Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
  V letošní roce jsme si společně s 25. protiletadlovým raketovým plukem připomněli v pátek...
  Strakonice kvetou, podruhé. Co která květina potřebuje, kdy zalévat, přihnojit,...
  Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek...
  Tři, dva, jedna…bylo odstartováno. Slavnostního stříhání pásky na nové cyklostezce...
  Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění opravy havárie vodovodního...
  Pozvánka na vzpomínkové setkání při příležitosti Dne boje za svobodu - 17. 11. 2017 od 17...
  Město Strakonice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Strakonice pořádá přednášku a...
  Zimní strakonický blešák sobota 11.11.2017 od 8.00 - 11.00 hodin - letní plavecký areál
  Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v...
  Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
  12.Září 2017
  Odbor životního prostředí a Technické služby Strakonice upozorňují občany, že vzhledem ke...
  24.Červenec 2017
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  13.Červen 2017
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
  15.Květen 2017
  Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
  9.Květen 2017
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  16.Březen 2017
  U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
  Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
  V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
  9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
  Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
  Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
  Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
  Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
  Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...