Realizované stavby

Chodníky a cyklostezky
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "I/22 Dražejov průtah - Strakonice" - oprava komunikace a chodníků na pozemcích města Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Lidická u autoservisu Šrachta, Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Virtova - Strakonice
Karta stavby: Zřízení silničních obrub a odvodnění ul. V Lipkách
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Most ev. č. 173-001 Strakonice
Karta stavby: Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník ul. U Vrbiček a Mikoláše Alše
Karta stavby: Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov
Karta stavby: Oprava dlažeb ul. Hradeckého a lokalita Jezárky, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník Jezárky - ul. Leknínová a U Vrbiček
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice - II. etapa - dětské hřiště
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Zpevněná přístupová plocha ke stávajícímu dětskému hřišti, ulice Písecká, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Ellerova ulice - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela
Karta stavby: Ulice Na Ohradě - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbariérové město III.etapa
Karta stavby: Cyklotrasa od lávky i hradu k mutěnickému jezu - 2.etapa
Karta stavby: Lávka u hradu
Karta stavby: Novostavba chodníku na poz, p.č. 540/28 k.ú. Strakonice
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Oprava lávky sídliště Mlýnská - náhon, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Rekonstrukce cyklostezky Hajská - Sedlíkovice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
Karta stavby: Chodník - Starý Dražejov, Strakonice
Karta stavby: Chodník Nový Dražejov - ulice Na Hrázi
Karta stavby: Oprava chodníků MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice
Karta stavby: Oprava schodů před domy č.p. 1127 a 1128 v ul. Pionýrů ve Strakonicích
Karta stavby: Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp
Karta stavby: Stavební bezbarierová úprava křižovatky Husova-Mírova
Karta stavby: Úprava pozemků a vstupního prostoru-kruh. křižovatka, kostel sv.Václava
Silnice
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "Oprava komunikace ul. Hradeckého" na pozemku města Strakonice p.č. dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice
Karta stavby: "Oprava zpevněné plochy před azylovým domem" na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strak
Karta stavby: Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na pozemku p.č. 599 k.ú. Střela a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Starý Dražejov - Virt
Karta stavby: Oprava MK Starý Dražejov - Krty", na pozemcích v majetku města Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na Podskalí - kemp, Strakonice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického, Strakonice, 2. etapa
Karta stavby: Oprava komunikace na Podsrpu, Strakonice, p.č. 191/5 v k.ú. Přední Ptákovice
Karta stavby: Oprava povrchu stávající MK města, ve St. Dražejově, u čp. 3 a čp. 46
Karta stavby: Polní cesta Virt - Střela
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce ulice Tovární, Strakonice
Karta stavby: Úprava odtokových poměrů St. Dražejov, Strakonice, u čp. 341
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Modlešovice
Karta stavby: Oprava komunikace Střela
Karta stavby: Oprava místní komunikace Za hřbitovem ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
Karta stavby: Úprava odvodnění v ulici Švandy dudáka, Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace Přední Ptákovice
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava místní komunikace na pozemcích p.č. 1073/1 a 1073/10 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice
Karta stavby: Komunikace k.ú. Modlešovice na poz. p.č. 1086/1
Karta stavby: Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1
Karta stavby: Oprava ulice Kochana z Prachové, Strakonice
Karta stavby: Oprava ulice u Sv. Markéty, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava povrchu kom. p.č. dle KN 117/5k.ú. Hajská-autobusová točna, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích
Karta stavby: Úprava křižovatek . ul. Lidická, Strakonice
Budovy
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dům kultury Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Strakonice - Zateplení bytových domů č.p 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dvorní altán u domu č.p. 58, U Markéty Strakonice
Karta stavby: Oprava části střechy - dům kultury Strakonice
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS Rybniční 1282, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 137 , Na Stráži, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Oprava střechy a klempířských prvků - kino OKO Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
Karta stavby: Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích - I. etapa (výměna oken a izolačních mezioken
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bytový dům Jezárky 30 b.j. MIKADO
Karta stavby: Hradní sklípek - stavební úpravy
Karta stavby: Stavební úpravy a přístavba Poděbradova 772
Karta stavby: Úprava výměníkové stanice - MěÚ Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 58, Strakonice
Školství
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ krále Jiřího z Poděbrad
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 rekonstrukce rozvodů vody a teplé užitkové vody
Karta stavby: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Holečkova 413 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská č,p. 166 , výměna výtahu v kuchyni
Karta stavby: ZŠ Dukelská č.p.166 Strakonice - stavební úpravy soc. zařízení u jídelny
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 , Strakonice , rekonstrukce soc. zařízení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Stavbařů č.p.213, Strakonice - rekonstrukce soc. zařízení
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Poděbradova Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská - stavební úpravy spojovacího krčku
Karta stavby: ZŠ Povážská - dětské hřiště a zpevněné plochy
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského
Karta stavby: Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Povážská
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p.264- rozšíření kapacity
Karta stavby: MŠ U Parku , odloučené pracoviště Lidická 194, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, č.p.555, modernizace , zahrada
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, rekonstrukce podlahy tělocvičny
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353,Strakonice - stavební úpravy
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Holečkova 410, zastřešení terasy
Karta stavby: MŠ Stavbařů - Rozšíření dětského hřiště a sadové úpravy
Karta stavby: MŠ u Parku - pískoviště s pergolou
Karta stavby: ZŠ Dukelská , rekonstrukce části obvodového pláště a přístavba
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Spojařů, č.p. 1260, rekonstrukce oplocení
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p. 264, rekonstrukce soc.zařízení
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353 - výměna oken 2.NP
Karta stavby: Rekonstrukce chodníků MŠ Školní č.p. 80
Karta stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice ZŠ Lidická
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ Stavbařů č.p. 123
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce kuchyně a hřiště MŠ u Parku, Plánkova 353 Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce MŠ Holečkova 410, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce soc. zařízení, dívky ZŠ Dukelská 166, Strakonice
Karta stavby: Rozšíření kapacity MŠ Spojařů 1260, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken jižní fasáda, MŠ Lidická č.p.625, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken ZŠ Čelakovského č.p.555
Veřejné osvětlení
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: SSZ a V.O. ul. Ellerova
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lidická ulice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Kabelové rozvody-parkoviště U Sv. Markéty
Karta stavby: Modlešovice V.O. a zásuvkový pilíř
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lipky II.Etapa - Strakonice
Karta stavby: Zásuvkové rozvaděče + kabelové rozvody Podskalí
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
Karta stavby: Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Strakonice Most Jana Palacha-veřejné osvětlení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Karta stavby: Veřejné osvětlení sídliště 1.Máje Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce ul. Radomyšlská a Stavbařů-Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Pod hradem-Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Na Ohradě
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Modlešovice
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice-osvětlení přechodů pro chodce
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce na 8 křižovatkách
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Úprava SSZ, Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Katovická/Husova/Obránců Míru
Karta stavby: Veřejné osvětlení - místa pro přecházení Na Křemelce
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Hraniční/Šumavská ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Husova -1. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Ellerova/Na Ohradě
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka na Ohradě/Bezděkovská/Holečkova
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Bučkova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Dvořákova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Tovární ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení křižovatka Havlíčkova/Čelakovského
Karta stavby: Veřejné osvětlení Zvolenská ulice - parkoviště před SOU
2007
Nadpis Upravit
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce U Dudáka
Památky
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kapličky sv. Norberta
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava zvoničky v obci Modlešovice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava Božích muk ve Starém Dražejově
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Strakonice - obnova obrazu ve výklenkové kapličce u Volyňky
Karta stavby: Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice (Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského rybníku - Strakonice)
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy božích muk na Radomyšlské
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa,
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, část 1: stavební práce
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, dodávka PC 4 ks, projektoru a plátna
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Strakonický hrad - sanace podzemních prostor
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Obnova božích muk u Starého Dražejova
Karta stavby: Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava Brušákovy kapličky
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Hrad Strakonice - oprava garáží III. nádvoří
Karta stavby: Hrad Strakonice SO 13, SO 16 oprava fasád a západní brány - část západní brána
Karta stavby: Hrad Strakonice- víceúčelový sál , ZUŠ
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - II. etapa
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava spodní soklové části Mariánského sloupu ve Strakonicích na poz. č.133/1 k.ú.Strakonice
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí I.etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí II.etapa
Karta stavby: Restaurování sloupu v Rennerových sadech včetně jeho přemístění
Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...