Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.Leden 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.Únor 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.Červen 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.Leden 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
  Mimořádné uzavření Pošty Strakonice 2 V souvislostí s mimořádnou situací (náhlé...
  Výzva k podání kandidátních listin   Městský úřad Strakonice, jako...
  OMEZENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST POŠTA STRAKONICE 3 - OC KAUFLAND V sobotu 21. 7. 2018...
  Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
  Pozvánka na připomínku 603. výročí upálení Mistra Jana Husa - 6. července 2018 od 16.00...
  Ředitelé dvou strakonických školských zařízení s koncem letošního školního roku...
  Pozvánka na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu prázdnin na téma "...
  Společnost Stejika zve děti na příměstské tábory, které budou realizovány v průběhu...
  Teplárna Strakonice, a.s. informuje Ve dnech 25. - 29. 6. 2018 bude přerušena dodávka...
  Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
  27.Červen 2018
  ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
  2.Březen 2018
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  1.Březen 2018
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
  13.Únor 2018
  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
  12.Únor 2018
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
  12.Únor 2018
  V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
  6.Únor 2018
  naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
  2.Únor 2018
  Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
  Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
  I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
  Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
  9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
  Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...