Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
  Částečné uzavření pošty Strakonice 1 - 27. 9. 2017 V souvislosti s mimořádnou...
  Oznámení o uzavření sběrného dvora U Blatenského mostu dne 1. 10. 2017 V souvislosti s...
  SKB Strakonice se podařilo na začátek sezony 2017/2018 domluvit pro příznivce tohoto...
  Přijměte pozvání 25. protiletadlového raketového pluku, Armádního sportovního klubu...
  Burza škol Prezentace středních škol a odborných učilišť jsou určeny především žákům...
  Pozvánka na seminář - „Kotlíkové dotace“ Seminář k dotačnímu programu Jihočeského...
  Pivovarský stánek - prodejna je přemístěna. Z důvodů stavby zcala nové prodejny, je...
  Již se hlasuje v letošní soutěži Strakonice kvetou. Od 1. 9. - 30. 9. 2017 dejte svůj...
  Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
  12.Září 2017
  Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště...
  24.Červenec 2017
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  13.Červen 2017
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
  15.Květen 2017
  Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
  9.Květen 2017
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  16.Březen 2017
  9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
  Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
  Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
  Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
  Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
  Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
  DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice zve všechny příznivce dobré zábavy na letošní...
  Ojedinělou expozici motocyklů, kol a zbraní mohou vidět návštěvníci v areálu ČZ a. s....
  Při slavnostním otevření nového Městského informačního centra na strakonickém hradě byl...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...