Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Michal

Otázka: 

Na dětském hřišti na Jezárkách došlo k oddělení houpacích koňů od pružinového podstavce (zřejmě práce teenagerů, kteří se zde ve večerních hodinách pravidelně schází). Koně nyní leží na zemi. Opodál je pozůstatek houpacích velbloudů, a to ulomený pružinový podstavec. V případě pádu na tento zbytek by mohlo dojít k ošklivému zranění dítěte.

Odpověď: 

Vážený pane Michale,

děkujeme za upozornění. Obratem jsem předla k řešení. Pokud budou mít technické služby komponenty bude opraveno, v opačném případě (nevím v jakém stavu znehodnocená houpadla jsou) se budou muset prvky objednat.

Přeji klidné dny.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč budou o letních prázdninách zavřené MŠ 3 týdny (27.7. - 14.8.). Vždy bylo celé prázdniny otevřeno a najednou nebude. Kde máme vzít 3 týdny dovolené? Z jakého důvodu budou zavřené, myslí někdo na pracující rodiče, když děti nemůžeme dát k prarodičům. Doteď jsme byli doma, kvůli celostátnímu zavření škol a školek a o prázdninách budeme zase? To se asi zaměstnavatelům moc líbit nebude. A neplacené volno si může v této době vzít jen málokdo. Byla bych ráda za jakoukoliv vaší reakci. Opravdu by mě zajímalo, jak to mám o prázdninách řešit, když mi školky uzavřete.
Děkuji Nováková

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

uzavření mateřských škol ve jmenovaném termínu se zdá být jedinou možnou variantou jak předejít případnému šíření nákazy, kdy by děti musely přecházet z jednoho zařízení do jiného a měnit zaběhlý kolektiv, jako tomu bylo v minulých letech o prázdninách, kdy byla v provozu vždy jen jedna z mateřských škol a to ve střídavém režimu . Rodiče, kteří museli zůstat s dětmi doma v době uzavření MŠ čerpali OČR, takže se počítá, že dovolené budou naopak čerpat v době prázdnin. Z praxe minulých letech je zcela zřejmé, že v tyto konkrétní tři týdny jsou MŠ využity minimálně.

Markéta Bučoková, PR

Zlata Váchová

Otázka: 

V květnu a červenci 2019 jsem žádala o odstranění zbytků nefunkčního, sešlapaného a nebezpečného pletiva bývalého oplocení hřiště na sídlišti Mír, vedle KD Mravenčí skála. V odpovědi mi bylo sděleno, že Technické služby byly požádány o spolupráci. Ovšem po roce je stav stále stejný (respektive horší). Jde o hřiště u frekventované cesty na Podskalí, hojně využívané dětmi ze sídliště a sousedícího DDM. Technické služby provedly v minulosti oplocení předmětného hřiště již několikrát. Zbytky pletiva sešlapaného až na zem, z něhož trčí rezavé dráty a drží se zde naváté listí a odpadky, jsou kromě bezpečnostního rizika pro uživatele hřiště i ostudou sídliště, znehodnocující estetický dojem celé lokality.
Je opravdu pro město takový problém zbytky pletiva odvézt do sběrného dvora? Bez ohledu na majetkové vztahy k pozemku,je pletivo instalované Technickými službami v minulosti prokazatelně majetkem města a tudíž nápravu nikdo jiný zjednat nemůže.
Lze tento letitý a přitom banální problém, který dlouhodobě obtěžuje mnoho obyvatel, nějak vyřešit?

Odpověď: 

Vážená paní Váchová,

jedná se o majetek Římskokatolické farnosti Strakonice. Jen tato instituce může dát pokyn k manipulaci se svým majetkem. Pokud předmětné pletivo instalovaly technické služby, pak výhradně na žádost a za úplatu Římskokatolickou farností. Nikdo jiný není oprávněn provést jakékoliv změny na cizím pozemku. Z naší strany můžeme pouze upozornit vlastníka na stav a požádat o nápravu.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, kdy budou opět otevřený mateřské školky? Synovi už dosti chybí kamarádi a vůbec pobyt v kolektivu a hlavně paní učitelky.
Tento stav, kdy musí být děti doma s rodiči a bez kamarádů je už příliš dlouhý a křehké psychice dítěte moc nepřidá.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Nováková

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

jak jsme informovali ve čtvrteční tiskové zprávě, vydané po jednání rady města, znovuotevření mateřských škol je naplánováno na pondělí 18.5.2020. Každá z mateřských škol má na svých webových stránkách manuál pro otevření zařízení týkající se např. i samotné docházky. Je možné předem nastudovat. 

Přeji pohodový návrat do školek a rodičům trocha odpočinku.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Procházková

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat na potravinovou banku pro samozivitelky, zda se bude opet konat. Dekuji

Odpověď: 

Vážená paní Katko, 

tento týden závoz potravin nebyl realizován. Pokud bude možnost a potravinová banka udělá nabídku, včas budeme o výdeji informovat. Sledujete, prosím FB profil města nebo webové stránky města.

Přeji klidný sváteční víkend.

Markéta Bučoková, PR  

Dagmar

Otázka: 

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda-li na Podskalí neplatí povinnost nosit roušky. Dnes jsem tam se synem byla a vyjma mě, syna a ještě tří lidí roušku nikdo neměl. Dva lidé alespoň projevili snahu si ji při míjení nasadit a posléze hned sundat. Potkali jsme více než 50 lidí - pešky, na kole, se psy...a všichni (až na uvedené výjimky) bez roušek. Tak nevím, jestli chybně sleduji dění a něco tak zásadního - že se již na veřejnosti, popř. jen na Podskalí, roušky nosit nemusí, mi uniklo.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Dagmar, 

vládou rozvolňovaná opatření umožňují pobyt a sportování na venkovních sportovištích a v parcích, ale za určitých stanovených podmínek. Ve Vámi popisované situaci by lidé míjející se na vzdálenost menší než dvou metrů roušky nasazené mít měli. Jak deklaruje vláda, jen díky dodržování pravidel, bude možné další uvolňování opatření, to by si měl každý uvědomit. Záleží tedy na disciplíně a ohleduplnosti každého, jak s nastavenými pravidly naloží a do jaké míry je hodlá respektovat.

Přikládám citaci z vládních opatřeí: "Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry."

Přeji hodně štěstí, klidné dny a ohleduplné lidi.

Markéta Bučoková, PR  

 

 

petra

Otázka: 

dobrý den

chtěla jsem se zeptat ohledně článku

kde bude možnost vyzvednout ochranné pomůcky pro rizikové skupiny a na základě čeho budou vydávány viz článek na www.jcted.cz

děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Petro, 

z Vámi zaslaného odkazu není patrné, na který článek cílíte. 

Pokud Vás zajímá možnost obstarat si roušku ve Strakonicích, pak si ji můžete vyzvednout na služebně Městské policie Strakonice.

Přeji Vám klidný den. 

Markéta Bučoková, PR 

Stanislav

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné opravit střechu na chatce na Podskalí, která patří městu?
Chybí tašky a zatéká tam voda. Už to bije do očí delší dobu.

Odpověď: 

Vážený pane Stanislave,

předmětná chatka byla několikrát objektem zájmu drobných podnikatelů, avšak její ne zrovna příznivé umístění, každý podnikatelský záměr přinutilo přehodnotit. Smysluplné využití se pravděpodobně nepodaří najít a nyní se zvažuje její demolice. Investice do opravy by se vzhledem k možnostem využití objektu nerentovaly. 

Markéta Bučoková, PR

Markéta

Otázka: 

Dobrý den. Chcela jsem se zeptat kdy bude otevřena Zástavárna. Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Markéto,

netuším do které kategorie z taxativně vyjmenovaných vládním opatřením spadá. Pokud do provozovny do 200 m2, pak by mohla být v provozu od pondělí 27.4.2020. Rozhodnutí je ale na majiteli, budete se muset poptat u něj. 

Markéta Bučoková, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda má město v plánu otevřít ještě tento školní rok mateřské školy. Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

tato možnost se zvažuje a je primárně na vedení školek a zřizovateli, rozhodnout o obnovení činnosti. Do konce měsíce dubna by mělo Ministerstvo školství vydat manuál a pokud budou školky schopné ho naplnit, bude možné je znovu otevřít. Veřejnost bude včas informována. 

Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den doslechl jsem se že parkoviště u Dudáka bude zpoplatněno měl bych dotaz o bližší informace kde budou parkovat lidé co tam bydlí děkuji za info

Odpověď: 

Vážený pane Martine,

parkoviště bude zpoplatněno jen do 16:00 hodin, poté tam budou moci rezidenti vracející se ze zaměstnání, parkovat zdarma.

Markéta Bučoková, PR

Pavla Jiroušová

Otázka: 

Dobrý den,
v návaznosti na stávající plán otevřít 1. stupeň Základních škol od 25.5.2020, plánuje město Strakonice zahájit i provoz Mateřských škol? Děkuji. S přátelským pozdravem. Pavla Jiroušová

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

pro tuto chvíli se o otevření MŠ jedná v teoretické rovině. Zřizovatel, v jehož gesci znovuotevření MŠ je, čeká na manuál od Ministerstva školství, který by měl být zveřejněn zhruba do konce dubna. Aktuálně není jasné v jakém režimu by mateřské školy měly fungovat co do počtu dětí a bezpečnostních opatření proti šíření COVID-19. Manuál by měl veškerá hygienická opatření obsáhnout a pokud je mateřská škola bude schopna naplnit, pak je možné uvažovat o obnovení provozu. Prosím, vyčkejte, veškeré aktuality budou zveřejněny.

Markéta Bučoková, PR

Evzenie Pavlova

Otázka: 

Dobrý den, kdy bude otevřen kryty bazén a venkovní bazén strakonické plovárny a kino Oko? Děkuji za informace

Odpověď: 

Vážená paní Evženie,

doporučuji sledovat harmonogram uvolňování podnikatelských a jiných činností koordinovaný vládou. Zřizovatel, tedy město, v tomto případě nemá kompetenci rozhodnout o znovuotevření těchto zařízení. Ta budou opětovně zprovozněna na základě vydaného vládního opatření. 

Jakmile takové opatření bude zveřejněno, neprodleně budeme o znovuobnovení provozu jmenovaných zařízeních v našem městě veřejnost informovat.

Markéta Bučoková, PR

Filip Moravec

Otázka: 

Dobrý den,
kdy se, prosím, obnoví svoz bioodpadu?
Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Filipe,

svoz BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) bude obnoven 20.4.2020. Trasy a termíny svozu jsou zachovány jako obvykle, podrobné informace naleznete na webových stránkách města Strakonice:

http://www.strakonice.eu/content/svoz-bioodpadu-v-tomto-roce

Markéta Bučoková, PR

PETRA

Otázka: 

Dobrý den,
Měla bych dotaz, případně i prosbu.
Bylo by možné zpřístupnit in-line dráhu a atletický ovál Na Sídlišti ve Strakonicích od 14.4.2020 až do 18hod. Lidé, kteří chodí do práce by se rádi po práci odreagovali sportem. Bohužel do 14.30h to nelze stihnout. Děkuji.
Petra

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

in-linová dráha byla v omezeném časovém režimu otevřena pouze 14.4.po ostatní dny již byla dráha v provozu až do 18:00 hodin. 

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
dnes odpoledne(12.4.20) v cca 15.30 jel manžel do sběrného dvora s odpadem. Bohužel ale na místě zjistil, že je zavřeno. Sešlo se zde více aut s nákladem. Na vratech byla cedule s běžnou otevírací dobou - dnes tedy otevřeno. Žádná jiná cedule, která by omezovala otevírací dobu nikde nebyla. Na internetových stránkách je uvedena také běžná otevírací doba. Na telefon nikdo nereagoval.
Jak to tedy je? Platí nějaké omezení pro otevírací dobu sběrného dvora?
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

nejen Vám, ale všem, kdo v neděli dorazili do sběrného dvora, náleží omluva. Vzhledem k situaci související s nákazou COVID-19, rozhodlo vedení o uzavření z důvodů svátků. Neděle nepatří do režimu státního svátku a tak mělo být oznámeno uzavření. Pondělí je sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku.

Nicméně, drobné pochybení ještě nezakládá důvod, aby před sběrným dvorem vznikla černá skládka, kterou tam nezodpovědní občané utvořili. Všichni, kdo ponechali odpad složený před sběrným dvorem se dopustili přestupku (kamerové systémy fungují dostatečně) a nyní to zaměstnanci sběrného dvora musí odklízet, což opět s odkazem k situaci v jaké se nacházíme, je příliš nebezpečné. Tohle by si měli uvědomit všichni, kdo zanechali odpad před vstupem do sběrného dvora. 

V mnoha městech sběrné dvory v době nouzového stavu nefungovaly, ve Strakonicích k žádnému omezení nedošlo a přesto se někteří obyvatelé zachovali velmi nestandartně a sobecky vůči zaměstnancům sběrného dvora.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
mám dotaz: uvažuje město o zlepšení současného stavu na hřbitově ve Strakonicích?
Na zelený čtvrtek, před svátky je v době sucha: jedna pumpa nefunkční, druhá pro starší lidi nepoužitelná (napumpovat kropáč vody jde velmi těžko), třetí zdroj vody je funkční, ale vzdálenost k místu potřebného k zalití je cca 300 metrů. Po naplnění kropáče jsem na hrob donesl pouze 1/2 obsahu, kropáč je děravý. K dispozici jsou i PET lahve, ale esteticky i funkčně se blížíme spíš k Balkánu.
Všude poválená vánoční "výzdoba", větrem rozházená v uličkách mezi hroby nesvědčí o pečlivosti servisních zaměstnanců, které spíš vídáme kouřit na verandě kanceláře u parkoviště.
O stavu chodníků se nemá cenu více rozvádět, pokud by někdo potřeboval "mustr", může se podívat do Prachatic, jak vypadá upravené pietní místo- celkově.
Pouze ve Strakonicích je obvyklé potkávat pejskaře, kteří nechávají své miláčky očůrávat hroby našich předků. Toto se vidí opravdu pouze ve Strakonicích, nikde v Evropě jsme se s tímto nesetkali ( psa v důchodu také vlastníme, ale na hrob jej sebou opravdu nebereme).
Hřbitov je pietní místo, kam se chodíme poklonit našim zemřelým. Věřím že i Strakoničtí pochopí, jak se máme chovat a město ST uvolní finance na zlepšení současného tristního stavu.

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

nic není tak černo-bílé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Místa, která si žádají rekonstrukci jsou v rámci celého města a vedení města se snaží o jejich postupnou opravu. Každému z těchto míst je věnována individuální péče. Možná to má jeden malý nedostatek, nejde to tak rychle, jak by si obyvatelé přáli. 

Stejně tak je to se hřbitovem. I tam bude zahájena rekonstrukce a začne se v nejbližší době nejfrekventovanějšími úseky.

V tuto chvíli, tedy na přelomu zimy a jara, kdy ještě noční teploty padají pod bod mrazu jsou zdroje vody buď odstavené, nebo pracují v omezeném provozu, aby nedošlo k jejich poškození mrazem. V blízké době, tedy v horizontu zhruba dvou týdnů (v závislosti na klimatických podmínkách), bude provedena kontrola a údržba zdrojů vody.

Dle vyjádření technických služeb, konve na vodu právě z důvodů odstávky vodního zdroje nebyly vyndány. PET lahve si nosí samotní návštěvníci hřbitova, jednak je to pro ně mnohdy obslužně snažší, neboť postačí právě jedna PET lahev na malou zálivku a konev může být pro některé zbytečně těžkým břemenem. Takových lidí není málo.

Vánoční výzdoba, a to především ta volně se povalující, je průběžně odklízena. Často je běžné, že pokud by došlo k odklizení přímo z hrobového místa, majitel by si stěžoval, pak tedy nezbývá, nežli výzdobu ponechat. Pokud se při konkrétní návštěvě stane, že je někde fragment výzdoby pohozen, pak to nelze přičítat celkové péči o hřbitov, ale spíše individuální péči o hrobové místo.

Volný pohyb psů na hřbitově v doprovodu majitele opravdu podchytit nelze, to by vyžadovalo permanentní dohled policie na místě. Na opětovná upozornění správy hřbitova poukazující na nevhodné chování, návštěvníci nereagují, nebo jsou naopak agresivní. Tendencí správy hřbitova bylo zcela zamezit pohybu psů v lokalitě hřbitova, což se ale setkalo s obrovskou vlnou nevole, především seniorů, kterým je pes mnohdy jediným společníkem a blízkým kamarádem, kterého odmítají ponechat samotného doma, nebo ho uvázat před hřbitovem. Pokud je na hřbitově přítomna hlídka MP, podobné jednání občanů postihuje.

Markéta Bučoková, PR

 

Magdalena Holá

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,zda je možné si od města pronajmout chatu ve Strakonicích, popřípadě koupít.Bydím tady krátce a tuto možnost jsem pouze zaslechla,tak se chci zeptat,zda toto je vůbec možné, že by něco takového šlo.Dekuji

Odpověď: 

Vážená paní Magdaleno,

pokud uvažujete o koupi chaty, pak se obraťte na soukromé prodejce nebo realitní kanceláře. Město takové služby neposkytuje.

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den , chci se zeptat proč se v Novém Dražejově u restaurace Myslivna ohraničuje hřiště páskou s napíchanými dráty do země. To na hřiště nikdo nesmí.Včera jsem tam jela s malou dcerou a ta se o drát zranila . Děkuji za odpověd.Pavla

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

z rozhodnutí města Strakonice se nic takového na Vámi zmiňovaném hřišti nerealizovalo. Pracovníci majetkového odboru na místo dojdou a prověří situaci. Výsledek zjištění vložím později.

Markéta Bučoková, PR

Miroslava Pomejová

Otázka: 

Autobusová zastávka U dudáka když prší je plná vody. Podlaha je pod chodníkem. Nedá se proto používat. Když je hezky, tak přístřešek není třeba. Mohl by se na to někdo podívat? Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Pomejová,

autobusová zastávka se bude rekonstruovat během letošního roku.

Markéta Bučoková, PR

 

Magda Boudová

Otázka: 

Dobrý den mám dva dotazy .Dojíždím do písku za prací a spoje na noční jsou šílené ,šlo by zajistit dopravu ?autobus? a druhý dotaz jsem ve Strakonicích již deset let popelnice platím městu lipník jelikož jsem jen ubytovaná je možnost získat městský byt? starám se nevyléčitelně nemocného vše mám na starost a je příliš složité jezdit na moravu vyřizovat zvlášt když je vážně nemocný .Za váš případný dotaz vám předem děkuji zvláště v této době

Odpověď: 

Vážená paní Boudová,

dopravu zajišťuje soukromý subjekt, obraťte se tedy prosím na stávajícího dopravce, který spoje zajišťuje s tímto dotazem. Město spoje nezajišťuje.

Máte-li zájem o získání městského bytu, pak prosím podejte žádost na Majetkový odbor MěÚ Strakonice a budete zařazena do pořadníku žadatelů.

Markéta Bučoková, PR

Andrea

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to momentálně s vítánim občanku, zda bude někdy v budoucnu nebo město udělalo jinou náhradní verzy. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Andreo,

v současném nouzovém stavu není možnost akci vítání občánků organizovat. Po ukončení vládních opatření budou cykly obnoveny. Rodiče naleznou informaci na webových stránkách města.

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobry den, mohu poprosit o informaci, zda mesta v soucasne dobe prodava nejake pozemky? Popripadne, zda neplanuje v budoucnu nejaky prodej?
Dekuji

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

ucelený přehled o aktuálně prodávaných pozemcích v majetku města má majetkový odbor. Z Vašeho dotazu nelze vyvodit o jaký typ pozemku máte zájem. Mohu-li doporučit, sledujte úřední desku, kde jsou aktuální prodeje zveřejněny, nebo zašlete konkrétní elektronický dotaz na majetkový odbor: jana.narovcova@mu-st.cz

Markéta Bučoková, PR  

Aleš Novotný

Otázka: 

Dobrý den,
děkuji Vám za obšírnou odpověď ohledně bioodpadu. Na stránkách města jsem skutečně našel Vámi zmíněné sdělení ze dne 17.3.2020. Pozastavení svozu BRKO bylo jako jedno ze sedmi opatření vyhlášených Technickými službami města. Až do dnšního dne jsem však netušil, že pod kódovým označením BRKO se ukrývá svoz bioodpadu. A podle reakcí svého okolí si trufám tvrdit, že ani zdaleka nejsem jediný.
A k Vámi uvedenému řešení - nastolené opatření je mi jasné a respektuji ho, nicméně můj dotaz se netýkal odpadu budoucího, ale stávajícího (to jest odpadu, který byl vyprodukován díky nepochopení operace BRKO).
Pěkný den

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

ano, máte pravdu, obratem po zveřejnění jsem dostala několik dotazů co označení BRKO znamená, ihned jsem vysvětlovala na sociálních sítích.

Bohužel i stávající bioodpad si budou domácnosti muset zajistit vlastními silami svozem do sběrného dvora. Technické služby mají omezený počet posádek a nemohou si dovolit jejich výpadek zaviněný nemocí, proto tato opatření v době nouzového stavu.

Markéta Bučoková, PR

Adéla

Otázka: 

Hezký den, je od vás pěkné, že seniorům pomáháte,máte pro ně výdej potravin a rozvazite nákupy, ale co takhle matky samozivitelky? A jiné skupiny znevýhodněných?
Proč nepomahate i jim? Díky.

Odpověď: 

Vážená paní Adélo,

jak jistě sama dobře víte, cílová skupina seniorů je tou nejohroženější v návaznosti na koronavirovou nákazu, která se šíří městem. Proto se primárně cílilo právě na seniory a to z toho důvodu, abychom je ochránili a oni nemuseli vycházet ze svých domovů. 

O pomoci matkám samoživitelkám velmi dobře víme a například pomocí skupiny Prevent je již podobná cílová skupina podporovány potravinami.

Další závoz bude naopak cílen na samoživitelky, které mnohdy zůstaly jako OSVČ bez příjmů. Město nezapomíná ani na tyto lidi. 

Nelze ale vše obsáhnout najednou. Jsme ve stavu nouze a proto musíme ke každé akci, která se zorganizuje, přistupovat zodpovědně a naopak občané s trpělivostí. 

Děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...