Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Eliška

Otázka: 

velmi pozitivně je veřejností vnímáno zapojení dávkařů do úklidu města.Existuje hezká vycházková trasa vlevo pod silnicí na Mutěnice, cca 0,5 km za křižovatkou u letiště, kde začínají zahrádky nad rybníkem Blatský, ústící nad kolejemi na silnici Pod hradem. Bohužel okolí pěšiny je zničeno odpadky, zejména stráň nad pěšinou podél lesního porostu - poz.č. 76/1,73/1,473/2 k.ú. Nové strakonice. Moc se přimlouvám za odstranění této černé skládky od bezohledných lidí.děkuji Eliška

Odpověď: 

Vážená paní Eliško,

prvotně děkujeme za Vaši všímavost i za to, že Vám není lhostejný stav okolí našeho města. Zjistíme, zda se skládka nachází na katastru města Strakonice, pokud ano, pak ji technické služby odstraní. V případě, že nikoliv, pak bude v řešení subjektu vlastnící pozemek na kterém se skládka nachází.

Markéta Bučoková, PR

PS: podařilo se zjistit, že pozemek je ve vlastnictví České republiky. Až se bude v jarních měsících dělat celkový úklid, tato zóna se do něho zahrne. V tuto chvíli nelze jinak řešit. Odbor životního prostředí již vede v záznamech na úklid v příštím roce. 

Jana

Otázka: 

Vážení, již víc jak rok nás obtěžuje od 6. h ranní (i o víkendech a svátcích) hluk ze stavby v ulici Na Ohradě, průchod k Prioru měl být otevřený od srpna letošního roku, v poslední době navíc celé noci obtěžuje světlo z jeřábu, které svítí přímo do oken bytů. Můžete aspoň v tomto zjednat nápravu?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

stavba je realizována na základě řádného povolení a vše probíhá dle platného harmonogramu. Vedoucí stavebního úřadu se účastní pravidelných kontrolních dnů, během kterých nejsou vykazovány žádné závady. Od 6.00 - 22.00 hodin probíhá běžná pracovní doba.

Světlo, které ve svém dotazu zmiňujete je tzv. "pozičním světlem", které musí být na výškové konstrukci (jeřáb) umístěno z bezpečnostních důvodů dle požadavku Inspektorátu bezpečnosti práce. Investor stavby stavebnímu úřadu sdělil, že nasvícení pracovního prostoru v době snížené viditelnosti se provádí dle bezpečnostních předpisů, a to pouze v čase pracovní doby, nikoli přes noc. Vedení stavby bylo vyzváno k prověření, zda by bylo možné umístit světlo tak, aby nebylo směrováno k oknům obytných domů a bylo tím tak minimalizováno obtěžování a oslňování předmětným světelným zdrojem. Vlastník bytu si však i sám musí zajistit aktivní ochranu před světlem, tzn. využít stínící prvky (žaluzie, rolety, závěsy apod.), neboť v městském prostředí je obecně světelné znečištění vysoké, záleží i na citlivosti vnímání každého jednotlivce.

Tak jako na každé stavbě, i v tomto případě, dochází k určitým omezením, která jsou nezbytná strpět.

Markéta Bučoková, PR

Blanka

Otázka: 

Dobrý den, máme zahrádku v ulici 5.května. V říjnu jsme zaregistrovali množící se krysy, které běhají z ulice a tvoří si cestičky přes trávu a záhony. Pořídili jsme tedy jed, ale množství nijak neubývá. Zabývá se město též deratizací? Bude v této oblasti nějak postupovat? Děkuji za informaci. Blanka

Odpověď: 

Vážená paní Blanko,

plošná deratizace, kterou zajišťuje město již proběhla. Metoda, která je používaná vyžaduje suché klimatické podmínky (v tuto chvíli tedy není možné ji zopakovat). Určitě ve vaší lokalitě opakovaně proběhne deratizace v kanalizaci. Pokud byste ji chtěla výhradně na svém vlastním pozemku, pak si ji musíte objednat u specializované společnosti zabývající se touto službou a samozřejmě ji i uhradit.

Další plošná deratizace se předpokládá na jaře následujícího roku.

Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den,
především patří městu poděkování za realizaci veřejného osvětlení směrem ke kasárnám. Funkci osvětlení kazí úsek od křižovatky na Mutěnice po vjezd na letiště. Tady je osvětlení schováno mezi vzrostlými lípami a osvětlená je silnice, kdežto na chodníku je tma. Bylo by možné např. lampy otočit v tomto kuse o 90 stupňů, aby byl osvêtlený i chodník?
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

děkujeme za Váš podnět, kterým se budou společně zabývat kolegové z odboru životního prostředí. Právě od nich musí vzejít požadavek na ošetřující řezy vzrostlých stromů tak, aby nebránily nasvícení chodníku.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie Pekárková

Otázka: 

Dobrý den,
děkuji za instalaci zastínění veřejného osvětlení před naším domem v ulici Švandy dudáka. Zároveň bych se chtěla zeptat, kdy prosím bude dokončena oprava podchodu u školy na Jezárkách? Poslední řemeslníky jsem naposledy viděla 20. září, kdy vykopali napříč cesty výkop a přikryli jej čtyřmi dřevotřískovými deskami. Kromě toho, že jsou neukázněnými chodci každé ráno rozházené, vypadají, že již dlouho nevydrží.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Pekárková,

rekonstrukce podchodu v lokalitě na Jezárkách není investiční akcí města Strakonice, ale  Správy a údržby silnic České Budějovice, přesto k Vašemu dotazu mohu sdělit následující. Oprava bude provedena do konce měsíce října. V tuto chvíli probíhají práce uvnitř podchodu.

Pokud je to možné, vždy se hledá řešení, které bude únosným kompromisem pro obě strany. Stejně to bylo v případě veřejného osvětlení a je dobře, že to zafungovalo k Vaší spokojenosti.

Přeji příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR  

Mirek

Otázka: 

Na požadavek osazení dopravních značek omezujících rychlost na 50 km/hod. na obou koncích úseku severního dopravního půloblouku mezi okružními křižovatkami na Radomyšlské a na silnici I/4 s přeznačením plošného značení přerušované středové čáry na souvislou (plnou) pro zamezení předjíždění s cílem snížení hlučnosti pro přilehlou oboustrannou zástavbu rodinnými domy by se mělo Město Strakonice postarat o navrhovanou realizaci a ne jen občanovi přímo stavbou SDP dotčeného neadekvátně stroze sdělit "Přeznačení komunikace je výhradně v gesci ŘSD a PČR". Občané šli k volbám proto, aby zvolení zastupitelé města a jim podřízení požadavky řešili. Žádný z vlastníků nemovitostí v Nerudově a v Budovatelské ulici nemůže být spokojen s podanou odpovědí a věřím, že se opodstatněnou připomínkou bude Město Strakonice zabývat. Od uvedení SDP do zkušebního provozu zatím nebylo dosud prováděno žádné měření hlučnosti v přilehlých zahradách a rodinných domech. Příslušníky Policie ČR a Městské policie kontrolující dodržování rychlosti zatím na předmětném úseku vidět nebylo.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

s dovolením musím oponovat trvzení, že město pro své občany ve věci severního dopravního půloblouku nekoná. Město ve své kompetenci nemůže zajistit dopravní přeznačení na komunikaci, které není vlastníkem. Váš požadavek na osazení dopravního značení omezující rychlost v obci na 50 km/hod a vodorovného značení plné středové čáry bude předložen na kontrolním dnu, přímo investoru stavby, tedy ŘSD. Budete-li mít zájem, výsledek Vám sdělíme.

Zavádějící informací je, že PČR a MP nekoná ve věci dohlížení nad dodržováním pravidel silničního provozu v souvislosti s provozem severního dopravního půloblouku.  Odbor dopravy MěÚ Strakonice obdržel již několik oznámení o porušení předpisů, které se budou, nebo byly již vyřešeny. Týkala se převážně nerespektování příkazu navádějícího vozidla nad 3,5 t mimo centrum města, dále nedodržení rychlosti, apod. V tuto chvíli se dle hlášení PČR situace stabilizuje a řidiči si na novou komunikaci zvykli. To, že osobně nevidíte policii pokutovat neznamená, že se tak neděje.

Aktuálně je komunikace I/22 v režimu předčasného užívání. Jakmile bude celá stavba dokončena, bude uvedena do zkušebního provozu, v rámci něhož vznikne certifikovanou společností přezkoušení hlučnosti komunikace. To by mělo proběhnout dle norem ve druhé polovině příštího roku. Dále bude postupováno dle výsledku studie.   

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na kvalitu vody pod strakonickou čistírnou odpadních vod. Již několik let pozorujeme nešvar, který se děje. Vždy před hlášenou bouřkou se kvalita vody pod čistírnou výrazně zhorší, tomuto stavu odpovívá i nárůst řas v korytě řeky.
Je možné nějaké prošetření systému, kterým čistírna funguje?
Děkuji
Petra Tomášková

Odpověď: 

Vážená paní Tomášková,

Váš podnět jsem konzultovala s ředitelem Technických služeb Strakonice Ing. Němejcem. Z jeho vyjádření jasně vyplývá, že pokud by k něčemu takovému opravdu došlo, pak je třeba stav ihned hlásit přímo provozovateli, tedy technickým službám, nebo nahlásit na odbor životního prostředí. Čistírna podléhá řadě kontrol, popisovaný jev je velmi nepravděpodobný, jeho výskyt je třeba prokázat. K čemu dochází je odlehčování v průběhu přívalových dešťů, kdy ČOV není schopna pobrat veškerou vodu z kanalizace a přebytek je odlehčen a vypouštěn bez čištění rovnou do řeky. Ale to je jev, který je běžný u každé kanalizace, která je jednotná, tak jako ta ve Strakonicích a v drtivé většině všech měst v Česku. Chod čistírny je nepřetržitě kontrolován obsluhou a pravidelně i namátkově probíhají kontroly jednak orgánem životního prostředí a správcem toku. Odtok je nepřetržitě monitorován a vzorky pravidelně vyhodnocovány.

V případě zájmu je možné si domluvit například prohlídku http://www.tsst.cz/exkurze.html, kde se účastník může poměrně podrobně se zařízením a jeho provozem seznámit za asistence erudovaných průvodců.

Markéta Bučoková, PR

Martina Šimicová

Otázka: 

Dobrý den,stěhujeme se synem do Strakonic a hledám pro něj volné místo ve školce,je v některé volno,předem děkuji za odpověď Šimicová

Odpověď: 

Vážená paní Šimicová,

vzhledem k tomu, že se bude jednat o místo v předškolním zařízení mimo režim běžného zápisu, doporučuji spojit se s Odborem školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice. Konkrétně k tomu můžete využít elektronickou adresu: libuse.rerabkova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den,
už město ví co se bude dál dít s "PŘÁDELNOU". Jsou nějaké studie či projekty?

Odpověď: 

Vážený pane Vladimíre,

 

Přádelnu město koupilo prioritně proto, aby zde, v centru města, nezasídlily sklady apod. V tuto chvíli je Přádelna ze ¾ obsazena soukromými subjekty, které platí nájmy, z nichž je hrazen provoz objektu. Je hotový projekt. Vzhledem k výši nákladů na realizaci se hledá vhodný partner. Zkouší se přeshraniční spolupráce, nebo kooperace se soukromými subjekty. Jsou možné dvě cesty. Cesta úvěru, se kterou je možné realizovat daný projekt, za podmínky vysokého zadlužení města, nebo shánět finanční prostředky bez zadlužení. Vedení města zvolilo druhou cestu a hledají se vhodné alternativní zdroje financování.

Markéta Bučoková, PR

Mirek

Otázka: 

Severní dopravní půloblouk není dosud plně využíván pro veškerou, zejména pak pro nákladní dopravu a vlastníci přilehlých nemovitostí v Nerudova a Budovatelské ulici si již stěžují na zvýšenou hlučnost. Většina projíždějících vozidel v daném úseku překračuje povolenou rychlost v uzavřené obci (50 km/hod. a dochází k velmi častému předjíždění. Ke snížení hlučnosti by přispělo osazení dopravních značek (50km/hod.) mezi okružními křižovatkami na silnicí I/4 a na Radomyšlské, a také plošné značení středu komunikace přeznačením na souvislou čáru v celé délce úseku z důvodu zákazu předjíždění. Projíždějící řidiči mimo strakonických přes protihlukové stěny neví, že projíždějí oboustranně zastavěnou částí města. Dalším řešením je možnost na nové lávce pro pěší instalovat kamerový systém, což by bylo významným zdrojem finančních prostředků do městské pokladny. Přepokládám, že uvedenou připomínkou se bude vedení města a odbor dopravy zabývat.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

děkujeme za připomínky. Přeznačení komunikace je výhradně v gesci ŘSD a PČR. Osazení kamerového systému pak na samotné obci. V tuto chvíli je provoz obchvatu v samém začátku a mnozí řidiči si ani neuvědomují, že porušují dopravní předpisy, což je samozřejmě neomlouvá. Vzhledem k tomu, že již týden probíhají kontroly PČR a MP, předpokládá se, že sankce přimějí řidiče k respektování značení a dopravních předpisů a situace se stabilizuje.

Markéta Bučoková, PR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den,
bohužel se musím připojit k několika předchozím stížnostem na kamiony stále projíždějící ulicí Katovická, a tyto nejsou dopravní obsluhou k místím firmám, prostě si zkracují cestu. Pokud se za některý z těchto kamionů zařadíte hned u Kauflandu, vesele za ním projedete až k nádraží a naopak.
Nebylo by na místě, po desetiletích čekání na obchvat, oslovit dopravní policii aby prováděla namátkové kontroly a tyto řidiče to " naučila" ?

děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Miroslave,

to, že někteří řidiči nerespektují dopravní značení a nadále projíždějí městem je fakt a PČR již přestupky trestá. Do budoucna by určitě mělo dojít ke zklidnění dopravy, jednat tím, že si řidiči zvyknout používat obchvat a určitě i sankcemi, které neukázněné řidiče donutí přehodnotit své chování. 

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den,slyšela jsem, že když se vezme pes z útulku, že nějaká města osvobozují na nějakou dobu od poplatků. Je toto možné i ve Strakonicích?
Děkuji Lančová

Odpověď: 

Vážená paní Lančová,

Strakonice jsou zapojeny do podobného projektu. Pokud si občan města Strakonice vezme psa ze strakonického útulku je během prvního roku osvobozen od placení poplatku ze psa.

Markéta Bučoková, PR

Patrik

Otázka: 

Dobrý den.
Reaguji na přispívatele přede mnou,je to marný ,je to marný, kamiony jak z Česka tak z ciziny, nezajímá značka zákaz odbočení do 3.5 tuny , vesele jí ignorují a jezdí tudy vesele dál přes den a v noci zvlášt.
Ano, město asi s tím nemůže nic dělat, ale měl bych nápad , jak dosypat městskou pokladnu .
Pokud je v silách Městské Policie a mají na to kompetence zastavit a zkasírovat kamiony za porušení zákazu vjezdu do 3.5 tuny třeba alespon při jejich noční směně ,a tím se při nejmenším zaplatí jejich měsíční plat.Něco podobného bylo při starém mostě u ČZ v době od 13.30--15.45 h, to bylo pro MP. zlatý důl na pokuty.
Pokud není schopna MP tuto problematiku vyřešit , tak pak poprosit PČR , aby ona z jednala nápravu a měla jistý příjem do našeho společného rozpočtu.
Díky za zveřejnění mého příspěvku.

Odpověď: 

Vážený pane Patriku,

děkujeme za vaši připomínku. Ano, je pravda, že někteří řidiči nerespektují dopravní značení a nevyužívají obchvat městem. Z časti je to skutečností, že mnozí projíždějí místy "po paměti", což způsobí provozní slepotu, která je ale rozhodně neomlouvá. PČR již přestupky řeší a do budoucna dojde ke zklidnění situace, k čemuž dopomohou i aktuálně realizované sankce PČR. 

Markéta Bučoková, PR

 

Vašek

Otázka: 

Dobrý den,
kam odvézt ve Strakonicích bezplatně stavební odpad - herakleitové desky z rekonstrukce a odpadní azbestocementové roury = zřejmě nebezpečný odpad.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Vašku,

běžný stavební odpad byste mohl složit v městském sběrném dvoře, ovšem za úplatu. Nebezpečný odpad, typu, který uvádíte, již musíte složit na skládku ve Vodňanech nebo do společnosti Recyklace odpadů a skládky, a.s. v Písecké ulici ve Strakonicích. 

Markéta Bučoková, PR

Vojtěch

Otázka: 

Dobrý den,
v současné době probíhá oprava ulice Šmidingerova, kde na křižovatce s ulicí Radomyšlská dnes probíhá napojování vodovodu. Napojení vodovodu a tedy i oprava asfaltového krytu začíná až za šachtou, která je umístěna uprostřed ulice Radomyšlská. Tato šachta je špatně provedena a je největším problémem v této křižovatce (největší zdroj hluku a vibrací). Šachta je mělce uložena, je na ní poškozený poklop (zkroucený, uvolněný) a šachta je překryta slabou vrstvou asfaltu (je tam zlom). Každý těžší automobil, který najede na zlom, poklop vytvoří silnou ránu a vibrace, které se šíří do obytného okolí.
Pokud by se poklop a asfaltový kryt nad šachtou opravil v rámci právě probíhající opravy ulice Šmidingerova, tak by se město zbavilo problému (významného zdroje hluku v lokalitě, kde kvůli "obchvatu" doprava a hluk narůstá) za minimální náklady.
Bylo by prosím možné zažádat pověřené lidi z technických služeb, dopravního a stavební dozor? Je město schopné takto pružně zareagovat?
Předem velmi děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Vojtěchu,

děkujeme za upozornění. Zaslaný podnět jsem předala odpovědné osobě na odboru majetku. Včera proběhl na stavbě kontrolní den, na který byl pozván zástupce technických služeb. Ty zajistí opravu šachty a krytu. 

Markéta Bučoková, PR

Míla

Otázka: 

2.10.2018
Dobrý den.prosím, od kdy se uzavře pro kamiony ulice 5.května a ulice Komenského, když je už hotový obchvat.Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážený pane Mílo,

těžká tranzitní doprava měla z Vámi uvedených komunikací zmizet během minulého týdne. K přeznačení mělo dojít souběžně se spuštěním provozu na severním dopravním půloblouku, bohužel doposud k němu nedošlo, což se město ve spolupráci s ŘSD aktuálně velmi intenzivně snaží řešit. Jsme si této skutečnosti vědomi. Město ale není kompetentní k přeznačení komunikce, která není v jeho vlastnictví. Vedení města intenzivně apeluje na investora, tedy ŘSD, aby došlo v co možná nejkratší době, k nápravě. 

Ze směru od Katovic by měla být instalována návěst, ze směru od Prahy již návěsti jsou, zbývá osadit značky. 

Markéta Bučoková, PR

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den.
myslíte že byste společně s ŘSD mohli domluvit umístění velké směrové cedule "PLZÉN" před kruhovým objezdem nového severního půloblouku při příjezdu od Písku ? Je tam jen malá směrovka na "Hodažďovice a Klatovy" což většině zahraničních i českých kamioňáků, kteří ještě nemají aktualizované navigace nic neřekne a jezdí stále přes město, tak jak jsou zvyklí.

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

přeznačení trasy pro tranzitní kamionovou dopravu je v řešení. Mělo být hotové souběžně s uvedením obchvatu do provozu, bohužel ze strany investora, tedy ŘSD, k němu doposud nedošlo. Město Strakonice nemůže komunikaci, která není v jeho vlastnictví opatřit dopravním značením. Věříme, že k nápravě dojde v co možná nejkratším čase.

Markéta Bučoková, PR

Mira

Otázka: 

Dobrý den.
...cituji..Severní dopravní půloblouk značně uleví dopravě v centru města a posílí bezpečnost chodců. Veškerá těžká tranzitní doprava bude odkloněna dopravním značením na obchvat.

Veškerá těžká tranzitní doprava není odkloněna , z ulic A. Štastného ,5.května, Komenského, a Katovické... těžká tranzitní doprava jezdí "po staru" dále. Což takhle dát značky u křižovatky nádraží a na kruhové křižovatce od nového Dražejova a využít pro těžkou tranzitní dopravu tolik opěvovaný už hotový obchvat.

...cituji... Dle smlouvy o dílo budou probíhat do konce roku dokončovací práce na vedlejších objektech, což již nikterak nebude omezovat účastníky silničního provozu.

Ano dokončovací práce a snad i kolaudace obchvatu , nepovolila průjezd obchvatu těžké tranzitní dopravě ,ale na kruhové křižovatce od Prahy u Robin Oil už je značení na nový obchvat.
Díky za Vaše přečtení.

Odpověď: 

Vážený pane Míro,

těžká tranzitní doprava již samozřejmě měla být odkloněna z centra města a to souběžně s otevřením severního dopravního půloblouku, přeznačením trasy, která by tuto dopravu navedla na obchvat. Vzhledem k tomu, že doposud k osazení značek nedošlo, město je v jednání s investorem, tedy ŘSD, aby k přeznačení došlo co nejrychleji. Dokončovací práce budou probíhat do konce roku, ale ty rozhodně nesouvisí s přeznačením. 

Markéta Bučoková, PR

Vláďa

Otázka: 

Dobrý den, existují pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení? Kam, kdo nebo co může vyvěsit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Vláďo,

pravidla pro umisťování reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení stanovena nejsou, spadá pod kompetenci odboru doopravy, který posoudí žádost. Poté je nezbytné uhradit příslušnou částku. 

Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo opravit již celkem obří díru v silnici, která se nachází v ulici Prof. Skupy, na hranici domů 713 a 714, kterou zde vytvořily nákladní vozy a autobus, které tudy nyní jezdí. Pod dírou vede kanalizace a při pomalém přejezdu autobusu se už silnice v místě poškození viditelně prohýbá. Děkuji za odpověď.

Miloslav Chaloupka

Otázka: 

V Novém Dražejově jsou na přechodu u bývalé hospody Pod Lipou semafory, kde po stisknutí tlačítka pro přechod rozsvítí zelená pro chodce až po dosti dlouhém intervalu. Do té doby většinou auta v dohledu stačí projet a chodec stejně přejde na červenou poněvadž v té době je vozovka již volná. Červená pak zastaví provoz v okamžiku kdy na přechodu již nikdo není.
Na přechodu u ulice Podskalská je přitom interval několik sekund. Nešlo by semafory lépe seřídit?

Odpověď: 

Vážený pane Chaloupko,

z vyjádření odboru dopravy vyplývá, že světelná signalizace v Novém Dražejově je ve stejném časovém provozu jako ostatní zařízení. Režim pracuje tak, aby nedocházelo k zahlcení hlavní komunikace. V případě, že chodec stiskne signalizační zařízení během nastaveného časového úseku, ve které přecházela první osoba, pak má signál dvaceti sekundovou prodlevu. Nastavení odpovídá dopravním předpisům. 

Markéta Bučoková, PR

Honza

Otázka: 

Okolí prodejny COOP Na Stráži je neustále plné odpadků a nedopalků od cigaret. Bylo by možné zajistit lepší a pravidelný úklid? Přece jen se jedná o prodejnu potravin. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

pokud se znečištění objevuje na prostranství patřící městu, pak dojde k nápravě, ale v rámci běžného úklidu, není možné sledovat pouze jednu lokalitu a nepořádek je především o lidech a jejich chování. Pokud se nachází mimo prostory města, pak musí zajistit úklid majitel.

Každopádně tato problematika bude předána technickým službám.

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Naďa Divínová

Otázka: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli budou letos ve Strakonicích Krampusové? Dekuji za odpověď Divínová

Odpověď: 

Vážená paní Divínová,

i v letošním roce proběhne vystoupení Krampusů ve Strakonicích. Konkrétně 1. 12. 2018. Sledujte program MěKS, kde budou k dispozici podrobné informace.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den. Na Sídlišti 1. máje je u výměníku před domem 1137 na zemi hromada spadaných jablek. Lezou v nich potkani. Mohli by TS jablka odklidit.

Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za upozornění. Při letošní nadměrné úrodě ovoce nelze vše včas podchytit. Technické služby zajistí odvoz spadaného ovoce.

Markéta Bučoková, PR

Daniela Mrázová

Otázka: 

Dobrý den, dočetla jsem se, že má dojít k navýšení počtu dětí v ZŠ F.L. Čelakovského, zajímalo by mne jak to bude probíhat, již nyní je tam místa málo, dokonce na druhém stupni neměli v loňském roce všechny děti samostatné skříňky na oblečení. Kam chce tedy paní Kolesová děti dát, je mi záhadou. Děkuji

Odpověď: 

Na základě vyjádření paní ředitelky ZŠ F. L. Čelakovského proběhlo navýšení kapacity ve spolupráci se zřizovatelem podle předpokládaného demografického vývoje. Tato kapacita je stanovena jako možná nejvyšší za dodržení všech předpisů. Předpokládá naplněnost tříd na maximální počet 30 žáků, využívání odborných učeben jako učeben kmenových.

V případě nárůstu je plánován nákup nových šatních skříněk. V současnosti využívá třída 8B jednu společnou šatnu, která je uzamykatelná a vyhovuje potřebám k odložení oblečení. Nákup skříněk je plánován na dobu, kdy budou vyčerpány všechny současné možnosti kapacity šaten.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...