Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
  Hlasovací lístky pro druhé kolo prezidentských voleb   V pátek 26. 1. a v...
  Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 Jihočeský kraj zveřejnil...
  Od 5. února dochází k mimořádným změnám jízdního řádu. Na trati České Budějovice –...
  Ukončení poradenských dnů České obchodní inspekce (ČOI) Od 1. 1. 2018 byly ukončeny...
  Infocentrum pro seniory zve na Besedu pro seniory na téma "Podvodné praktiky pachatelů...
  První lednové číslo Zpravodaje města Strakonice nového roku 2018 je již nyní čtenářům v...
  Městský úřad Strakonice odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s...
  Oznámení Obecního živnostenského úřadu Strakonice - odstávka provozu ve dnech 14. 12. a...
  Adventní tisková konference s Dudákem Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve strakonickém...
  V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2017...
  17.Leden 2018
  Proběhne jednání pracovních skupin,které se budou konat v rámci plánování sociálních...
  15.Leden 2018
  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
  9.Leden 2018
  Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
  12.Září 2017
  Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
  24.Červenec 2017
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  13.Červen 2017
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
  15.Květen 2017
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
  Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
  U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
  Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
  V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
  9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
  Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...