Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Iveta

Otázka: 

Prosím vás,koho napadlo udělat Tipsport u dětského koutku pod maximem?????celý den tam vysedává ženská s chlapem asi personál a vykukují 1 za 2 cigarety.A těm dětem pod nos.Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Iveto,

jedná se o prostory ve vlastníctví soukromého subjektu. Tento dotaz musíte směřovat na adresu majitele OC Maxim.

Markéta Bučoková, PR

Vladan Hanák

Otázka: 

Dobrý den,
Námět na výrazné zlepšení dopravy ve Strakonicích:
Navrhuji odstavit semafory na všech křižovatkách již v 18 hod.
Ze zkušenosti vím, že nejsou v tuhle dobu vůbec třeba v celých Strakonicích, když někde nefungují tak projíždím po 18 hod. vždy naprosto plynule. Pokud fungují, stojím prakticky na každé křižovatce, která je často úplně prázdná nebo jedno, dvě auta, chodců je absolutně minimum.
Nejhorší situace je snad u nemocnice a u Hvězdy běží do 21 hod. ?????

Odpověď: 

Vážený pane Hanáku,

děkujeme za vaše podněty, které byly předány dopravní komisi k projednání. 

Markéta Bučoková, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na situaci s hotelem Bavor, který je zřejmě dlouhou dobu prázdný a zřejmě stále ve vlastnictví firmy Amber hotels. Hodil by se určitě pro ukrajinské uprchlíky. Je nějaká naděje na jeho využití nyní i v budoucnu?
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

hotel Bavor je v majetku soukromého subjektu a pokud se sám nerozhodne hotel poskytnout k Vámi jmenovanému účelu, pak město nemá žádný právní podklad vynutit si takové opatření.

Umístění případných příchozích uprchlíků z Ukrajiny má už město vyřešeno. Ale i tak děkujeme za Váš postřeh.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den zajímalo by mě čím se topí v teplarně že někdy jde z komínů úplně černý kouř a jindy není vidět že by se topilo

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

podle vyjádření teplárny byl v pondělí uváděn do provozu kotel K3, který delší dobu nebyl využíván. Kotel je uváděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než jsou dosaženy jmenovité parametry páry, dochází ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy, ve kterých je stanoveno, že v době uvádění kotle do provozu nemusí být dodržovány emisní limity.
Další výjimka, kdy provoz kotle nemusí dodržovat emisní limity, je po dobu poruchy. Při provozu kotle se samozřejmě může vyskytnout porucha v podobě např. výpadku hořáku. Tyto nestandardní stavy kotle mohou mít opět za následek zvýšenou tmavost kouře.

Markéta Bučoková, PR

Petra Staňková

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné zařídit na oddělení cestovních pasů objednávací rezervační systém, jako je tomu v odboru dopravy? Čekání je zde velmi dlouhé, navíc není možné se posadit, všichni stojí ve frontě, protože nemají pořadová čísla. Sezení je pouze proti dveřím na občanské průkazy. Děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

rezervační systém na tomto konkrétním oddělení nelze aplikovat, neboť co případ, to jiná délka jednání s ohledem na vyřizované záležitosti. Předpokládá se, že nápor je dočasný a postupně odezní. Ostatně na strakonické oddělení cestovní dokladů si jezdí vyřizovat doklady lidé například z Prahy, což svědčí o tom, že zde jsou čekací lhůty citelně kratší.
Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den,
můžete prosím navrhnout opravy dřevěných částí laviček u OD Prior? Kovové součásti jsou bytelné, ale dřevěné části... Jaro se již hlásí. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

lavičky u hotelu Bavor jsou soukromým majetkem, do kterého nemá město kompetence zasahovat. Písemné výzvy majitel obdržel.
Markéta Bučoková, PR

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den,

ačkoli na 99 % nebudou kryty potřebné, i tak se raději ptám. Paní Zdeňka se před pár dny na úkryty ptala, otázka nebyla dostatečně zodpovězena. Na webu HZS je toiž sepsaný seznam úkrytů, ale není k nim dodána adresa, pro běžného občana je tedy tento seznam naprosto bezcenný
.
V obvodu Strakonice I jsou to tato evidenční čísla:

3070007, 3070008, 3070009, 3070011, 3070013, 3070014, 3070015, 3070016, 3070017, 3070018, 3070020, 3070021, 3070023, 3070024, 3070025, 3070026, 3070027, 3070029, 3070030, 3070031, 3070032, 3070033.

V obvodu Strakonice II jsou to tato evidenční čísla:

3070001, 3070002, 3070003, 3070004, 3070005, 3070006, 3070010, 3070012, 3070019, 3070022, 3070028.

Chtěl bych tímto požádat o uvedení adres těchto krytů (tak, jako je k tomu například na webových stánkách hl. m. Prahy). Pokud by to pro vás byl problém tímto způsobem, požádám o tuto informaci formálně na základě zákona 106/1999 Sb.

Děkuji a jsem s pozdravem
Vladimír B.

Odpověď: 

Vážený pane Vladimíre,

k vašemu dotazu ohledně úkrytů jsem za město schopni poskytnout následující informace. Pokud se vám i přesto nebudou zcela vyčerpávající, pak se prosím obraťte na HZS Jihočeského kraje, který má úkryty ve své gesci. 

Na území města Strakonice se nachází 33 stálých a improvizovaných úkrytů (https://www.hzscr.cz/soubor/seznam-su-v-cr-pdf.aspx):

Strakonice I        21

Strakonice II       11

Evidenci těchto úkrytů vede HZS ČR, který u nich provádí pravidelné kontroly.

Město Strakonice vlastní jeden stálý úkryt, který se nachází pod objektem ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad a šest objektů, které jsou předurčeny ke zřízení improvizovaných úkrytů, pod budovami Nádražní 400, Tovární 220/2, U Sv. Markéty 58, Zvolenská 804 A, Zvolenská 804 B. Tyto objekty je nutno v případě vyhlášení STAVU OHROŽENÍ STÁTU nebo VÁLEČNÉHO STAVU upravit, aby splňovaly požadavky improvizovaného úkrytu.

K dalším úkrytům město Strakonice údaje nemá, protože jsou ve vlastnictví právnických osob, vlastníků bytů, …

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Markéta Bučoková, PR

Věra

Otázka: 

Dobrý den, četla jsem odpovědi na dotazy ohledně ochranných krytů v případě nebezpeci.Vzhledem k tomu,že určitě není tak jednoduché tyto zanedbané kryty ze dne na den uvést do provozu,není lepší a možné s tím začít již teď s předstihem?My třeba v domě žádné sklepy ani jinak vhodné prostory nemáme,nevím kam bychom s dvěma malými dětmi běželi.Samozrejme,že všichni věříme,že jsou to starosti zbytečné,přesto si myslím,že neškodí alespoň nějaké prostory města připravit k tomuto účelu Děkujeme za pochopení a odpověď.Vera B.

Odpověď: 

Vážená paní Věro,

na váš dotaz jsem částečně odpověděla v otázce pana Vladimíra. Improvizované úkryty jsou v majetku fyzických či právnických osob. Město v takovém případě nemá žádný právní nárok na jejich okamžitou úpravu. Pokud by byla zapotřebí, pak by byla zajišťována majiteli ve spolupráci s HZS.

"Aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné úkryty narychlo obnovovat, " citace z tiskové zprávy generálního ředitelství Ministerstva vnitra.

Markéta Bučoková, PR
 

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
nebylo by možné na Míru vyvážet častěji PVC a papír (odpad), po vichřici došlo k rozfoukání po celém sídlišti, již jsme to uklidili, ale popelnice opět přetéká, a to i kolem. pokud přijdě vítr, jsme tam, kde jsme byli. Bydlí tam 2.000 daňových poplatníků, tak by to možná šlo vyřešit častějším svozem.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

aktuálně je svoz odpadu prováděn dvakrát do týdne. Pokud jsou kontejnery plné, pak nezbývá než odpad složit ve sběrném dvoře, nebo na některém z jiných kontejnerových stání. 

Markéta Bučoková, PR

zdenka

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat kde jsou ve Strakonicích kryty pro veřejnost a jestli jsou provozuschopné. Jsem tu už pár let, ale ani jsem o nich neslyšela (že by tu vůbec nějaké byly). Říká se že se to dozvíme z hlášení městského rozhlasu, ale u nás není rozhlasu vůbec rozumět, takže jako kdyby nic nehlásili. Proto se na Vás obracím.
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď: 

Na základě dotazů předkládáme oficiální vyjádření krizového štábu k nouzovému přežití a ukrytí obyvatelstva.

K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno: využívat přirozených ochranných vlastností staveb s doporučením úprav zamezujícím jejich proniknutí.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity: funkční stálé tlakově odolné úkryty , stálé tlakově neodolné úkryty, ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené stále úkryty (bývalé kryty v suterénech paneláků, které vlastníci jednotek po roce 2008 přebudovali na sklepy, ...), vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu- improvizované úkryty v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

Improvizovaný úkryt je vybraný vyhovující prostor ve vhodných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány (až na pokyn, po převzetí informace o nebezpečí) svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Postup při výběru vhodných prostor a návod na zvyšování ochranných vlastností improvizovaných úkrytů je uveden na webových stránkách http://www.hzscr.cz.

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli existuje seznam krytů civilní obrany v našem městě a zda je zpřístupněn pro občany Strakonic, děkuji

Odpověď: 

Na základě dotazů předkládáme oficiální vyjádření krizového štábu k nouzovému přežití a ukrytí obyvatelstva.

K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno: využívat přirozených ochranných vlastností staveb s doporučením úprav zamezujícím jejich proniknutí.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity: funkční stálé tlakově odolné úkryty , stálé tlakově neodolné úkryty, ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené stále úkryty (bývalé kryty v suterénech paneláků, které vlastníci jednotek po roce 2008 přebudovali na sklepy, ...), vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu- improvizované úkryty v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

Improvizovaný úkryt je vybraný vyhovující prostor ve vhodných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány (až na pokyn, po převzetí informace o nebezpečí) svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Postup při výběru vhodných prostor a návod na zvyšování ochranných vlastností improvizovaných úkrytů je uveden na webových stránkách http://www.hzscr.cz.

Markéta Bučoková, PR 

Lucie K.

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych vědět, proč nesvítí na fasádě kina všechny postavy. Je v plánu nějaká oprava, poslední dobou svítí jen jedna postava a myslím, že je to škoda. Děkuji za odpověď.
Dále bych ještě chtěla vědět, zda je v plánu oprava ulice Zvolenská, popř kdy. Také děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,

děkujeme za upozornění, provozovatel, tedy městské kulturní středisko tuto situaci řeší. Jde o velmi nákladnou opravu, vyžadující speciální techniku. V současné chvíli se hledá přípustná alternativa, která se řeší ve spolupráci s odbornou firmou. 

Oprava ulice Zvolenská je v plánu v tomto roce. Konkrétní datum zahájení výstavby není k dispozici, včas bude oznámeno prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. 

Markéta Bučoková, PR

jirina

Otázka: 

dobry den mam dotaz co planuje mesto z byty v raji 768 ve Strakonicich slysela jsem ze nas chteji prestehovat dekuji za odpoved

Odpověď: 

Vážená paní Jiřino,

byty ve jmenovaném čp. 768 jsou a nadále budou využívány k nájemnímu bydlení. O změně účelu využití město neuvažuje. Pravděpodobně jste obdržela mylné informace.

Markéta Bučoková, PR

Jindra

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,
Mě by třeba zajímalo, kdo povolil tu nedělní sešlost podporovatelů Chcípl PES na kruháči na náměstí. Motali se tam demonstrující mezi auty a bránili průjezdu. Městská policie nikde…

Odpověď: 

Vážená paní Jindro,

podobná shromáždění nepodléhají povolovacímu procesu. Organizátor má pouze povinnost oznámit datum, čas, účel a předpokládaný počet shromážděných osob. Nad takovými akcemi dohlíží státní policie a městská policie zajišťuje výhradně asistenci.

Markéta Bučoková, PR

neplavec

Otázka: 

Dobrý den,
na podzim zde proběhla informace o zastřešení venkovního 50 m bazénu ve Strakonicích (nafukovací hala). Můžete zde informovat veřejnost v jaké fázi se tato akce nachází ? V případě, že bude tot zastřešení realizováno, tak kolik bude tato akce stát a jaká je doba realizace ?
A ještě jeden dotaz - kdy bude v provozu vnitřní 25 m bazén a jak dlouho bude v provozu, protože dle vašich informací měla být realizována v souvislosti s nafukovací halou i oprava ochozů vnitřního bazénu.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane,

informaci jste zachytil zcela správně a veškeré stěžejní informace budou zveřejněny v únorovém čísle Zpravodaje na straně 3 (v elektronické verzi bude na webových stránkách města a jako příspěvek na FB města během dnešního dne). Jedná se o investiční akci - pořízení nafukovací haly, která proběhne v letošním roce, ve schváleném rozpočtu města je na akci vyčleněno 10 mil. Kč. 

Rekonstrukce vnitřního bazénu se chýli v předstihu ke konci. Bazén je již v tuto chvíli napuštěn a počítá se, že první plavci by mohli vyzkoušet vodu v pondělí 14. února. Další etapa opravy je v plánu v roce 2023.

Hezký den.

Markéta Bučoková, PR

Lucie

Otázka: 

Dobry den chtěla bych se zeptat co s co město plánuje vraji 768ve strakonicích.

Odpověď: 

Vážená paní Lucie,

v tuto chvíli je pozemek upraven po demolici objektu a další využití je předmětem jednání. 

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
bude město řešit vytápění rodinných domů tuhými palivy v lokalitě Na Jezárkách? Domy se povinně připojovaly na teplárnu a tuhá paliva byla povolena pouze pro sezonní přitápění, což při teplotách pod nulou asi za sezonní přitápění nelze považovat. Domy se regulérně vytápí tuhými palivy pochybné kvality, neboť chcete-li si doma vyvětrat, připadáte se jako v udírně.

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

předkládám stanovisko životního prostředí se kterým byl váš dtaz konzultován.
Rodinná zástavba na Jezárkách vznikala v letech 2008 - 2010. Způsob vytápění domů tehdy upravovala energetická část územního plánu sídelního útvaru Strakonice, která v daném území vymezovala pouze možnost napojení na soustavu CZT TSt. Pro "zkvalitnění pohody" což je citace z ÚP (územní plán) připouštěla možnost využití alternativních zdrojů, jako např. krbů či krbových kamen na dřevo s tím, že tato tepelná zařízení nesmí být napojena na teplovodní systém vytápění objektu. Časové vymezení jejich používání ÚP neřešil.

Možnost výskytu ojedinělého obtěžování nelze vyloučit, lze ho přičíst k nesprávnému způsobu vytápění a zanedbané údržbě. Údržba tepelného zařízení, vyčištěná spalinová cesta, správná obsluha a v případě krbů především používání dostatečně vysušeného dřeva jsou zárukou omezení produkce znečištujích látek.

V rámci kontrol tepelných zdrojů v průběhu zimního období provádí odbor ŽP namátkové kontroly.

Úroveň imisního zatížení města byla ověřována v roce 2019 v rámci Rozptylové studie města Strakonice. Následně modelem zpracovaným ČHMÚ bylo zjištěno přetrvávající překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren v některých částech města. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna majoritně z lokálních topenišť (zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo) ve staré zástavbě. Nikoliv však v lokalitě Jezárky. Jejich postupnou výměnu je nutno zajistit do 31.8.2022 a lze využít dotačních titulů pro tento účel zřízených. Měření imisního zatížení města proběhlo naposledy v roce 2008 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v rámci tzv. Setkání měřících mobilních systémů ČR.
V současné době není důvod pro jeho opakování.

Markéta Bučoková, PR

Renata

Otázka: 

Zdravím prosila bych vás aby jste opravili chodníky ve Skupově ulici sníh neodklizenej dlažba rozpadlá chodník samá díra málem jsem si tu zlomila nohu. Díky za vyřízení Renata

Odpověď: 

Vážená paní Renato,

děkujeme za podnět. Chodník bude zařazen do plánu oprav. V tuto chvíli se s jeho celkovou rekonstrukcí nepočítá.

Markéta Bučoková, PR  

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, mám dva dotazy k novému místu pro sběr TKO v Tržní ulici:
1. Je firma V&M, která zde sídlí, registrována jako producent tohoto odpadu? Tato firma denně zahlcuje množstvím prázdných krabic, které se ani nesnaží složit a zmáčknout, kontejner na papír. Takže okolo kontejneru je stejný stav, jako zde byl před vybudováním nového sběrného místa.
MÚJ DOTAZ: POKUD TEDY FIRMA JEDNÁ V SOULADU SE SMLOUVOU S MĚSTEM,PROČ MĚSTO NEPŘIZPŮSOBÍ SVOZOVÝ HARMONOGRAM TOMUTO PRODUCENTOVI ODPADU?
2. Stále mi vůbec uniká smysl budování tohoto sběrného místa, když vidím, že se kontejnery vyprazdňují do otevřeného nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky. nehledě na to, že řidič musí obsah kontejneru vytloukat tyčí a stát na korbě. Zatímco u původních kontejnerů byl odpad ihned lisován v "KUKAvoze" a odvezen na skládku.
MŮJ DOTAZ: JAKÝ JE POSTUP DALŠÍ MANIPULACE S ODPADEM PO VYSYPÁNÍ Z NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU A JAKÝ VŮBEC PŘÍNOS TOHOTO MÍSTA, KDYŽ (alespoň viditelně) JE MANIPULACE S ODPADEM HORŠÍ NEŽ DŘÍVE.

PROSÍM O KONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jirko,

v provozovně proběhla kontrola z odboru životního prostředí, která zjistitla selhání jednotlivce, kdy při jednorázovém úklidu byly kartony odloženy vedle kontejneru. Jednalo se o ojedinělý případ. Provozovatel byl řádně poučen, svoji chybu uznal a celá záležitost se vyřešila domluvou. Společnost je smluvně napojena na zpětný odběr odpadu, nedochází k porušování platné vyhlášky. Ve svozovém harmonogramu je v rámci běžné produkce odpadu zapojena a tudíž není nutná jeho změna.  

Polozapuštěné kontejnery mají celou řadu předností. Vy poukazujete na jejich vyprazdňování. V průběhu letošního roku technické služby pořídí speciální vůz vhodný pro tento druh kontejnerů, právě v návaznosti na snadné vyprazdňování. Další z předností je jejich kapacita, která je větší oproti běžným typům kontejnerů. Ze dvou třetin je kontejner zapuštěný v zemi, což zaručuje zejména v letních měsících stálou teplotu, při které nedochází k rychlému rozkladu odpadu a eliminuje se riziko obtěžujícího zápachu. V neposlední řadě je nespornou výhodou takových svozových nádob omezení vandalizmu či možnost opětovného vybírání odpadu, včetně přístupu zvířat.  
Doufám, že popsané klady polozapuštěných kontejnerů převáží Vaši dosavadní zkušenost.

Přeji klidné dny.

Markéta Bučoková, PR

Miluše Mlejnková

Otázka: 

Dobrý den pani Bučoková,
16.11.2021 jste mi odpovídala na moje upozornění o nefunkčnosti městského rozhlasu v ulici Zeyerovo nábřeží, děkovala jste za upozornění, že ihned zadáte k opravě.
Městský rozhlas stále nefunguje, pouze znělka a ..nic. Ano, hlášení městského rozhlasu si mohu vyhledat na webových stránkách města jak píšete, (každý nemá internet), ale to nevylučuje funkčnost městského rozhlasu.
Ještě jednou prosím, zda by bylo možné tuto závadu odstranit. Děkuji
7.12.2021

Odpověď: 

Vážená paní Miluše,

chápu vaše rozhořčení. Oprava hlásiče byla opravdu ihned nahlášena. Opravy realizuje smluvní firma, která zajišťuje opravy pro celou republiku a je možné, že zkrátka v této době nemají kapacity či vázne zásobování součástek. Prosím tedy o strpení.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR  

Petr

Otázka: 

Dobry den. Rad bych se timto verejne zeptal na duvod, ktery vedl k rozhodnuti zmenit cast komunikace za OC na Katovicke pouze na jednosmerny provoz.
Vozim denne dite ze sidliste Mir do skoly na jezarkach. 3km objizdne trasy pres obydlene oblasti se mi zdaji az moc. Je zde zaveden jednosmerny provoz s vyjimkou pro zasobovani. V cem je prosim osobni auto tak rozdilne, ze tudy nemuze projet. Je to cele past na ridice. ?
Uvedu li priklad, jsem ridic z Moravy..jedu pres Strakonice a jedu na Plzen. Informace o tom, ze silnice Katovicka mne asi neodvrati jet dle navigace, prijedu na sidliste Mir a zjistim, ze jsem v pasti..bydlim tady... tak ze jsem jiz videl kamion s kladami, bloudici turisty...tedy se vydaji k Lentilce a jedou smerem nejmensiho odporu na Plzen.... a hle...jednosmerka... davavm palec nahoru. zavrit oci a porusit zakaz vjezdu, to neni reseni... objet pres pul Strakonic.... hm.... snad po nekolika tydnech dojde k dokonceni.
Chapu, ze Zn...ma praci na Zlesickych zatackach a vozi mechanizaci tam a zpet...mozna problem zadavatele...nebo zhotovitele.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

pokusím se vysvětlit. Rekonstrukce ulice Katovická je akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR a to jako zadavatel stanoví objízdné trasy. Ty jsou zaneseny na portálu ŘSD, ze kterého čerpají navigační systémy. Pokud řidič projíždějící městem Strakonice a jedoucí směr Plzeň skončí na sídlišti Mír, lze se domnívat, že nerespektoval dopravní značení, které jasně těžkou nákladní dopravu navádí na trasu přes obchvat po silnici I/22 (a to bez ohledu na aktuální uzavírku ulice Katovická), což je také smyslem obchvatu. Odklonit nákladní dopravu z města. V takovém případě tedy nejde o špatné značení, ale o nerespektování dopravních značek.
Půjde-li vše podle plánu, bude Katovická ulice od pondělí příštího týdne již zprovozněna. Tedy s více než dvoutýdenním předstihem.  

Markéta Bučoková, PR

marie

Otázka: 

Dobrý den. Můžete mi napsat, proč není na každé zastávce MHD vyvěšeno, které zastávky jsou zrušené, kvůli uzavírce ul. Katovická. Dnes jsem po delší době chtěla jet z města do Modlešovic, ale bohužel jsem nikde nenašla kudy autobus jede. Myslím, že nejsem jediná kdo čekal na zastávce a autobus tudy nejel. Jít s nákupem pešky už pro mě není mám již svůj věk Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

to je mi opravdu líto, ale provozovatel MHD označil všechny zastávky upozorněním. Napadá mě jediná teorie, mohl někdo upozornění odstranit. Nebylo by to poprvé. Informace o změnách jsou zveřejněny na webových stránkách města a na FB profilu města. Dále byly označeny i zastávky, kterých se změna týká.

Předpokládá se, že do konce tohoto týdne, nejpozdějií příští týden, by mohl být provoz obnoven. Vše se odvíjí od klimatických podmínek, které zdá se umoží pokládku poslední vrstvy asfaltu.

Markéta Bučoková, PR

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, kdy budete uklízet spadané listí v okolí bytových domů v ulici Čelakovského č.p. 1124 a 1125. Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

děkujeme za upozornění. Bohužel od 10. listopadu se technické služby potýkají s nákazou nemoci covid-19, jakmile to situace dovolí, bude proveden úklid zmiňované oblasti.
Dílčí úklidy listí se v rámci města prováděly, ale závěrečný úklid se musí ponechat až listí zcela opadá. Při snížené kapacitě se pak musí činnosti rovnoměrně rozložit na veškeré nezbytné práce. Prioritu dostává úklid odpadu. Děkujeme za pochopení. 

Markéta Bučoková, PR

Gabriela

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda budou nebo jsou volné městské byty dekuji.

Odpověď: 

Vážená paní Gabrielo,

městské byty se uvolňují nepravidelně, doporučuji sledovat zápisy z jednání rady, kde jsou vyhlášeny záměry pronájmů a samozřejmě si o městský byt zažádat.

Markéta Bučoková, PR

jan

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, kdy dojde k rozšíření parkovacích míst v ulici Na ohradě.
Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace na danou oblast, poté bude následovat stavební povolení. Samotná realizace je v plánu na období let 2023 - 2024.

Markéta Bučoková, PR