Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Číslo zasedání: 
2
Datum zasedání: 
17.Prosinec 2014
Usnesení: 
Záznam jednání: 
Podklady k jednání: 
Podklady k jednání dodatečné: 
Záznam hlasování: 
# Bod jednání Záznam jenání
0 Zahájení Audio icon 001_01.mp3
0 30 minut pro občany Audio icon 002_0.1.mp3
1 OZV č. 2/2014, kterou se mění vyhláška města č.9/2012 o místních poplatcích Audio icon 003_1_2-13.mp3
2 OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Audio icon 004_2_2-12.mp3
3 STARZ - řešení dluhu SK Strakonice 1908 o.s., Strakonice Audio icon 005_3_2-1.mp3
4 STARZ - Odpis nedobytných pohledávek Audio icon 006_4_2-11.mp3
5 TS - návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohosp. infrastruk. na rok 2015 Audio icon 007_5_2-2.mp3
6 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města Audio icon 008_6_2-3.mp3
7 Společenská smlouva společnosti Odpady Písek s.r.o. Audio icon 009_7_2-4.mp3
8 Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 Audio icon 010_8_2-5.mp3
9 Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku – pro zastupitele města, pro matrikářky Audio icon 011_9_2-6.mp3
10 Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Audio icon 012_10_2-7.mp3
11 Majetkové záležitosti Audio icon 013_11_2-8.mp3
12 Rozpočtová opatření Audio icon 014_12_2-9.mp3
13 Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015 Audio icon 015_13_2-10.mp3
14 Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice Audio icon 016_14_2-14.mp3
15 Změna tarifních podmínek MHD Strakonice Audio icon 017_15_2-15.mp3
16 Odkup obchodního podílu společnosti ROS a.s. ve společnosti Odpady Písek s.r.o. Audio icon 018_16_2-16.mp3
17 Návrh způsobu předávání podkladů k jednání ZM Audio icon 019_17.mp3
18 Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice Audio icon 020_18_2-18.mp3
19 Rozpočtový výhled města Strakonice pro období r. 2016 – 2021 Audio icon 021_19_2-19.mp3
20 Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice Audio icon 022_20_2-20.mp3
21 Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2014 Audio icon 023_21_2-21.mp3
22 Pověření členů zastupitelstva pana Mgr. Ing. Pavla Vondryse a pana Ing. Pavla Pavla svoláním Valné hromady společnosti Teplárna Strakonice a. s. Audio icon 024_22_2-22.mp3
23 Různé Audio icon 025_23.mp3