Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=3164310

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=1

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Úplné znění územního plánu obce Sousedovice po změně č. 1, změně č. 2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Červenec 2018
  Datum nabytí účinnosti: 
  15.Listopad 2018

   

   

  Oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Ing. Vlastimil Smítka.

  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=2

  Územní plán obce - Změna č. 2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  schválená
  Datum schválení/vydání: 
  25.Červenec 2018
  Datum nabytí účinnosti: 
  15.Listopad 2018

   

  Oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Ing. Vlastimil Smítka.

  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=2

  V lokalitě Nový Dražejov jsou aktuálně káceny zbytky původní aleje, která musí...
  Varování před nebezpečím padajících stromů v lesích a parcích v okolí města...
  Stejika, s.r.o., Strakonice nabízí pro letošní rok soubor příměstských táborů Dívčí...
  Zákaz návštěv od 20. 2. 2019 - oznámení Nemocnice Strakonice, a.s.
  Vážení Strakoničtí, pamětníci, historici, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., v...
  Pozvánka na Pivovarský ples do strakonické Sokolovny, jedné z konceptových restaurací...
  Radek Jaroš - Koruna Himaláje Pozvánka na přednášku do kulturního domu v Katovicích dne...
  Pozvánka na besedu o zdravém životním stylu z oblasti ájurvédy a jógy. Infocentrum...
  Dnes 6. 2. 2019 je z technických důvodů uzavřena kancelář cestovních dokladů. Výdej...
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
  22.Únor 2019
  Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
  13.Únor 2019
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
  12.Únor 2019
  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
  25.Leden 2019
  V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
  23.Leden 2019
  Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
  17.Leden 2019
  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
  14.Leden 2019
  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
  14.Leden 2019
  Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
  Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
  Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
  I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
  Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
  9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...