Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice pod usnesením číslo 442/ZM/2015 dne 14. 12. 2016.