Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Aleš Novotný

Otázka: 

Dobrý den,
reaguji na dotaz pana Petra z 05.06.2023 ohledně umístění zrcadla na odbočku ze Zvolenské do ul. Prof. Skupy. Sám jsem měl v úmyslu tento námět podat a jsem dost překvapený ze zamítavého stanoviska.
Celý problém spočívá v tom, že si na úrovni odbočky zvykli zastavovat řidiči dodávek a nákladních vozidel. Ta vozidla stojí sice mimo vozovku, ale protože Zvolenská se v těch místech stáčí, tak naprosto a téměř trvale znemožňují výhled do protisměru řidičům, kteří odbočují do ul. Prof. Skupy. Výhled do protisměru a bezpečné odbočení je pak možné až ve chvíli, kdy už odbočku minu a musím se de facto v křižovatce téměř otáčet, což pro změnu mate vozidla jedoucí za mnou. V podstatě volím mezi rizikem srážky a porušení dopravních předpisů.
Pokud by zrcadlo dle odborníků bylo neefektivní, je na místě omezit v tom místě zastavování vozidel od dodávek výše (nejde o tonáž, ale o rozměry), případně zvážit změnu přednosti v jízdě. Věřte, že jakákoliv změna současného stavu je v zájmu bezpečnosti a celá věc stojí za další pozornost.
Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den

Odpověď: 

Vážený pane Aleši,
místo, které popisujete je o křižovatku dále, kde se jedná o problematické odbočení z ulice Blatenská směrem na sídliště. Navrhované značení je v tuto chvíli pravděpodobně na místě. Správce komunikace již koncem června osazoval patku na sloupek pro značení.
Přesto, děkujeme za upozornění.
Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den, nešlo by dát zrcadlo někam na odbočku z ulice Zvolenská do ulice Prof. Skupy u obchodu při odbocovani doleva od kruhového objezdu do ulici není vidět jestli jede proti auto je to docela nebezpečné. Díky Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,
konzultovala jsem Váš dotaz s odborem dopravy. Panoramatické zrcdlo je možné umístit pouze tam, kde plní svoji bezpečnostní funkci. V místě, které zmiňujete je jeho využití mizivé, jelikož na vzdálenost zhruba 15 m by v zrcadle byly pouze malé a nezřetelné odrazy.
Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
mohu se zeptat, když je momentálně uzavřena ulička Na Ostrově z ul. Kochana z Prachové do ul. Tržní kdo měl tak příšený nápad vysypat hrubým štěrkem vyšlapanou cestičku z parkoviště u relax. centra Ostrov kolem stoky?
Chápu že když zapršelo že tam bylo pár louží a trochu bláta ale to nebylo tak často. To co je tam vytvořeno nyní že o zničení bot a zlámání kotníků. Lidé co tudy chodí si stejně vyšlapali cestičku bokem trávou protože chodit
tím hrubým štěrkem se opravdu nedá. Ten kdo tohle vymyslel tudy asi v životě nešel a nechodí. Bylo by možné tento nesmysl zrušit a nasypaný štěrk zase odstranit? Přineslo to více škody než užitku. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,
ke zpevnění cesty štěrkem došlo na žádost občanů, kteří touto lokalitou procházejí. Oni rozhodli o této úpravě.
Markéta Bučoková, PR

 

Kateřina Vokrojová

Otázka: 

Dobrý den, jak se vyvíjí situace s východním obchvatem města? Kde se dají najít nějaké podrobnější informace?

Odpověď: 

Vážená paní Kateřino,
investorem této budoucí akce je stát, v zastoupení ŘSD ČR. V Územním plánu je zafixován koridor pro východní obchvat a zhruba od roku 2021 probíhají mezi městem Strakonice a ŘSD ČR jednání. Pro podrobnější inrofmace bych doporučila kontaktovat přímo Ředitelství silnic s dálnic, které jak už bylo napsáno, bude generálním investorem stavby.
Markéta Bučoková, PR  

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, prosím, bylo by možné dát do míst, kde stávala židovská synagoga dát její fotky? Vyrobit nějakou tabuli, s fotkami a něco o židovské synagoze napsat. Kdy byla postavena, zbořena a tak. Bylo by to hezké, i pro turisty zajímavé. Děkuji za projednání mého nápadu. Lenka

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,
děkujeme za podnět, avšak památník židovské obci ve městě existuje právě v místě, kde židovská synagoga a zároveň město stálo. Tedy na místě dnešního obchodního centra Maxim. Poblíž dětského hřiště je kamenný památník ve tvaru Davidovy hvězdy, od roku 2007 připomínající židovskou komunitu. Panely s dobovými fotografiemi v tuto chvíli, dle vyjádření městského architekta, není možné umístit v návaznosti na architektonické řešení dané lokality.
Markéta Bučoková, PR

Kamča

Otázka: 

Byla jste v nedávné době na hlavní poště ve Strakonicích? - tam totiž není E.on centrum, ale ČEZ centrum. I vaše pozice se ztrátová a přesto ji město, Váš zaměstnavatel, stejně jako odvoz a zpracování odpadu nebo provoz MHD, dotuje.

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, ano - svůj podnik jménem výroba svíček dotuji se svých prostředků, když jezdím po sběrných místech a sbírám tam vosk a svíčky a ve svém volném čase z nich vyrábím svíčky nové. Pokud mi za svíčky někdo něco nabídne, tak ty peníze buď dám na charitu nebo použiji na úhradu nákladů, ale stále jsem ve ztrátě. Hospodaření státu a státního podniku Česká pošta nemá být dle ekonomické teorie, ústavy ČR a dalších zákonů založené na maximalizaci zisku, ale na maximalizaci užitků, i za cenu ztrátovosti - viz sociální služby, podpora kultury, školství a další. Ten, který chtěl nebo bude chtít řídit stát jako svoji firmu, se se zlou potáže.

Odpověď: 

Vážená paní Kamčo,
děkujem za Váš námět i vhled do ekonomie podnikání a přeji, aby Váš podnik prosperoval.
Markéta Bučoková, PR

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, takže jsem se z tisku dozvěděla, že pošta u nádraží již nebude, protože město nezabojovalo o její zachování. Děkuji vedení města za její laxní přístup, protože z článků to působí, že jste prostě jen NAPROSTO ODEVZDANĚ přijali zprávu a tou jedinou a hlavní kartou, kterou jste mohli hrát a to je bezbariérovost pobočky, jste ani nevytáhli. Jinde ve městě hráli kartou bezbariérovost, pak také jiná města navrhla plné uhrazení nákladů za energie, vodu, plyn, pohonné hmoty atd a rozhodnutí pošty zvrátili - ok, ještě je tady Pošta Partner, takže vytaste v pravý čas tohle a zachovejte poštu - to je to, co lidé chtějí! Zklamali jste všechny, kteří poštu chtěli zachovat, doufám, že někdy opustíte také svůj palác jménem radnice a půjdete se dolů na poštu hlavní podívat, co jste způsobili - vsaďte se, že tam denně budou fronty až ke kostelu a všechno to natočí televize a budete mít ostudu po celém státě.

Odpověď: 

Vážená paní Kamčo,
musím Vás opravit. Vedení města se snažilo o zachování pobočky různými argumenty (mimo jiné i zřízením služby Pošta Partner, což sami zástupci podniku nedoporučovali), ale Česká pošta, s. p., rozhodla a své rozhodnutí přišla na schůzku jen oficiálně oznámit s tím, že její rozhodnutí je nezvratné a konečné. Na bezbariérovost nebyl brán zřetel a to proto, že zazněl příslib vybavení pobočky na Podskalské bezbariérovým přístupem, který bude vytvořen v ČEZ centru. Jestliže je podnik ztrátový, pak je rozhodnutí o uzavření jen na jeho vedení. Ostatně Vy byste dobrovolně dotovala ztrátový podnik ze svých finančních prostředků? 
Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den , proč se bude měnit kruh . objezd na náměstí ? Je pěkný a ozvláštňuje centrum . Na základě čeho , nějakého průzkumu ? O žádném nevím .
Pěkný den , Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,
změna kruhové křižovatky je vyvolána revitalizací západní části Velkého náměstí. Její podoba vzešla z vítězného návrhu urbanisticko-architeltonické soutěže vyhlášené v roce 2017. O celém průběhu soutěže, o výsledcích i o představení samotného vítězného návrhu jsme informovali prostřednictvím Zpravodaje města. Veškeré informace tedy byly veřejnosti předkládány.
Vernisáž všech soutěžních návrhů se uskutečnila od 4. 6. 2018 v předsálí Rytířského sálu. Veřejnost byla zvána opět rostřednictvím veřejných kanálů, sociálích sítí i webových stránek města.
Pokud chcete, aby Vám do budoucna podobné informace neunikly, doporučujeme sledovat jmenované sdělovací prostředky.
Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Děkuji městu a technickým službám za úpravu terénu v uličce vedoucí z ulice Prof. Skupy na Kuřidlo.
Pavla Švecová

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

Vaše poděkování jsem předala vedení technických služeb s velkou radostí. Jednak proto, že technické služby  našly řešení a samožřejmě i proto, že se často nestává, že by spokojení lidé zpětně děkovali. Čehož si samozřejmě jako město nesmírně vážíme, technické služby nevyjímaje.
Přejeme příjemné procházky opravenou lokalitou.
Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Město zvelebí veřejné prostranství Střela
Dobrý den, rád bych se zeptal ... na Střele prý bude realizováno nové prostranství, leta okolo chodím s pejskem a tak mne to zajímá. Kde je možné zjistit nějaké podrobnosti ? .... stačí internetový odkaz.
Zajímá mne to z toho důvodu, že je zde plánována investice 1200000 korun.... to není málo peněz, určitě na to máte veřejný projekt a bude to přístupné i pro nás cizí ?
Děkuji za odpověď.
K. Nový

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

veškerá zadávací dokumentace je přístupná na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001591/zakazka/540548. Pro informaci přiládám tiskovou zprávu k tomuto tématu.

Tisková zpráva č. 17, ze dne 6. 4. 2023

V loňském roce bylo rozhodnuto o realizaci úpravy veřejného prostranství Střela. V tomto týdnu rada města schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství Střela“ mezi městem Strakonice a Státním zemědělským intervenčním fondem.

I přesto, že nebylo jisté, zda bude dotace poskytnuta, vedení města rozhodlo o zahájení prací na realizaci projektu obnovy veřejného prostranství na Střele. Staveniště bylo předáno dodavatelské firmě PV STAV eu, s. r. o. , Prachatice, která po přípravě staveniště v závislosti na klimatických podmínkách, začne s realizací neodkladně.
Od předání staveniště by mělo být hotovo do 4  měsíců.
Na malé návsi vznikne venkovní posezení v podobě stolů z dřevěného masivu, které bude doplněno o ohniště, mobiliář, ale také technické zázemí jako kontejnerové stání a nezbytné elektropřípojky, včetně hromosvodu. Vystavěna bude i nová stěna oddělující prostor od ostatních pozemků, díky níž vznikne potřebné soukromí pro relaxační zónu. Zároveň zeď poslouží jako zadní stěna budoucího přístřešku.
Podlaha přístřešku bude zhotovena z betonových terasových dlaždic.
Pro zvýšení bezpečnosti bude odpočinkový prostor od ostatní plochy oddělen zábradlím.
Pro místní obyvatele odbor životního prostředí vysadí vánoční strom. 
Náklady na realizaci celkové akce dosáhnou zhruba 1200 000 Kč bez DPH, z toho město obdrží dotaci ve výši 800 000 Kč.
Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

Dobrý den, uvažuje město v ulici Dubského o podzemnich popelnich. Děkuju

Odpověď: 

Vážená paní Marie,
zhruba před dvěma lety byla navržena a projektována úprava kontejnerových stání ve Vámi jmenované ulici. Vzhledem ke skutečnosti, že část obyvatel panelových domů z důvodů vlastnictví pozemků nesouhlasila s výstavbou, jsou polopodzemní kontejnery navrženy jen na dvou místech ulice. K jejich realizaci dojde ve chvíli, kdy se bude rekonstruovat komunikace. 
Markéta Bučoková, PR

Le

Otázka: 

Dobrý den, je naplánována oprava ulice a chodníků na sídlišti ul.profesora Skupy?
Dekuji za odpověď L

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,
opravy komunikací se provádějí průběžně v rámci celého roku. Kompletní rekonstrukce Skupovy ulice v tuto chvíli není v plánu. 
Markéta Bučoková, PR

Kamča

Otázka: 

Dobrý den,
připojuji se k veřejné výzvě, která se objevila na internetu, na zachování druhé pobočky České pošty v Nádražní ulici. Prosím starostu města a všechny jeho představitele, aby nasadili všechny páky a pošta byla zachována. Na poště u nádraží již mnoho let pracují zkušené pracovnice vždy ochotné pomoci nebo poradit. Byla by velká škoda o ně přijít, protože pro každou firmu nebo organizaci jsou největším pokladem zaměstnanci. Děkuji za vyřízení, vím, že nejsem sama, kdo si přeje zachování pošty.

Odpověď: 

Vážená paní Kamčo,

rušení poboček pošty je rozhodnutí vedení podniku. Na příští týden je naplánováno jednání mezi vedení města a vedením České pošty, které se bude týkat právě rušení pobočky U Nádraží. Ani vedení města není lhostejné, že právě tato pobočka s bezbariérovým přístupem by měla patřit mezi zrušené a rozhodně jsou pánové připraveni udělat maximum pro její udržení. Tímto děkujeme za podporu.
Markéta Bučoková, PR

Dostálová

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, u silnice 4 směr od kafilérie na Strakonice jsou pokácené topoly. Měla bych zájem tak o káru dřeva. Na koho se mám obrátit o dovolení, popřípadě domluvit odvoz. Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní,

jedná se o silnici I. třídy v majetku státu. Výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy je pověřena organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pokud máte o dřevo zájem, kontaktujte právě ŘSD v Českých Budějovicích.
Markéta Bučoková, PR

Dominik

Otázka: 

Dobrý den, nešlo by na severozápadním půloblouku I/22 dát alespoň limit 70 km/h? Na to že je stavba za 180 milonů tak mi přijde tam jezdit 50 km/h trapné. Chápu že je to ve městě ale bylo by opravdu příjemné když už to má být ten obchvat jet alespoň těch 70 km/h. Další věc je že část obchvatu která již dříve stála je v příšerném stavu. Obdobné jako Volyňská . Plánuje se nějáká oprava ? A poslední dotaz . Je v plánu nějáký JihoZápadní obchvat ? Od I/22 k I/4 ve směru od Klatov na Vimperk skoro nikdo nevyužije nový severní oblouk za 1. kvůli té 50 km/h a za 2. protože je to prostě z ruky . A nějáký takový obchvat v kombinaci s východním obchvatem na I/4 by byl fajn. Jen ať to zas není městem jak ten severní.
Předem děkuji za odpovědi. Dominik

Odpověď: 

Vážený pane Dominiku,
nejvyšší povolená rychlost na silnici I/22 je z důvodů eliminace hluku z projíždějících aut, který má vliv na okolní zástavbu. Hluková studie proto povoluje rychlost pouze 50 km/hod. 
K části dotazu vztahující se k technickému stavu vozovky původního obchvatu. V tuto chvíli se stále jedná o silnici III. třídy, která je v majetku ŘSD a má být převedena na společnost Správa a údržba silnic. Zda si tyto dva subjekty předají komunikaci opravenou, nebo ji bude SÚS opravovat po převzetí není známo.
O jihozápadním obchvatu se v tuto chvíli nejedná.
Markéta Bučoková, PR  

Honza

Otázka: 

Oprava Volyňské - už se ví, kdy začne oprava rušné Volyňské ulice, případně jak bude rozfázovaná? Jak budou objížďky? Díky.

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

ze strany města byly provedeny všechny potřebné úkony. Nyní se čeká na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vyhlašuje ŘSD ČR jako majitel komunikace.
Markéta Bučoková, PR

Aneta

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně opravy ulice Arch. Dubského. Je to jednosměrná ulice a denně tady projíždějí stovky aut a silnice je dezolátním stavu a opravdu se po ní nedá pořádně jezdit. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Aneto,

každoročně město celkově zrekonstruuje některou z komunikací, jako například z poslední doby ulice Mírová, část Máchovy, Zvolenská. Klíčem je aktuální stav a frekvence využití. V rámci rekonstrukcí se během sezóny počítá s dílčími opravami.
Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den.
Můj dotaz se týká parkování v ulicích Pionýrská, Čelakovského a Na Stráži. Neuvažuje město o zřízení takzvaných modrých zón v těchto ulicích,aby zde bydlící obyvatelé mohli v kteroukoliv denní dobu v klidu zaparkovat? Neustálý boj o zaparkování, obyvatelé kroužící v dotčených ulicích hledající místo, kde zaparkovat. Na těchto parkovištích pak parkují lidé pracující na Velkém náměstí, hosté restaurace Sokolova a zaměstnanci Městského úřadu. Popřípadě o zrušení vyhrazeného parkoviště za budovou Sokolovny a Městského úřadu a zřízení veřejného parkoviště v tomto prostoru bez omezení času stání a vyhrazených míst pro zaměstnance úřadu. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

modré parkovací zóny zřízeny nebudou. Aktuálně se projednává možnost výstavby parkovacího domu pod nemocnicí, který by měl značně ulehčit parkování v centru města. Ani zrušení vyhrazeného parkoviště za sokolovnou by situaci nepomohlo.
Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, nemohl by Pivovar dávat pivo do sudů keg 15l na víkendové grilování akorát 20l je moc. Díky Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,
opravu netuším, zda by mohli být pivovarníci tak flexibilní, každopádně jim váš požadavek předám. V nabídce ale najdete 10l soudky a pokud by i to nebylo vyhovující, pak odstartujte grilovací párty už v pátek a rozložte konzumaci dvacítkového soudku rovnoměrně na celý víkend. To už by mohlo být tak akorát.
Přejeme příjemné jarní grilování.
Markéta Bučoková, PR
 

Josef Karlovec

Otázka: 

Co bude místo starého Kauflandu ,již je tam čilý ruch Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

bohužel město nemá právo se vyjadřovat k cizmu majetku. Budova původního Kauflandu má svého majitele. Tento dotaz je právě na něj.
Markéta Bučoková, PR

Tereza P.

Otázka: 

Hezký den,
ráda bych si pouze ověřila informaci, že aktuální a tedy platnou vyhláškou o místním poplatku ze psů je ta z roku 2020, konkrétně tedy "ozv_3_2020.pdf".
Zároveň jsem se chtěla zeptat, zda je nějaká sleva na psa, který má složenou některou ze zkoušek výkonu.
Děkuji za odpověď. TP

Odpověď: 

Vážená paní Terezo,

ano, tato Vámi jmenovaná vyhláška je atuálně platná v plném rozsahu. Sleva na psa se složenou zkouškou je předmětem vyhlášky. Slevy z poplatků za psy se týkají také osob s hendikepem.
Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobrý den!
Mám dotaz nebo prosbu, zda by bylo možné upravit terén (např. vysypat štěrkem) uličku na sídlišti vedoucí z ulice Prof. Skupy vedle veterinární ordinace (mezi čp. 841 a 754) směrem k lesu do Kuřídla, vedle zahrádkářské kolonie. Tato ulička je velmi často využívána obyvateli města a již od loňského léta jsou zde výmoly po dešťových přívalech, a pokud je obleva nebo vlhko, je terén velmi kluzký, rozbahněný a tudíž je zde zvýšené riziko úrazu.
Děkuji za odpověď a brzkou úpravu :)
Pavla Švecová

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

pozemek města je jen podél první zahrady, dále pokračuje pozemek v majetku státu a následně jde o soukromý pozemek. Město má velice omezené možnosti opravy této lokality, neboť němůže zasahovat do cizích vlstnických práv. Navíc jde o svažitý pozemek a pravděpodobně čímkoliv bude cesta opravena, splaví první větší déšť.
Nicméně technické služby prověří, co by bylo možné realizovat.
Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážení,

zajímá mě, jak dlouho ještě bude "dočasně" uzavřené hradní safari. Mám za to, že slušní návštěvníci, a především děti, by si znovuotevření zasloužili. Třeba i bez možnosti zvířata krmit.
Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,
naprosto s Vámi souhlasím, ale bohužel vedle slušných návštěvníků se najdou i takoví, kteří neváhají zvířata nakrmit nevhodným pamlskem, což bývá fatální (lednová velmi smutná událost v zoo Hluboká nad Vltavou http://www.jcted.cz/71114-v-zoo-hluboka-uhynula-brezi-samice-losa-navstevnici-ji-nakrmili-nevhodnou-potravou/). Proto byla zvolena cesta uzavření safari před možnými zdravotními komplikacemi zvířat. Aktuálně se čeká na náhradní díly do zničených automatů na krmivo. Mimochodem i automaty byly zničeny návštěvníky. Jakmile budou automaty opraveny, safari se veřejnosti opětovně otevře. Prosíme o trpělivost. Je to v zájmu zdraví zvířat. V březnovém Zpravodaji je celá nepříjemná situace vysvětlena.
Markéta Bučoková, PR

Kamca

Otázka: 

Dobrý den, chodím po Strakonicích ráno se letáky a již několik měsíců si všímám, že město neprenastavuje automatické vypínání pouličních lam ve velké části města. Dnes je světlo již před 7, ale lampy svítí někde až do 7:30. Prosím předejte vzkaz odpovědným, zbytečně se plytva elektřinou a penězi. Dekuji

Odpověď: 

Vážená paní Kamilo,

děkujeme za upornění, předám na technické služby.
Markéta Bučoková, PR