Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Petr

Otázka: 

Dobrý den, na mail mi přišlo video o záměru stavět mešitu a "nalákat" do města muslimy. Předpokládám, že to video je falešné a jde pouze o špatný vtip.. Tak hloupý by dnes snad nikdo a zvláště z politiků nebyl, aby takto hazardoval s osudy obyvatel ČR, tak si jen ověřuji, že to je špatný vtip a ne nebetyčná hloupost.. S pozdravem PZ

Odpověď: 

Dobrý den, ve věci výstavby mešity na území našeho města Strakonice: Sděluji Vám, že se naše město stalo terčem nejapného žertu. Žádný projekt tohoto druhu se nepřipravuje. Tolik na vysvětlenou.

Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta města Strakonice

PETR

Otázka: 

Dobrý den,mám dotaz ohledně kontejnerů u hřbitova na Podsrpu,zda by nebylo možné kontejnery ( sklo a plasty )přestěhovat na jiné místo.Například k bývalé škole či autobus. zastávku. Kontejnery se nachází těsně vedle hlavní silnice na Č.B. a nevede k nim chodník. Musíme přecházet silnici u vchodu ke hřbitovu, což je velice nebezpečné.( není vidět na silnici ). I v jiných obcích se nachází kontejnery uvnitř obce a ne na jejich okraji.

Odpověď: 
Dobrý den, horní část Podsrpu je pro umístění kontejnerů na separovaný odpad velice problematická. Víme, že současné umístění kontejnerů není úplně vhodné. Znovu jsme místo navštívili, u školy není prostor pro umístění kontejnerů, navíc je místo v nebezpečném horizontu. Na autobusových zastávkách kontejnery i z bezpečnostních důvodů stát nesmí. Ostatní vhodné pozemky např. u bývalé hospody, jsou ve vlastnictví soukromých osob a tam město kontejnery umisťovat nemůže. Příjezdové komunikace k hlavní silnici jsou též velice úzkéa nevhodné pro umístění.
Pokud je pro Vás místo pro ukládání nevhodné, prosím odnášejte tříděný odpad  na nejbližší místo umístění kontejnerů je vodojem Posrp. Jinak nádob na separovaný odpad je po městě rozmístěno opravdu dost. Pro ilustraci uvádím čísla na papír máme rozmístěno 217 ks, na plast 265 a na sklo 125 kusů. Kromě toho uprostřed města máme k dispozici 3 sběrná místa s podzemními kontejnery. Ve srovnání s jinými městy máme síť sběrných nádob značně hustou.
Ing. Lucie Klimešová, vedoucí oddělení ochrany prostředí, odbor životního prostředí

Petr

Otázka: 

Dobrý den,bylo by třeba prořezat větve stromů u chodníku na Podsrpu ( před zastávkou autobusu ). Po chodníku se již nedá chodit, jak jsou větve nízko. A u základní školy je navíc zarostlý pomník obětem války,který je od smrti pana učitele Hornického neudržovaný.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Prořezávka bude uskutečněna v nejbližším termínu a rovněž stav pomníku bude překontrolován a případně upraven.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda také budete osvětlovat přechod na Podsrpu,když se osvětlují přechody ve městě.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době je zpracováván projekt osvětlení výše uvedeného přechodu pro chodce na Podsrpu před domem čp. 85. V případě získání finanční podpory z grantového programu Jihočeského kraje bude realizace možná již v příštím roce.

Mgr. Irena Malotová - vztahy s veřejností

PÉŤA

Otázka: 

Dobrý den,bydlím kousek od Hangáru a chci se zeptat na nástavbu a rekonstrukci kterou má provádět Znakon.V jakém časovém rozmezí by měla být provedena,neměla už probíhat?Zajímá nás to z důvodu napojení na náš dům a následném zateplení boční strany.Děkuji za odp. Peťa

Odpověď: 
Dobrý den,
na stavbu polyfunkčního domu u restaurace Hangár, který má obsahovat 47 bytů a komerční prostory, vydal stavební úřad MÚ Strakonice pro firmu Znakon územní rozhodnutí (povolení umístění stavby) a žádost o stavební povolení byla přerušena do 31.12.2014 pro nedostatečné podklady. V případě doplnění potřebných dokladů bude vydáno stavební povolení a stavebník má pak 2 roky na to, aby stavbu zahájil, jinak platnost stavebního povolení zanikne. S dotazem ohledně termínu výstavby se obraťte přímo na investora stavby, jeho časový harmonogram není stavebnímu úřadu známý.
Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

 

 

Pavlína

Otázka: 

Dobrý den,prosím o info ohledně obecních bytů.Zda město byty má a za jakých okolností jsou přidělovány.Případně kde je umístěm přehled volných bytů a datum prohlídky či výběrového řízení.Děkuji

Odpověď: 
Dobrý den,
město Strakonice v současné době vlastní 566 bytů. Podmínky pro podání žádosti o nájem bytu jsou následující:

a) žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, nemají žádné nesplněné závazky vůči městu Strakonice,

b) žadatel v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke dni podání žádosti není nájemcem družstevního bytu, nebo v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke dni podání žádosti není vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu,

c) žadatel není nájemcem bytu ve vlastnictví města Strakonice - tato podmínka neplatí v případě, kdy se žadatel písemně zaváže před uzavřením nájemní smlouvy ukončit stávající nájemní poměr, a to společně se všemi osobami, kterým v bytě vznikl společný nájem dle příslušných právních předpisů.

Byty určené k prodeji jsou zveřejňovány na www.strakonice.eu, na úředních deskách a ve Zpravodaji města.

Uvolněné byty určeny k pronájmu přiděluje rada města na základě podaných žádostí o nájem bytu.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Pavelka

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat, zda bude v budoucnu vybudována asfaltová cyklostezka Sousedovice-Smíradice-Kraselov.Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

odboru dopravy MěÚ Strakonice nejsou známy záměry obce Sousedovice  a Kraselov s obnovou povrchu na stávajících komunikacích.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Pavel

Otázka: 

Chtěl bych dát podnět novému vedení radnice k řešení několika nedostatků na území města, konkrétně v Předních Ptákovicích: 1. Udržovat zeleň (častější sekání trávy) i v okrajových částech města. V Předních Ptákovicích Technické služby sekaly 2 x a to vždy až na telefonické upozornění, že pro metrovou trávu nemůžeme ani k sušákům prádla. I zde žijí lidé, kteří chtějí bydlet v hezkém prostředí. Strakonice - to není jen centrum a jeho blízké okolí, případně nejbližší okolí ptákovické školy. 2. Udržovat čistotu v celém městě. Zatímco v centru je občas vidět metaře, v okrajových částech si pro povalující se odpadky připadám, jak na smetišti. (Kromě dětí na tom částečně mají podíl někteří spoluobčané z ubytovny ČZ.) Možná by k tomu napomohlo četnější rozmístění odpadkových košů, případně výchova na školách či represe ze strany pěší městské policie (nelze se spoléhat jen na výchovu v rodině, když nepořádek dělají často i dospělí). 3. Výše zmíněné problémy řešit nejen na pozemcích, kde vlastníkem je město, ale iniciovat jednání s majiteli ostatních pozemků (SVJ a bytové družstvo) a tyto přimět k údržbě zeleně a čistoty, případně se dohodnout i na opravě chodníků, které nejsou majetkem města.To se také mj.týká odstranění torz dětských hřišť vybudovaných před 30 lety. Žijeme v jednom městě a obyvatele (bohužel ne všechny), případně návštěvníky nezajímají vlastnické vztahy, ale jak město vypadá. Místo megalomanských pomníků bývalého vedení města (lávka, škola Povážská) věnujte více finančních prostředků na údržbu toho, co už ve městě máme. A dřívější odpověď tiskové mluvčí městského úřadu, která mě odkázala na loňský zpravodaj města v tom smyslu, že o údržbu zeleně se přece mohou postarat sami občané - tak to snad ne. Nežijeme už v socialismu.

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, v rubrice "Na pravou míru" nás starosta cca před rokem informoval, cituji:"Město se nechystá do žádného ze svých objektů nastěhovat sociálně slabé občany z jiných míst v republice. Není ani známo, že by něco podobného chystal některý ze soukromých vlastníků obytných domů". Tehdy také vyhrožoval podáním trestního oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy. Rok se sešel s rokem a v lokalitě sídliště Stavbařů a u ZŠ Dukelská najednou objevilo mnoho rodin "nepřizpůsobivých" občanů, které zde nikdy předtím nebydleli. Už teď se tu začínají množit drobné problémy (křik, hádky, atd.), které by mohli přerůst i ve vážnější konflikty. Může mi pan starosta vysvětlit, jak k tomu došlo a kde se tito lidé tady vzali? Valná většina těchto lidí se nastěhovala totiž do nemovitostí čp. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů, které jsou ve vlastnictví Města Strakonice. To přímo odporuje tomu, co pan starosta před rokem tvrdil, nebo snad lhal veřejnosti ???!!!!

Odpověď: 

Dobrý den, váš dotaz obdržel dne 3. 7. na vědomí starosta města Mgr. Ing. Pavel Vondrys s vyjádřením, že město Strakonice hospodaří s byty ve svém vlastnictví řádně. Do žádného ze svých objektů nenastěhovalo občany z jiným míst ČR. Žadatelé o nájem bytu se rekrutují pouze z řad stávajících občanů města a musí splnit řadu podmínek, například musí mít splněny všechny závazky vůči městu. Žádost o nájem bytu se podává na majetkovém odboru (bytovém úseku), dále je postoupena k projednání v bytové komisi, aby se nakonec dostala na projednání - a případné schválení - v radě města. Pokud je žádost schválena, je se žadatelem uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 1 roku. Hrubé porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu má za následek vypovězení nájmu bytu pronajímatelem. Stížnosti na dění v našich objektech v ulici Stavbařů zatím neevidujeme žádné. Vedení města si však uvědomuje, že problémy mohou nastat kdekoli a kdykoli. A vzhledem k tomu, že má naše město od června letošního roku dva romské asistenty prevence kriminality, budou do Vámi zmiňované lokality také nasměrováni. Pana starostu můžete kontaktovat přímo na tel.: 383 700 100 nebo na email: pavel.vondrys@mu-st.cz

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů k veřejnosti

Pavel

Otázka: 

Co je pravdy na tom, že do ubytovny ČZ v Povážské ulici stěhuje město Rómy? A k pochvale paní Ouředníkové na stav a údržbu veřejné zeleně snad jen poznámku, že toto se týká hlavně centra města. V okrajových částech je to poněkud horší. A odpadky zde nikdo neuklízí, na rozdíl od centra. Zatímco v centru se tráva seče každou chvilku, u nás v Předních Ptákovicích max. 2 x do roka a to si ještě člověk musí stěžovat. A co stav chodníků - to je snad také v pořádku?

Odpověď: 

Dobrý den,

není pravda, že město stěhuje do ubytovny ČZ v Povážské ulici Rómy nebo kohokoliv jiného.

Je naprosto logické, že centru města se věnuje vyšší péče než okrajovým částem města. Mimochodem jedna seč celého města přijde až na milion korun. O podnětech obyvatel osad a spolupráci v této věci (ku prospěchu všech zúčastněných) jsme informovali ve Zpravodaji č. 11/2013

Mgr. Irena Malotová, PR

pavel

Otázka: 

Dobrý den, překvapilo mě, že projekt podchodu (podjezdu) pod mostem Jana Palacha získal stavební povolení. Speciální stavební úřad (p. Býček) uvádí v odůvodnění povolení, že je mu dobře známa situace v prostoru stavby. Pak je mu jistě známo, že během posledních 12-ti let by se tato stavba ocitla nejméně třikrát pod hladinou řeky, hladina při povodni dosahovala až k mostovce. Zároveň by bylo zajímavé seznámit se s vyjádřením příslušného vodosprávního úřadu ( stavba v povodňové zóně, omezení průtoku při povodni), ten je možná zralý na trestní oznámení. Přesto je tento pochybný projekt radnicí neustále prosazován. Bylo by jistě přínosné v některé rubrice na těchto stránkách uvést více podrobností včetně vizualizace a předpokládaných nákladů kompletní stezky. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

dle zákona č. 254/2001 Sb. lze v záplavovém území (aktivní zóna) povolit vodní díla, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Konstrukce cyklostezky v záplavovém území neovlivní průtočný profil v korytě toku, neboť nedojde k navýšení stávajícího povrchu bermy. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na majetkovém odboru po předchozí domluvě s Ing. Lukášem Srbem, investičním technikem. Tel.: 383 700 324, e-mail:lukas.srb@mu-st.cz.
Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda se neplánuje rekonstrukce chodníku v ulici Komenského od kina OKO k odbočce k viaduktu u ČZ. Denně tudy projde a projede na kole hodně lidí, a s stav tohoto chodníku je katastrofální. Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

rekonstrukce Vámi uváděného chodníku v současné době naplánována není, a to z toho důvodu, že v letošním roce nejsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na tuto rekonstrukci.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, bydlím na sídlišti Mír v ulici Kosmonautů. Skoro každý na tomto sídlišti si stěžuje na kvalitu teplé vody. Minimálně 2x týdně už půl roku teče rezavá voda. A není to příjemné, když přijdete třeba večer z práce, chcete se osprchovat, a do té "rezatiny", která na vás zanechá vrstvičku nevábně vypadajícího povlaku, prostě vlézt nemůžete. Toto se děje v různých časech, dopoledne, odpoledne, večer. Nemůžu to sledovat pravidelně, chodím do práce, ale datumy a časy, kdy teče rezavá voda, mám napsané. Prosím o informaci, proč se to děje a jaká se chystá náprava, aby občané Strakonic platili za čistou teplou vodu a ne za rezavou břečku. Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud je voda podkalena, informujte, prosím, o této skutečnosti dodavatele. Studenou vodu dodávají Technické služby Strakonice, s. r. o., teplou vodu Teplárna Strakonice a. s., jedině tak lze zajistit nápravu.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

P.O.

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě proč Pavel Pechoušek píše tiskové zprávy pro vedení radnice, nemá snad radnice svého placeného mluvčího? A proč potřebuje tak malá "firma", jako je strakonický pivovar, svého mluvčího? Nepřimluvil se za Pechouška náhodou člen rady NP Šumava a člen zastupitelstva města Strakonice RNDr. Havel (podporovatel senátorské kandidatury J. Mánka)? Díky za odpověď. Podpis zatím nepřiložím, neboť mám strach - za působení Pechouška u NPŠ docházelo k cenzuře názorů, které nekorespondovaly s Mánkovými vizemi.

Odpověď: 

Dobrý den,
jak potvrdila paní místostarostka města Strakonice paní Helena Brejchová, šlo v tomto případě o zcela výjimečnou situaci. Vydání této mimořádné tiskové zprávy inicioval městský radní a zastupitel pan Radek Chvosta a jejím sepsáním pověřil po dohodě s vedením města pana Pavla Pěchouška, který byl slavnostnímu aktu také přítomen. Podle slov ředitele akciové společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice Ing. Jaroslava Tůmy prošel pan Pechoušek dvoukolovým řádným výběrovým řízením na pozici pracovníka marketingu. V rámci své pracovní náplně má na starosti i PR pivovaru, které do jeho nástupu pivovar řešil dodavatelsky. (Pozn. Ve výběrové komisi ve složení Mgr. Samec, Ing. Tůma, Bc. Pohanka a pí. Vlková nebyl RNDr. Havel přítomen. VŘ, které bylo řádně zveřejněno v dením tisku a na webu pivovaru, proběhlo v měsíci září 2014). (PR)

Ouředníková

Otázka: 

Dobrý den, v mém případě se nejedná o dotaz, ale o pochvalu za perfektní údržbu veřejné zeleně ve Strakonicích - nádherně vysázené záhony, krásný výběr květinové výsadby - sladěné jak barevně, tak druhově. V tomto směru mají pro mne Strakonice první místo!

Odpověď: 

Děkujeme:)