Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2020 pod usnesením č. 110/ZM/2020.

 

Opatření 1 - Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice
Opatření 2 - Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice
Opatření 3 - Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele
Opatření 4 - Podpora sportovní činnosti mládeže
Opatření 5 - Podpora volnočasové činnosti mládeže
Opatření 6 - Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice

 

Termín pro podávání žádostí: 6.-30. 4. 2020.

 

S ohledem na mimořádná opatření lze podávat v letošním roce žádosti elektronicky v uvedeném termínu na adresu: martina.dubova@mu-st.cz
 
Zastupitelstvo města Strakonice na zasedání dne 16. 9. 2020 usnesením č. 229/ZM/2020 rozhodlo o zrušení opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 s alokací 250 tis. Kč z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru.