Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Karel Jonáš

Otázka: 

Dobrý den,
dovoluji si vznést připomínku týkající se ulice Máchova, která je v současnosti vzhledem k uzavírkám ve městě dosti frekventována.Vím, že nelze vše provádět najednou, ale žávažným problémem jsou hlavně při jízdě západním směrem kanálové vpustě a víka kanálů pod úrovní vozovky a nerovnosti při pravé krajnici, což je velmi nebezpečné zvláště pro cyklisty jedoucí při okraji vozovky. Došlo zde i k vážnému zranění.
Vozovka je úzká vzhledem k parkujícím vozidlům a je nutné jet při pravém okraji a tak spadnete do kanálové vpustě na vozovce.
Prosím proto o zjednání opravy, ktrá není tak finančně náročná.
Děkuji Karel.

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

děkujeme za upozornění, byť vedení města problematiku v minulosti zanedbaných komunikací postupně řeší. Ve spolupráci s technickými službami, které mají podobné opravy ve své gesci budou zásadní problémy odstraněny. V budoucnu se počítá s celkovou rekonstrukcí ulice. Pro tuto chvíli ale dojde k bezodkladné nápravě havarijního stavu.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den,
je možné zajisti osvětlení dočasného průchodu od prodejny Billa k vlakovému nádraží? V současné době zde probíhají stavení práce spojené s propojením nového autobusového nádraží s vlakovým a není osvětleno parkoviště před Billou a ani prostor před vlakovým nádražím. Příchozí na vlakové nádraží po půl páté ráno, kdy je již tma, při procházení provizorním spojovacím průchodem téměř nic nevidí a může se zde tedy snadno stát někomu úraz.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

město Strakonice není investorem stavby dopravního terminálu, proto ani není v naší kompetenci zajistit osvětlení staveniště. Váš podnět jsem předala na ředitelství STTRANS. Pokusím se zajistit zpětnou vazbu.

Markéta Bučoková, PR

Iveta Žižková

Otázka: 

Dobrý den,

chtěla bych se pouze informativně zeptat, zda jsou ve městě nebo okolí volné obecní byty, popř. zda lze podat žádost o pronájem bytu. Jsme tříčlenná rodina, nyní žijeme na severozápadě Čech (Chomutovsko), ale chtěli bychom žít jinak a v lepším prostředí. Hledáme bydlení do začátku, než se zařídí pracovní místa, nová škola pro dceru atd, nebo lépe i na delší dobu než se našetří potřebné peníze na vlastní byt. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Iveta Žižková

Odpověď: 

Vážená paní Žižková,

v případě zájmu o pronájem obecního bytu kontaktujte Majetkový odbor MěÚ Strakonice (kontakt naleznete na webových stránkách města), kde Vám odpovědná osoba poskytne podrobné informace i podmínky získání obecního bytu ve Strakonicích.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie Pekárková

Otázka: 

Dobrý den, připojuji se k dotazu paní Jany, v návaznosti na rekonstrukci ulice Švandy dudka byl sloup veřejného osvětlení umístěn přímo před okny našeho domu č.p. 689. Světlo je velice intenzivní, nádherně osvětluje ulici, ale bohužel i celý vnitřek našeho domu. Zejména v horních ložnicích i přes závěsy je spánek s tímto osvětlením velice nepříjemný. Myslím, že by šlo nainstalovat zastínění tak, aby byla osvětlena především část ulice, kde je to účelem.
Děkuji
Marie Pekárková

Odpověď: 

Vážená paní Pekárková,

problematiku jsem konzultovala s odpovědnou osobou majetkového odboru. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce ulice Švandy dudáka je v realizaci, dojde k úpravě světelných podmínek. Společnost dodávající osvětlení zajistí míru světelného zatížení během nočních hodin a dle toho bude intenzita osvětlení v rámci stavby upravena. 

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Dobrý den, máme nové osvětleni ve spojovací uličce mezi Profesora Skupy a Švandy dudáka, mezi 659 a 729 světlo nasvěcuje celou naší zahradu nešlo upravit směr světla přímo do uličky a ne do zahrady? Děkuji Jana

Odpověď: 

Dobrý den, paní Jano,

Váš podnět jsem předala technickým službám. Odpovědný pracovník prověří možnosti v návaznosti na záruku díla a podobně. Určitě se pokusíme najít řešení.

Markéta Bučoková, PR

Lukáš Janeček

Otázka: 

Dobrý den,chtěl jsem zeptat, zda je možné upravit(zastřihnout) zeleň směrem k letišti.Několik metrů za mostem směr letište zeleň rostoucí na zdi zasahuje do chodníku.Zeleň(keř)má velké ostny a nutí to k chůzy blíže k silnici.
Dále bych se chtěl zeptat,jestli by mohlo město zajistit pravidelné sekaní zeleně okolo břehů řeky Otavy od soutoku ke staré řece za čističkou nebo aspoň k železničnímu mostu u čističky.
Předem děkuji za odpověď.
Lukáš J.

Odpověď: 

Vážený pane Janečku,

děkujeme za podnět, nicméně, zeleň na březích okolo řeky Otavy udržuje Povodí Vltavy, to je tedy připomínka mimo gesci města Strakonice. Údržbu zeleně v okolí letiště musíme prověřit. Pokud se nachází na pozemcích města, bude ošetřena.

Markéta Bučoková, PR

Jarda

Otázka: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,kdy a jaké akce jsou povoleny po 22:00 hod?Jedná se o kemp a ostrov na podskalý. Děkuji Jarda

Odpověď: 

Vážený pane Jardo,

dle OZV č. 7/2016 jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje. Tyto akce jsou definovány ve zmíněné vyhlášce.

Markéta Bučoková, PR

 

Vít Lelek

Otázka: 

Cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov
Jsme rádi, že byla vybudována cyklostezka podél hlavní silnice ze Strakonic do Nového Dražejova a stejně jako mnoho jiných ji využíváme. Ve střední části cyklostezky chybí zpevněný povrch a místo něj je zde navezen ostrohranný štěrk. Ten se dá přejet na horském kole, ale je nevyhovující pro silniční kola, kočárky a kolečkové brusle. Jízda po štěrku je nebezpečná a hrozí poškození pneumatik. Navíc už se část štěrku dostala na okolní zpevněné části cyklostezky, takže se problematický úsek rozšiřuje. Jistě by v této části bylo možné dodělat asfaltobeton (na Podskalí je asfaltobeton podstatně blíže ke stromům a nevypadá to, že by jim to škodilo), případně provést jiný hladký povrch. Prosím o vyřešení.
Dále prosím o informaci, jestli je nějaký pokrok v přípravě cyklostezky z Nového Dražejova do Katovic.

Odpověď: 

Dobrý den,

v případě větrolamu protínající cyklostezku ze Strakonic do Nového Dražejova byl tento postup nutný, neboť se jedná o významný krajinný prvek. Pro ten platí zvláštní ustanovení, díky kterému nemůže být aplikován asfaltový povrch v blízkosti větrolamu. Byla by jím porušena funkce větrolamu, například by nedocházelo k zasakování dešťové vody a zatížení na kořenový systém by bylo neúměrné. Větrolam podléhá zcela jinému režimu, nežli volně stojící stromořadí. 

Ve věci cyklostezky z Nového Dražejova do Katovic se stále vyjednává o výkupu pozemků, na kterých by měla cyklostezka vzniknou. 

Markéta Bučoková, PR

 

Ondřej Ponec

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu je permanentně uzamčeno hřiště mezi ulicemi Čelakovského a Sokolovská. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Poneci,

vzhledem k tomu, že hřiště bylo neustále ničeno skupinou obyvatel, přistoupilo město k razantnímu řešení, kterým bylo uzavření hřiště. K užívání ho dostala mateřská škola. Pokud  by například sportovní klub či kroužek měl zájem hřiště využívat, pak tomu nic nebrání. Po domluvě bude stanovena osoba z klubu, která by měla odpovědnost za bezproblémový provoz hřiště v době, kdy by jej využíval klub. Postačí jenom podat žádost do rady města. 

Markéta Bučoková, PR  

Martina Bláhová

Otázka: 

Děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně autobusové zastávky.
Pochopila jsem správně, že při čekání na autobus bude moknout a "užívat" si nepřízně počasí nadále. Bohužel!

Odpověď: 

Vážená paní Bláhová,

snažila jsem se vysvětlit důvody, proč není možné instalovat zastávku, kterou požadujete. Není to o neochotě vyhovět, ale o předpisu a bezpečnosti. Tvůrcem těchto předpisů není město, ba dokonce nemá ani kompetenci je měnit.

Markéta Bučoková, PR

Milan

Otázka: 

Dobrý den ,pokaždé když jedeme kolem ostrůvku parkoviště před kinem OKO, obdivujeme
osazení. Výběr bylin a rostlin a jejich rozmístění je dokonalé.
Tomu kdo je autorem patří poděkování. Sám bych takový návrh uvítal,i na naší zahradě.

Odpověď: 

Vážený pane Milane,

děkujeme za milá slova, která s potěšením předám kompetentním osobám. Veškeré návrhy květinových výzdob "mají na svědomí", v tom nejlepším slova smyslu, pracovníci Odboru životního prostředí MěÚ Strakonice.

Mnohokrát děkujeme, protože taková slova potěší a nezbývá nežli s Vámi souhlasit. Letošní květinová výzdoba města je opravdu nádherná. 

Přeji Vám klidné letní dny.

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Neuvažujete vybírat poplatky za kočky jako za psy ? Ještě se nám nestalo že by sousedů pes přelezl plot a vykonal potřebu do záhonů,o vodítkách nemá cenu ani psát. Děkuji za odpověď Martin

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

o takové vyhlášce město rozhodně neuvažuje. Už jen z důvodů těžko zajistitelné registrace.

Markéta Bučoková, PR

Václav Patěk

Otázka: 

Dobrý den,
Bydlíme ve Srakonicích v Mlýnské ulici v blízkosti restaurace Melodie,baru 3D včetně
(zazahrádky mezi barem a naším domem) a restaurací Port Artur. Všechny tyto restaurace
mají v pátek a v sobotu otevřeno do 02 hod.Restaurace Melodie nás ruší již přes 20 let
(máme 27 písemných stížností).Doufali jsme, že s hlukem, těchto restaurací, současné vedení radnice něco udělá,ale nestalo se tak. Protikuřáckým zákonem se hluk ještě zhoršil. Zavoláním
Městské policie se nic nevyřeší a dostává se nám jen nelologických odpovědí a po odjezdu
policie hluk dále pokračuje.Vzhledem k tomu, že teno problém již trvá velmi dlouho, prosíme Vás,o osobní setkání.
S pozdravem Paťkovi

Odpověď: 

Vážení manželé Paťkovi,

městské policii je situace v okolí jmenovaných restaurací známa. Dle vyjádření velitel městské policie nelze klasifikovat jako rušení nočního klidu běžnou konverzaci lidí mezi sebou  a v případě, že k rušení dochází hlasitými projevy, pak nezbývá nežli volat městskou policii, která přijede a zjedná nápravu.

Předpokládám, že se vám jedná o osobní schůzku s vedením města. Proto prosím, zavolte na sekretariát 383 700 125, kde si můžete schůzku domluvit.

Markéta Bučoková, PR

marta

Otázka: 

dobry den,chtel bych se zeptat jestli by neslo vyresit neustale ruseni nocniho klidu pred restauraci vagon?je tu do pozdnich nocnich hodin neustaly krik a hlucny hovor na napomenuti reaguji sprostym vyjadrenim dekuji za odpoved.

Odpověď: 

Vážená paní Marto,

problematika rušení nočního klidu, byť je ošetřena zákonem a vyhláškou nelze řešit jinak, než že budete kontaktovat městskou policii. Zkuste tedy volat linku 156.

Markéta Bučoková, PR

Martina

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně autobusové zastávky v Novém Dražejově. Zastávka má pouze zadní stěnu a střechu, což je nedostatečné při každém dešti i větru. Cestující, hlavně tedy děti a senioři, se nemají kde schovat. Tato zastávka se projednávala i při posledním setkání p. starosty s občany Dražejova, ale dosud jsme žádnou odpověď nedostali.
Ještě bych chtěla upozornit na propadlý chodník oproti kanálu na zastávce Na Podskalí v Novém Dražejově, kde začíná cyklostezka. Je to velmi nebezpečné pro cyklisty a chodce. Bylo by dobré, to do opravy, alespoň výrazně označit.
S pozdravem a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Martino,

zastávka, o které píšete, byla již několikrát řešena. Bohužel dopravní parametry omezují možnost instalovat boční stěny. Muselo by se hledat nové umístění celé zastávky, aby bylo možné osadit zastávku včetně bočních stěn. 

Děkujeme za upozornění na defekt na cyklostezce. Předala jsem jej odpovědné osobě, která celou záležitost prověří a bude se co nejrychleji řešit.

Markéta Bučoková, PR

 

Petra

Otázka: 

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné sdělit časový harmonogram vystoupení kapel na Pivovarské pouti 2018. Nikde jsem jej nenašla, pouze seznam kapel.
Děkuji. Petra

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

Pivovarská pouť startuje ve 13.00 hodin tradičním výstřelem. Od 13.30 hraje Hamr na pivovarském dvoře, poté plynule navazují Poetika, UDG, Buty, Portless, Parkán, až do jedné hodiny ranní. Na pódium pod pivovarem od 13.30 hraje Scéna, od 15.00 Narttu. Vstupné je zdarma. 

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den
Zeptám se zda by nebylo možné dát přenosné cedule zákazu parkování do ulice před firmu Proton. Mnoho motoristu si touto cestou zkracují cestu v domnění, že se dříve dostanou do centra, ale tím komplikuji provoz na této silnici tuto silnici používají nákladní auta a jedno, dvě, tři auta které tam stojí na silnici víc jak 8 hodin komplikují dopravu jednalo by se jen o dobu než se otevře písecká ulice tj.do 30.8. Další dotaz jelikož se písecká ulice neotevře 16.6. jak bylo prvotně oznámeno v obou směrech nebylo by dobré ať už ze strany městské policie či technických služeb čí dobře proškolených brigádníku atd., aby tuto komunikaci řídili lidé když se zde ve městě konají akce semafor neni schopen řešit aktuální stav na silnici jako člověk. Je hezké, že se zda konají kulturní akce, ale město je díky komplikacím v dopravě nedokáže řešit, což je smutné. Děkuji Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

co se týče dočasného dopravního značení v ulici podél firmy Protom bude věc předložena k posouzení Policii ČR.

Uzavírka Písecké ulice je odpočátku plánována prováděcí firmou do konce měsíce srpna. Datum 16.6. byl zmiňován pouze ve vztahu k výměně jízdních pruhů a částečných uzavírek při uzavírce Písecká.
Řízení silničního provozu náležitě poučenými pracovníky by mělo probíhat od pondělí do soboty od 6.00-18.00 hod. a v neděli od 6.00-20.00 hod. což by mělo být v dostatečném časovém rozmezí a tudíž není potřeba zajišťovat náhradní pracovníky. Dodržování těchto časových lhůt je v kompetenci odboru dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje, jakož i správa všech věcí na silnicích I.tříd.

Markéta Bučoková, PR

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda není možné opravit komunikaci od hasičů sil.I/22 směrem ke spodnímu vchodu na hřbitov (u podchodu z ČD), další část komunikace ke garážím je nová, poškozený úsek podél hřbitovní zdi je opravdu kritický a denně tam projedou stovky majitelů garáží a v neděli trhovci.
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Tomáši,

pro rozpočet letošního roku není s opravou Vámi uváděné komunikace počítáno. Nicméně požadavek jsem předala majetkovému odboru s tím, že by mohlo být zařazeno do požadavků na rozpočet následujícího roku.

Markéta Bučoková, PR

Veronika

Otázka: 

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda může městský úřad nějak vyřešit problém s parkováním na parkovišti u Billy u nádraží? Pokud si chce člověk přes den v obchodě nakoupit, je velmi obtížné najít zde volné místo. Situace se rázem změní po příjezdu vlaku od Českých Budějovic. Ptala jsem se přímo v obchodě, zda by to mohli nějak vyřešit a byla jsem odkázána na městský úřad. Předem děkuji za odpověď V.S.

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

parkoviště je majetkem obchodního domu a město v tomto případě má jen velmi omezené pravomoci rozhodnout o režimu provozu parkoviště.

Markéta Bučoková, PR

Richard Uhlík

Otázka: 

Zdravím, před několika měsíci jsme dostali k vyjádření mapku výstavby parkovacích míst v Bavorově ulici, mohl bych dostat informaci, jaký je termín zahájení stavby? Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Uhlíku,

aktuálně probíhá realizace stavebního řízení a předpokládá se, že bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Markéta Bučoková, PR

Richard Uhlík

Otázka: 

Zdravím, bydlím ve slepém rameni Bavorovy ulice a již několikrát jsem měl problém s některými obyvateli města při třídění odpadu. Kontejnery zde nemáme, tudíž je autem 3x měsíčně odvážím tam, kde se kont.na tříděný odpad nachází. Někteří naši ,,spoluobyvatelé" si kontejnery vyloženě přivlastňují a značně hulvátsky se vyjadřují, když mě v tu chvíli potkají. Tudíž jsou tři možnosti řešení ke spokojenosti; 1.požádat o umístění dalších kontejnerů k místu bydliště, 2.informovat přísl.orgánem všechny obyvatele o smyslu třídění odpadu, 3.přestat třídit odpad a vše dát do směsné popelnice. Co město na to? Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Uhlíku,

Váš problém jsem řešila s odborem životního prostředí. Umístit další kontejnery do "slepé" Bavorovy ulice není možné. Historicky tam již umístěny byly a vznikal problém přeplnění z přilehlých garáží. Existuje možnost přidat kontejner do ulice k čp. 999, což bude realizováno. Nicméně nebude to hned. Musí proběhnout stavební řízení a poté bude kontejnér umístěn. Předpokládá se, že by se situace měla výrazně zlepšit. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

Markéta Bučoková, PR

Novotný

Otázka: 

Dobrý den, je v plánu výstavba školky na Jezárkách? Děkuji, Novotný

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

studie na novou mateřskou školu je hotová a připravená. Jelikož je v současné chvíli velmi nepřehledná situace právě kolem problematiky přijímání dvouletých dětí do MŠ, město vyčkává, jak se budou vyvíjet následná jednání. Například pohled Svazu měst a obcí je veskrze negativní k přijímání dvouletých dětí a tento názor podporuje podle posledního společného jednání i MŠMT. Je tedy možné, že zákon projde úpravou.
Pro tuto chvíli je spíše důležité, že je město připraveno na situaci, kdy bude nutné začít přijímat tuto věkovou kategorii právě existencí studie a projektem, který umožňuje výstavbu v etapizované formě. Jako záloha se samozřejmě hledají i náhradní stávající prostory, které by bylo možné využít pro tento záměr a nebyly by finančně nákladné.

Markéta Bučoková, PR    

Herman Pavel

Otázka: 

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, zdali je možné udělat něco se zaparkovaným obytným vozem značky Avia, který stojí mimo vyhrazené parkovací místa na vybudovaném parkovišti na asfaltové ploše u čerpací stanice OMV. U zmiňovaného auta se scházejí lidé, kteří tam celý den konzumují alkoho a možná i něco více, hraje jim tam nahlas hudba, až do 22:30, kdy jsem podruhé volal MP. Dělají kolem sebe bordel a močí na asfaltové ploše. Volně jim tam pobíhají psy ... Není to hezký pohled.
Děkuji za info Herman. Nádražní 434

Odpověď: 

Vážený pane Hermane,

Váš podnět jsem konzultovala s velitelem městské policie. Určitě se na problém zaměří a budou jej řešit.

Markéta Bučoková, PR

Miloš

Otázka: 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda má město povědomí o tom, že zde několik měsíců (od 4.6.2018 do 18.10.2018) nebude jezdit vlak ze Strakonic až do Vimperka a to nikoliv z technických důvodů nesjízdnosti tratě, ale z důvodů na straně soukromého dopravce, který si svévolně veškeré vlakové spoje nahradil autobusama (pravděpodobně z důvodů finančních úspor a úspor vozidel pro jiné tratě) a na vlastních webových stránkách propaguje výluku, ale mezi Strakonicemi a Vimperkem společnost SŽDC, s.o. žádnou výluku nevyhlásila. Tento stav považuji ve veřejném zájmu za silně znepokojující a znepokojeno by mělo být i spádové okresní město Strakonice, které doufám podnikne úřední kroky směrem na kraj jako město Vimperk. Není přeci možné, aby dopravce za peníze daňových poplatníků takto poškozoval veřejnou dopravu.

Odpověď: 

Vážený pane Miloši,

město Strakonice nemá možnost vynutit si u soukromého dopravce zajištění vámi zmiňované služby. Dopravce bude mít pravděpodobně sepsánu smlouvu s nějakým veřejným subjektem, ale tím město Strakonice opravdu není a nemůže dopravce donutit, aby přepravu na jmenované trati obnovil. 

Prosím, zkuste svoji stížnost směrovat přímo na vedení společnosti poskytující přepravu.

Markéta Bučoková, PR

lubomír matyska

Otázka: 

Dobrý den,
chci se Vás zeptat, jestli by bylo možné alespoň některé webové kamery umístěné ve Strakonicích vyměnit za moderní, které ukazují plynulý obraz live?
Stávající kamery jsou už dneska hodně zastaralé a v podstatě nezajímavé se svým statickým obrazem. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Matysko,

Váš návrh je jistě podnětný a v budoucnu se jím rozhodně naše IT oddělení bude zabývat. V současné chvíli ale podobný režim není z technických důvodů možný.

Markéta Bučoková, PR

 

Pages

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...