávání žádostí o výjimku z příslušné obecně závazné vyhlášky požadujeme souhlasné stanovisko Městské policie, pak teprve předkládáme materiál k projednání radě města (dále jen RM). Kontroly v místě provádí Městská policie. RM rozhodne o výjimce, ale limity hlučnosti by měl dodržovat přímo organizátor akce. Měření si může u příslušného certifikovaného ústavu objednat jakákoliv osoba.

Bc. Eva Janochová, odbor školství a cestovního ruchu

Růžička

Otázka: 

Dobrý den. Je v pořádku pracovní tempo na registru vozidel 3 pořadové čísla za 2 hodiny na jednu úřednci? Stav je takový, že je spousta čekajících hledíce na úřednice, jak chodi sem a tam, telefonují, pilují si nechty a tváří se znuděně. Vypadá to tak, že jsou sice otevřené 3 přepážky, ale pracovat může v daný moment jenom jedna a druhé musejí čekat. Děkuji za odpověď. Mam. Růžička

Odpověď: 

Dobrý den,

na pilování nehtů kolegyně opravdu nemají čas. V pondělí obsloužily 52 klientů a ve středu 109. Například vyhotovení duplikátu s vývozem do zahraničí trvá až 70 minut. Jogurt na svačinu zhltnou radši vedle ve skladu. Někteří klienti počítají též návštěvy toalet. Navýšení počtu pracovnic by jistě nesli s nevolí ti spoluobčané, kteří nás živí z jejich daní.

Pro zkrácení vašeho čekání využijte objednání po internetu na adrese http://ke.customer.decent.cz/a045/obj/

Růžena Darebná

Otázka: 

Dobrý den, bude ještě možné objednat si kompostér? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za Váš zájem, ale už ne. Kapacita byla naplněna - všech 500 kompostérů už má svého majitele. Město Strakonice v současné době další žádost o dotaci na obdobný projekt nepřipravuje. (PR)

Romana D.

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li je protizákonné, jestliže soused pod mych bytem kouří marihuanu (na balkoně) a veškeré kouř mi jde do bytu? Vše jsem ohlásila majiteli bytových jednotek, dostalo se mi odpovědi, že pokud jsem nespokojená s bydlením, mám podat výpověď. Co teď? Můžete mi poradit? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týká údajného užívání omamné a psychotropní látky (dále jen "marihuana") na balkoně domu, v dané věci se jedná o čin, který v trestně-právní linii není postižitelný, neboť by muselo být prokázáno užití marihuany, kdy dle dikce zákona je trestné pouze přechovávání, případně pěstování (ust. § 30/1 j,k) z.č. 200/90 Sb.) Trestní zákoník (z.č. 40/2009 Sb.) toto taktéž upravuje a to v ust. § 283 a následujících. Ve skutkových podstatách těchto činů není nikde zakázáno užívání omamných látek.
K zamezení kouření na balkoně by se mohlo postupovat v souladu s ust. § 1012 resp. ust. § 1013 nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a to jen a pouze občansko-právní cestou u místně příslušného okresního soudu.
Petr Pošta, odbor vnitřních věcí 

Roman Novák

Otázka: 

Dobrý den, mám otázku na nejvyšší představitele našeho města. Chci se zeptat, zda plánují zachování Mezinárodního festivalu zdravotně postižených hudebníků Salve Vita - Salve Charitas a v jakém rozsahu chtějí pokračovat při MDF??? Děkuji za Vaší odpověď. Se srdečným pozdravem Roman Novák.

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš dotaz byl předán obratem nové paní místostarostce Heleně Brejchové, pod níž oblast kultury tématicky spadá a samozřejmě také novému řediteli Městského kulturního střediska Strakonice panu Františku Christelbauerovi. Ten v současnosti připravuje obsáhlý materiál (zatím pouze pro interní potřebu), ve kterém představí svoji koncepci řízení MěKS Strakonice vedoucí k větší efektivitě a finančním úsporám z příspěvku zřizovatele. Nový pan ředitel se zde podrobně zabývá tématy lidských zdrojů, využití svěřených prostor, budov a zařízení, výběrem a podporou preferovaných akcí, reklamní činností a prodejem, programovou skladbou a novou cenovou strategií i Strakonickou televizí. K tématu pořádání preferovaných akcí na podporu cestovního ruchu a prezentace města (např. MDF, Jamboree apod.) chce od základů změnit koncepci. Pan František Christelbauer jistě ochotně zodpoví případné další dotazy přímo na tel.: 383 311 530 nebo na emailu: reditel@meks-st.cz.

PhDr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností a tisková mluvčí