Územně plánovací dokumentace obce Sousedovice

Územní plán obce Sousedovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Sousedovice schválilo zastupitelstvo obce dne 7.2.2005
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=3164310

  Územní plán obce Změna č. 1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  31.January 2012
  Datum nabytí účinnosti: 
  17.February 2012
  •  územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu obce Sousedovice vydalo zastupitelstvo obce dne 31.1.2012 a nabyla účinnosti dne 17. 2. 2012
  • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Obecním úřadě v Sousedovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=1

  Územní studie Sousedovice US.2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  28.June 2012
  • řešené území se nachází jižně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 39 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 82 808 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie 28.6. 2012 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Územní studie Sousedovice US.1

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPP
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  Schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.January 2016
  • řešené území se nachází severně od zastavěného území obce Sousedovice
  • dle územní studie je orientační kapacita území 26 rodinných domů
  • celková plocha řešeného území je 55 237 m2
  • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla schválena možnost využití výše uvedené studie dne 25.1. 2016 a zároveň byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

  Úplné znění územního plánu obce Sousedovice po změně č. 1, změně č. 2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  schváleno
  Datum schválení/vydání: 
  25.July 2018
  Datum nabytí účinnosti: 
  15.November 2018

   

   

  Oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Ing. Vlastimil Smítka.

  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=2

  Územní plán obce - Změna č. 2

  Druh ÚPD(ÚPP): 
  ÚPD
  Stav ÚPD(ÚPP): 
  schválená
  Datum schválení/vydání: 
  25.July 2018
  Datum nabytí účinnosti: 
  15.November 2018

   

  Oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Ing. Vlastimil Smítka.

  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3164310&RC_ZMENY=2

  Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
    Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
  Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
  Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
  Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
  UPOZORNĚNÍ: přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 pro multiplexy 2 a 4, ve kterých...
  Česká televize, jako první vysílatel, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T...
  Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České republice. Koledníci dorazili i na Městský...
  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
  21.January 2020
  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
  17.January 2020
    1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
  14.January 2020
  Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
  13.January 2020
  Roční hlášení o odpadech za rok 2019 Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,...
  8.January 2020
  V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
  6.November 2019
  Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
  18.September 2019
  Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
  Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
  Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
  Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
  Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
  Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
  Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
  Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
  I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
  Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...