Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Úkoly Krizového štábu ORP Strakonice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále ORP) Strakonice je zřízen v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 a odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními, §§ 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací.

Starosta obce s rozšířenou působností Strakonice

Starosta obce s rozšířenou působností (dále ORP) Strakonice (dále jen starosta) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP.

Orgány krizového řízení ORP Strakonice

Starosta obce s rozšířenou působností Strakonice

Starosta obce s rozšířenou působností (dále ORP) Strakonice zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací; ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí.

Přehled činností starosty ORP Strakonice naleznete zde.

 

Obecní úřad ORP Strakonice

Obecní úřad ORP Strakonice se podílí na zajištění připravenosti správního obvodu ORP Strakonice k řešení krizových situací.

Přehled činností obecního úřadu ORP Strakonice naleznete zde.

 

Bezpečnostní rada ORP Strakonice

Bezpečnostní rada ORP Strakonice (dále jen „bezpečnostní rada“) je zřízena v souladu s ustanovením s ustanoveními § 18 a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace. Její působnost je vymezena správním obvodem ORP.

Členy bezpečnostní rady jmenuje a odvolává starosta, který je její předsedou.

Bezpečnostní rada ORP Strakonice má 8 členů. Složení naleznete zde.

Hlavní úkoly bezpečnostní rady naleznete zde.

 

Krizový štáb ORP Strakonice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále ORP) Strakonice (dále jen „krizový štáb“) je zřízen v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 a odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními, §§ 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací.

Členy krizového štábu jmenuje a odvolává starosta, který je jeho předsedou.

Krizový štáb ORP Strakonice má 28 členů.

 

Základní členění krizového štábu ORP Strakonice:

  • členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Strakonice,
  • členové stálé pracovní skupiny (dále SPK)krizového štábu.

 

Členy stálé pracovní skupiny jsou:

  • tajemník krizového štábu,
  • vedoucí odborů městského úřadu Strakonice,
  • zástupci složek integrovaného záchranného systému a další odborníci způsobilí podílet se na řešení mimořádné události nebo krizové situace.

Složení krizového štábu naleznete zde.

Hlavní úkoly krizového štábu naleznete zde.

 

Pracoviště krizového řízení

K řešení krizových situací jsou zřízena dvě pracoviště krizového řízení:

  • hlavní Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 2. patro – velká zasedací místnost
  • záložní HZS JčK – ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 3. patro

 

Bezpečnostní rada ORP Strakonice

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (dále ORP) Strakonice (dále jen „bezpečnostní rada“) je zřízena v souladu s ustanovením s ustanoveními § 18 a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace. Její působnost je vymezena správním obvodem obce s rozšířenou působností.