Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Lenka Zvědavá

Otázka: 

Dobrý den,
Jaký je program letošní pouti? Bude ohňostroj? Platí nějaká omezení pro účastníky?
Díky

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

po loňském, pandemií ovlivněném ročníku Václavské pouti, se letos chystá pouť ve stejném režimu jako bylo zvykem. Tedy stánkový prodej po celém Velkém náměstí, včetně Lidické, Ellerovy, Radomyšlské, U Náhonu a Tržní ulice.
Ohňostroj je připraven na pátek od 21:30 hod. na ploše pro pouť.Naopak páteční program je rozšířen o pouťovou zábavu v Panské zahradě.

Program je uveřejněn na FB profilu města.

Markéta Bučoková, PR

 

Milan Brablec

Otázka: 

Dobrý den ,
V současné době město investuje do revitalizace čtyř bytových jednotek v areálu
Bažantnice. Pro koho budou tyto byty dostupné a za jakých podmínek?

Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Milane,

jedná se o nejnutnější úpravy jako je revize elektroinstalace, výmalba, apod. Tyto prostory budou určeny pro obyvatele vyhořelého domu a poslouží jako provizorní ubytování. 

Markéta Bučoková, PR

Radim Marek

Otázka: 

Dobrý den,v lokalitě Na Muškách je nefunkční městský rozhlas.Prosím o opravení.Děkuji.Radim Marek

Odpověď: 

Vážený pane Radime,

děkujeme za nahlášení poruchy. Moc jste nám svojí informací pomohl. Při zjišťování závad rozhlasových hlásičů, je zpětná vazba od obyvatel velmi důležitá.

Opravu hlásiče zajistíme.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Jindra

Otázka: 

Dobrý den, můj dotaz zní:
Kdy se bude opravovat Volyňská?

Odpověď: 

Vážený pane Jindro,

oprava komunikace Volyňská je naplánována na podzim příštího roku. Jedná se spoluinvestorem, kterým je Ředitelství silnic a dálnlic ČR, o vysoutěžení dodavatele a o jejím konkrétním termínu zahájení.

Markéta Bučoková, PR

Adam

Otázka: 

Dobrý den,
moje prarodiče bydlí v ulici Mírová a opravdu nechápou jak kdo mohl povolit umístění zapuštěných kontejnerů na odpad pod jejich okny? V létě smrad a vosy a celoroční nepořádek (viz točna u zástavky Sísliště). Jakoby na druhé straně, kde kontejnery jsou celé roky, nebylo dostatek místa.

Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Adame,

umístění kontejnerů je vždy otázkou kompromisu. Prioritně se hledá nejkratší docházková vzdálenost, neboť nikdo nechce s odpadem chodit zbytečně daleko od bydliště. Dále je nezbytné mít na paměti dostatečnou průjezdnost jak pro běžnou dopravu, tak pro vozidla integrovaného záchranného systému a také pro samotné svozové služby.

Polozapuštěné kontejnery, které jsou nově nainstalovány v opravované Mírové ulici jsou již moderním zařízením, které je esteticky vhodné do městského prostředí a dále je obslužně na vysoké úrovni. To znamená, že díky zapuštění do země je v nádobě stabilní teplota, při které nedochází k rychlému rozkladu skladovaného materiálu. Kontejnery jsou opatřeny těsnými víky, která zadrží případný zápach a zamezí vandalismu a možnosti opětovného vybírání odpadu vč. přístupu zvířat. V neposlední řadě mají polozapuštěné kontejnery výrazně vyšší kapacitu. Tyto kontejnery jsou jako jediné vybaveny systémem umožňujícím vymývání nádob, které bude pro Strakonice zajišťovat dodavatelská firma. Další bonus oproti jiným nádobám ve městě.

Věříme, že k nešvaru, který se objevuje na točně, jako je odkládání odpadu vedle kontejneru nebude docházet. Především proto, že jsou nádoby v místě, kde si lidé budou více všímat a případného hříšníka nahlásí ihned městské policii. Ostatně na zamezení odkládání odpadu vedle kontejnerů v rámci města se již intenzivně pracuje. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Kdy se bude realizovat oprava Volyňské?

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

o samotné realizaci se jedná s ŘSD. Konkrétní termín znám zatím není, nicméně mělo bý být zahájeno na podzim roku 2022. 

Markéta Bučoková, PR

Anonymní občan

Otázka: 

Dobrý den,
Neuvažuje město o přidělování městských bytů podle bodového systému, jako je to například v Blatné? Na byt čekám několik let, nevím, zda mám vůbec šanci a podle jakých kritérií jsou byty přidělovány (hádám, že podle známostí).
Udělováním bodů např. za práci ve městě, za trvalý pobyt zde.. by bylo mnohem transparentnější a žadatelé by věděli, co mají pro zisk bytu udělat.
Dále bych se rád zeptal, zda je možnost požádat k obecní byt v okolních obcích pod městem, případně jakých.
Nekomentuji to, že pro obyvatele shořelého domu u Habeše se byty našly okamžitě..

Odpověď: 

Vážený anonymní občane,

přidělováním bytů se zabývá bytová komise, která má pro členy rady města poradní hlas. Byty se přidělují podle individuálních potřeb konkrétního žadatele a vzhledem k tomu, že se byty uvolňují nepravidelně, nastane situace, že žadateli není možné přidělit byt ihned. 

Město mělo nastavená pravidla přidělování bytů, kde byly jasně derfinované podmínky, leč na základě stížnosti občana, byla pravidla zpochybněna Ministerstvem vnitra ČR pro diskriminační body, kterými bylo například doložení bezúhonnosti, bezdlužnosti, vlastnictví nemovitosti, apod. Následně byla pravidla radou města zrušena.

O byt můžete zažádat kdekoliv.

Markéta Bučoková, PR

 

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den.
Hodlá město řešit parkování dodávek na místech pro osobní vozy tak, jak to začínají dělt některá ostatní města? Firmy nechávají parkovat tyto dodávky přes noc u domů svých zaměstnaců a tím nemusí řešit potřebu parkování u sebea tytop vozy často zabírají vice než jedno parkovací místo a nebo brání ve výhledu a výjezdu z míst, která jsou primárně určená pro osobní automobily. Řešením by bylo zřízení jednoho odstavného prakoviště čistě jen pro dodávky a zákaz parkování dodávek ve městě přes noc od 20:00 do 06:00 tak jak to platí pro vozy nad 3,5 tuny. Tím by se neomezila potřeba řemeslníků, rozvozců služeb a podobně.

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

s navrhovaným modelem město v budoucnu nepočítá. Odhadem by takové parkoviště nebylo využívané, neboť každý řemeslník chce mít auto pod dohledem a svým způsobem by došlo k významnému omezení drobných řemeslníků. 

Markéta Bučoková, PR

Vendula

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude možné parkovat v ulici Nábřežní před nově vybudovanými zapuštěnými kontejnery na odpad.
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Vendulo,

ano, parkování před nově vznikajícími kontejnery bude možné. Jsou umístěny tak, aby nedošlo k omezení parkovacích míst.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den,
bydlím v bytovém domě v Mírové ulici (bývalá VZP), kde si kromě nájmu platím i pronájem garážového stání. Ode dne 23.8.2021 mi bude z důvodu prováděné stavby firmou ZNAKON, investor Město Strakonice, znemožněno toto garážové stání užívat po dobu 4 - 6 týdnů (podle informace správce domu).
Kdo mi uhradí kompenzaci zaplaceného pronájmu tohoto garážového stání? Předpokládám, že Město Strakonice, které tuto akci schválilo a tudíž s těmito kompenzacemi počitá. Určitě by i samotné město neplatilo někomu za službu, kterou nedostane.
Vůbec nerozumím naplánovanému postupu prací, kdy se celá ulice rozkope, něco se udělá a po nějaké době se opět rokope znovu a nic není stále po 5 měsících dodělané. A ještě se nakonec prodlužuje termín skoro o 2 měsíce.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

plně chápu vaše rozhořčení, nicméně ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích není investor povinen poskytovat kompenzace a jinou náhradu v případě ztrát, které vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky komunikace. Co se týče technologického postupu a provaděných prací na investiční akci, jsou v naprostém pořádku dle projetkové dokumentace a harmonogramu prací. Prodloužení bylo vyvolané klimatickými podmínkami v začátku roku, které nedovolovaly pokračovat v práci a bohužel i pandemií covidu. 

Markéta Bučoková, PR  

Jana

Otázka: 

Vážení,
zřejmě jsem přehlédla informaci /upozornění Teplárny Strakonice na nadměrný hluk ve večerních a především NOČNíCH hodinách 10. a 11. 8. Nedalo spát. Upozornění a omluvu jsem nikde nenašla.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

konzultovala jsem vaši stížnost s panem ředitelem TST, zkuste ho kontaktovat na elektronické adrese: hridel@tst.cz, rád se vám bude věnovat a situaci si vysvětlíte.

Markéta Bučoková, PR

Zdeněk Kozel

Otázka: 

Stížnost.
V minulé stížnosti jsem si stěžoval,že mám třikrát vytopenou garáž u tenisových kurtů.Po nedělní bouřce už je to bohužel čtyřikrát.
Vlastním tuto garáž 50 let.Když jsme byli(celá první řada ) v 80.letech jednou vytopeni,vybudovali jsme za grážemi strouhu,kterou voda odtekla.
Byl pokoj až do té doby,kdy podnikatel Vlasák vybudoval novou řadu garáží.To by nevadilo,ale Vlasák zavezl strouhu a místo kterou voda odtěkala dokonce zvýšil a tak
voda která dříve odtékala se na konci se hromadí a malý kanál ji nestačí odvádět.
Připomínám,že na kanál přitéká voda přibližně z 300 m čtverečních.
Když jsme si po třetím vytopení stěžovali,přišli pánové z MÚ i s p.Vlasákem , ale nic se od té doby nestalo a tak došlo k dalšímu vytopení.
Garáž je nepoužitelná, protože je tam velké vlhko a auto by začalo korodovat.

Doufám,že se konečně dočkám odpovědi,a že bude tento problém řešit a že pracovníci MÚ
uznají i svojí chybu při kolaudaci nových garáží.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,

konkrétně v tomto týdnu budou technické služby pracovat na odstranění závady. Dojde ke zprůchodnění vpustě poblíž tenisových kurtů a následně bude zvětšena vpusť u garáží, aby se zvýšila její kapacita pro odtok dešťové vody. Věřím, že se tato nepříjemná záležitost vyřeší.

Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda umístění podzemních kontejnerů na odpad zabere stávající parkovací místa.Jedná se o ulici Nábřežní. V současné době jsou klasické kontejnery umístěny na ploše pro příjezd hasičů. Pokud zde podzemní kontejnery zaberou parkování a nebude se moct parkovat ani místo starých kontejnerů, pak zde zanikne přibližně 30 parkovacích míst. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

jedná se o stavbu 12 polopodzemních kontejnerů a dvou nadzemních. Plocha v jejich okolí bude upravena zámkovou dlažbou. Kontejnery budou umístěny tak, aby nezabíraly parkovací místa. Pokud byste měl zájem, mohu zaslat na uvedenou e-mailovou adresu zákres kontejnerů do stávající situace. Taktéž nedojde k omezení plochy pro příjezd vozů HZS.

Markéta Bučoková, PR

Milada

Otázka: 

Moje otazka se tyka tvoreni skladky u zapustenych kontejneru v Trzni ulici. Nekolikrat v tydnu jsme svedky,kdy prijede dodavka (tentokrate 31.7. Autoopravna Cizek) a vylozi odpad. Pominu, ze vyvezene kontejnery uplne zaplni, horsi jsou hromady kartonu, ktere zustaly volne pohozene. Nevi snad podnikatele, ze velkoformatovy odpad patri do sberneho dvora? Vitr udela kolem jeste vetsi neporadek. Jak zabranit takovym nesvarum? Sama jsem pred nasim domem upozornila obcana, ktery vozil do male popelnice na bioodpad plne auto posecene travy, ze patri do sberneho dvora. Nesetkala jsem se s porozumnenim, presto, je dobre, nebyt lhostejnym. Dekuji, pekny den.

Odpověď: 

Vážená paní Milado,

co se týče vámi jmenované autodopravy, bylo by lepší uvést SPZ vozidla pro identifikaci. Opakovaně se ve sdělovacích prostředcích apeluje na využití sběrného dvoru, kam mohou občané zdarma odvážet odpad, opakovaně se bohužel tak stává. Je to vizitka těch, kteří tak činí a je velká škoda, že se tím kazí jinak pěkný vzhled města.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den když už jste zvedli dan z nemovitostí tak radši opravte chodníky a nestavte nové cikloztezky k ničemu

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

opravy chodníků jsou postupně, dle priorit, prováděny. Ovšem vedle takové povinnosti jako udržovat chodníky v dobrém stavu, je nezbytné budovat i další neméně důležité trasy, jako například cyklostezky. 

Přeji vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR  

František

Otázka: 

Dobrý den,
v loňském roce bylo ve Zpravodaji města uvedeno, že dojde k rekonstrukci ulice Mlýnská. Informace byly celkem přesné včetně plánovaných úprav, oprav i přeběžných finančních nákladů, z nichž část tvořila dotace. Informace byla podána jako "hotová věc". Bude se, prosím, tato rekonstrukce realizovat? Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

na revitaizaci ulice Mlýnské město žádalo o finanční podporu. Dotace však přidělena nebyla a tak se oprava této lokality odložila s tím, že žádost bude opakovaně podána. Přesné datum zahájení prací v tuto chvíli nelze sdělit, avšak s opravou se stále počítá.

Markéta Bučoková, PR

václav

Otázka: 

Já chci změnit téma ode všech stížností. Děkuji zaměstnancům firmy a firmě takové, kteří dokončili s předstihem opravu komunikace včetně kruháče u Jiskry. Komunikace je krásná, užívejte si to.

Odpověď: 

Vážený pane Václave,

děkujeme za Váš příspěvek. Oprava způsobila komplikace v dopravě, ovšem výsledkem je nový povrch silnice, který bude sloužit a především neničit auta. To za trochu omezení jistě stojí. A pochvala dodavatelské firmě Znakon, a.s. je zcela namístě.

Markéta Bučoková, PR

Pe

Otázka: 

Dobrý den v jaké situaci je pivovar byl bych rád kdyby zůstal majetkem města i nadále. Díky Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

ani pivovar nebyl ušetřen covidových nesnází, nicméně pozitivní zprávou je, že nebyl propuštěn ani jediný zaměstnanec, firma čerpala státní podpory a vedení nastavilo taková krizová opatření, aby se povedlo překlenout dobu vládních opatření, která na celých dlouhých pět měsíců uzavřela veškeré restaurace. Bilance uplynulého července mluví jasnými čísly. Za posledních sedm let je červen 2021 ekonomicky nejvýraznější. Pivovar slaví úspěch především se speciálem Dudák Letní, který je pro tuto chvíli nejúspěšnějším speciálem uvařeným ve strakonickém pivovaru. Další pozitivní zprávou je, že se chystají investice a pokud firma investuje, je to známka zdravého podniku, který je, jako jediný pivovar v Čechách, v rukách města. 

Markéta Bučoková, PR

 

Martin

Otázka: 

Dobrý den,
je možné získat popelnici na bioidpad se samolepkou města k rodinnému domu ve Strakonicích? Pokud ano, co je potřeba udělat?
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

v současné chvíli jsou bionádoby k dipozici. V případě zájmu zašlete na moji elektronickou adresu (marketa.bucokova@mu-st.cz) požadavek s přesnou lokací místa, kde by měla nádoba stát,vše ostatní zajistí odbor životního prostředí.

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den, mohu se zeptat, proč je na oválu v Máchově ulici stále zákaz vstupu veřejnosti? Pokud si vzpomínám, zákaz vstupu veřejnosti vznikl na základě covidové situace. S uvolňováním opatření by bylo fajn zpřístupnit areál veřejnosti, třeba pro bruslaře, běžce nebo pro děti, aby se mohly někde zahrát fotbal. Včera je odsud správce vyhodil. Je tedy areál jen pro klubové fotbalisty, florbalisty?

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

konzultovala jsem provoz sportoviště v Máchově ulici s vedoucí střediska paní Krýzovou a ta potvrdila plný provoz jmenovaného sportovního zařízení. Také webové stránky organizace STARZ uvádějí provoz jednotlivých sportovišť a o případném omezení, není nikde zmínka. Omezení vyvolaná pandemií covid-19, již nejsou v platnosti.
Pokud se opravdu přihodila situace, kdy Vás správce vyhodil, pak bychom prosili o jeho jméno, aby se, patrně nedorozumění, objasnilo. Znáte-li ho, můžete zaslat na moji adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz, předám vedení sportovišť. 

Markéta Bučoková, PR

Helena

Otázka: 

Dobrý den,

bydlíme v ulici Stavbařů, naproti novostavbě z bývalého Husova sboru. U popelnic je zde umístěn i červený kontejner na oblečení. Letos už poněkolikáté byl na kontejneru porušený zámek a věci vyházené ven. Děje se tak nejvíce v noci a oblečení/hračky jsou pak znehodnocené a poničené. Na koho se prosím obrátit, aby zvážili přemístění kontejneru někam na dohled kamer, aby bylo možné udržovat pořádek? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď: 

Vážená paní Heleno,

děkujeme za podnět. Konzultovala jsem Váš dotaz s kompetentní osobou z odboru životního prostředí. Bohužel jedná se o problematickou lokalitu, kde k této činnosti dochází. V přípravě je rekonstrukce lokality ve smyslu zřízení polozapuštěných kontejnerů. Z důvodů vhodné náhradní lokality je přemístění nádob obtížné, protože závisí na mnoho faktorech. Kontejnery nesmí zabírat parkovací místa, zeleň, nesmí bránit v rozhledu řidičům a chodcům a ještě musí být umístěny na pozemcích města.
Předám podnět městské policii na zvýšení monitoringu této části ulice.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, souhlasím s paní Michaelou, doprava ve městě je neúnosná. Nejhorší situace je na křižovatce u Prioru a to v ranních hodinách okolo 8:00, a odpoledních hodinách okolo 14:00. Další problém je průjezd okolo společnosti ČZ také v již zmiňovaných hodinách. Řízení dopravy policií by určitě výrazně pomohlo.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

uzavírka potrvá do 11. července. Není to nic příjemného, na druhé straně je nezbytné opravu komunikace podstoupit. Po jednání vedení města s PČR je zajištěn dohled na problémových místech ve městě a to v čase od 14:00 - 16:30 hodin v nejvytíženějších dnech, tedy v pondělí a v pátek, dále pak dle personální situace v případných špičkách v průběhu týdne. Je nezbytné si uvědomit, že i PČR má omezené možnosti, co do personálního zajištění dohledu nad silničním provozem a vezmeme-li v úvahu, že v regionu je dalších deset uzavírek, pak není možné, aby se policisté věnovali výhradně dopravní situaci ve Strakonicích.
Děkujeme všem trpělivým řidičům i ohleduplným chodcům za zvládnutí dopravních špiček a dodržování pravidel silničního provozu, jen tak se dá zabránit kolapsům.

Markéta Bučoková, PR  

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
myslíte si, že je vhodné v současné dopravní situaci malovat přechody ?? Zvláště pak v 7.30 směrem k základní škole Dukelská, do které chodí nejvíce dětí ve městě??? Auta stojí ve všech směrech. Nešlo by toto v budoucnu přehodnotit. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

obnova značení přechodů pro chodce je běžnou, avšak nezbytnou údržbou v rámci komunikací, a to především pro bezpečnost ať už dospělých či dětí. Dále je důležité rozlišovat, kdo značení provádí, zda technické služby, které tuto činnost zajišťují pro komunikace v majetku města, nebo jiný subjekt, který značí silnice I. třídy v krajském majetku. V tuto chvíli ze strany technických služeb je prováděno značení výhradně na komunikacích, které nejsou hlavními tepnami města, právě s přihlédnutím k aktuální situaci s uzavírkami. Značí se přechody pro chodce pouze v okrajových částech města.

Markéta Bučoková, PR

Michaela

Otázka: 

Dobrý den,
dopravní situace ve městě, v době uzavírek, je opravdu nesnesitelná. Proč neřídí dopravu dopravní policisté? Na frekventovaných přechodech v době, kdy chodí děti do školy, jsem od začátku této situace neviděla ani jednoho strážníka. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Michaelo,

strážníci městské policie drží hlídky na přechodech pro chodce v lokalitách, na které mají dohlížet v ranních hodinách, kdy jdou děti do škol. Jedná se například o přechody v Husově ulici, v okolí Základní školy Poděbradova a další. Společně s PČR mají rozdělené hlídky na přechodech v rámci města. Uvítali bychom, abyste specifikovala přímo přechod, na kterém není hlídka MP či PČR. Obecně lze velmi těžko reagovat. 

Děkujeme za upřesnění.

Markéta Bučoková, PR

Lada

Otázka: 

Dobrý den, začíná se dělat nový chodník na Virtě. Prosím, kde všude nový chodník bude? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Lado,

nový chodník se buduje ve směru od křižovatky Otavská - Virtova až po ulici Na Hrázi. V místě vznikne na pravé straně jednostranný chodník. Pokud byste měla zájem, mohu Vám na uvedenou elektronickou adresu zaslat situaci stavby.

Markéta Bučoková, PR