Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
  Změna jízdních řádů MHD Stejně jako každý rok je připravována změna jízdních řádů....
  Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice....
  Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Strakonice - středa 18. 4. 2018 od 15.00...
  Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice   Město Strakonice ve...
  Oznámení o dočasné změně provozních hodin pro veřejnost u pobočky Pošta Strakonice 2 V...
  Strojní čištění města jednotlivých lokalit začíná 4. 4.  a potrvá do 1. 6. 2018....
  Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
  Zebra se za tebe nerozhlédne Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol...
  Jízdenka JIKORD plus JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která...
  ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
  2.Březen 2018
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  1.Březen 2018
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
  13.Únor 2018
  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
  12.Únor 2018
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
  12.Únor 2018
  V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
  6.Únor 2018
  naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
  2.Únor 2018
  Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
  30.Leden 2018
  Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
  9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
  Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
  U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
  Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
  V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...