Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

B. Hrdlička

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat, jestli bude na všech stránkách města cenzura až do voleb? Odpovím si sám: ANO! Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

nerozumím Vaší otázce a nevím, jakou cenzuru máte na mysli. Rubriku necenzuruji a nikdo po mně žádnou cenzuru zaslaných dotazů-námětů-připomínek ani nevyžadoval. Každým příspěvkem se zabýváme a odpovídáme. Jen v případě, že dotaz nesouvisí s činností městského úřadu, posílám ho k vyřízení osobám zodpovědným za uvedenou problematiku. Kromě této rubriky vyřizujeme další dotazy a podněty občanů po telefonu nebo zaslané e-mailem. Vzhledem k tomu, že k většině dotazů je třeba získat vyjádření kompetentních osob a každý zde má na starosti velké množství jiné agendy, případně může čerpat dovolenou, být na školení atd., jistě pochopíte, že není možné vyžadovat a získat odpověď obratem.

Na webových stránkách se zobrazují vyřízené dotazy - náměty - připomínky (tedy i s odpovědí), které svým obsahem nepřekračují zákon a hranice obyčejné lidské slušnosti.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ulici dr. Jiřího Fifky a jsem velmi nespokojen s kapacitou školky v našem okolí. Do blíké školky vzdálené asi 50 metrů, se hlásilo asi 80 dětí. Bohužel jich brali pouze 32 dětí. Co má dělat mladá rodina, když ji nevezmou dítě do školky?? Sice nám byla nabídnuta jiná školka, ale ta je vzdálená 2km. Další alternativou bylo počkat další rok, ale ani potom není jistý vysledek. Pořád se mluví o podpoře mladých rodin, ale realita je zcela jiná a pouze je jim ztěžován život. děkuji za Vaší odpověd s doufám že se najde nějaké řešení

Odpověď: 

Dobrý den,

vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění dětí do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, se ne vždy podaří vyhovět požadavku na umístění dítěte v  mateřské škole, která se nachází v  blízkosti jeho bydliště.

A zvláště o mateřské školy v severní části města  je trvale zvýšený zájem, který bohužel není možno ve všech případech uspokojit.  

Stanislava Broulimová, odbor školství a cestovního ruchu 

Obyvatel Nového Dražejova

Otázka: 

Dobrý den vážená radnice. Vzhledem k množícím se případům drobných krádeží i vandalismu Vás jako obyvatel Nového Dražejova žádám o častější kontroly ze strany městské policie v Novém Dražejově. Rád bych, kdyby hlídka MP byla v N. Dražejově minimálně několikrát týdně ve večerních a nočních hodinách k vidění, kontrolovala dění a zároveň legitimovala lidi, kteří se zde stále častěji objevují a oprávněně vyvolávají u obyvatel, a to především starších, důvodnou obavu, že cílem jejich návštěvy není jen příjemná noční procházka. Děkuji za reakci, odpověď a hlavně rychlé řešení - posílení hlídkové činnosti v N. Dražejově. Platíme si MP ze svých daních stejně jako obyvatelé Strakonic, takže jejich práce by měla být vidět i u nás. Samozřejmě chápu a v žádném případě nežádám, aby strážníci byli v N. Dražejově nepřetržitě. Děkuji za ochotu problém řešit či předání mého upozornění na m. policii. Obyvatel N. D.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši připomínku jsem předala veliteli strážníků Městské policie Strakonice panu Milanu Michálkovi. V případě výskytu podezřelých osob doporučuji kontaktovat městskou policii na tel. lince 156 nebo volejte na služebnu 383 700 193. V této rubrice se věnujeme dotazům, které se týkají práce Městského úřadu ve Strakonicích.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Jakub Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, jsem rád, že mají Strakonice nové internetové stránky, nicméně jsou absolutně nepřehledné, alespoň pro mě a pro dalších pár lidí, s kterými jsem o tom mluvil. Dalo by se s tím něco dělat? Staré stránky byly sice designově o několik tříd níže, avšak byly mnohem přehlednější. Díky za odpověď a možné řešení. S pozdravem, Jakub Ouředník.

Odpověď: 

Vážený pane Ouředníku,

děkujeme za Vaši připomínku. Snažíme se webové stránky co nejvíce zpřehlednit a do jisté míry zestručnit. Je to dosti velké množství informací na celkem malém prostoru. Ačkoliv možná tu hraje roli i otázka zvyku a stránky brzy začnou sloužit všem tak, jak mají. Každý dobrý nápad vítáme.

 

Mgr. Irena Malotová (PR)

Břetislav Hrdlička

Otázka: 

Rada města dostala k posouzení otázku auditu. Možná by bylo lepší, zveřejnit na oficiálních stránkách rozvahu města a finanční plán do roku 2014, který by pak měli občané možnost posoudit a přesvědčit se o jeho životaschopnosti. Šlo by sem finanční rozvahu u místit?

Odpověď: 

Dobrý den,

rozpočtový výhled je pomocným nástrojem každé obce pro plánování toku finančních prostředků. Sestavuje se zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet . Podrobnost jeho sestavení definuje zákon 250/2000 Sb., tj. má obsahovat celkové příjmy, celkové výdaje, dlouhodobé závazky a pohledávky.

Vzhledem k tomu, že město Strakonice má ve svém schváleném rozpočtu pro rok 2010 schváleny rozsáhlé investiční akce, má sestaven rozpočtový výhled tak, aby v něm byly zobrazeny i tyto skutečnosti. Pro  rok  2011  předpokládá   město celkové příjmy včetně dotací  a příjmu z DPH ve výši  634  880  tis. Kč ( 503 035 tis. Kč běžné, 86 000 tis. Kč  kapitálové – z toho 76 000 tis. Kč zpětné dotace, 45 845 tis. Kč odpočet DPH). Celkové výdaje pro rok 2011 včetně splátek úvěrů jsou plánovány ve výši 874 840 tis. Kč (401 860 tis. Kč  běžné,  296 346 tis. Kč  kapitálové,   176  634  tis.  Kč   splátky  -  z  toho  26 634 tis. Kč splátky přijatých úvěrů , 150 000 tis. Kč ukončení úvěrového kontokorentního  rámce ). Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt jednak pokračováním čerpání investičního úvěru na stavbu nové základní školy Povážská ve výši 90 000 tis. Kč ( celkem bylo schváleno přijetí úvěru ve výši 200 000 tis. Kč, pro r. 2010 je plánováno čerpání ve výši 110 000 tis. Kč) a jednak využitím možnosti obnovení kontokorentního rámce do 150 000 tis. Kč. Pro rok 2012 předpokládá město celkové příjmy včetně dotací  a příjmu z DPH ve výši 528 789 tis. Kč (505 050 tis. Kč běžné, 1 259 tis. kapitálové – nejsou uvedeny investiční dotace, 22 480 tis. Kč odpočet DPH). Celkové  výdaje  roku  2012  včetně splátek úvěrů jsou plánovány ve výši 728 769 tis. Kč (401 962 tis. Kč běžné, 150 173 tis. Kč kapitálové – u dotačních akcí jsou uvedeny pouze podíly  města,  176 634  tis.  Kč  splátky  - z  toho  26 634 tis. Kč  splátky přijatých úvěrů , 150 000 tis. Kč ukončení úvěrového kontokorentního  rámce ).  ). Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt využitím možnosti obnovení kontokorentního rámce do 200 000 tis. Kč. Ještě jednou podotýkám, že rozpočtový výhled je plán. Obnova nebo přijetí úvěru musí být vždy odsouhlaseno v zastupitelstvu města před schválením rozpočtu na daný rok nebo v průběhu roku, pokud bude v tomtéž roce čerpán.

 

Hana Vaňková, finanční odbor

 

Rozpočtový výhled bude vyvěšen v sekci občan v povinně zveřejňovaných informacích, byť takovou informací není.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Josef Vadlejch

Otázka: 

Dobrý den. Můj dotaz se týká rozšíření kanalizace v ul. K Dražejovu, jež jak jsem zjistil je součástí operačního progranu ....... rekonstrukce ČOV. Můj dotaz : V roce 2002 jsem jako jeden z několika subjektů finančně přispíval nemalou částkou na vybudování první části kanalizace z lokality Jezárka směr Dražejov v délce cca. 100 m. Tato kanalizace dle požadavku MěU již musela být dimenzována pro připopjky dalších RD v ul. K Dražejovu. Zajímá mně, zda se tyto RD, /jejich majitelé /se budou podílet také na vybudování nové kanalizace a jakou částkou, nebo zda nám bude vrácena částka, kterou jsme platily při první části , kterou budovala firma Protom Strakonice. Děkuji za odpověď. Vadlejch Josef , Na Střelnici 404

Odpověď: 

Vážený pane Vadlejchu,

kanalizační sběrač Dražejov (podprojekt č.2), který je realizován v letošním roce, je součástí stavby: „Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice" a je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí.

Tento kanalizační sběrač je napojen do koncové šachty stávající kanalizace. ( V případě, že by stávající kanalizace nebyla již vlastníky jednotlivých parcel vybudována, současná realizace by probíhala z lokality Jezárka. Na tuto vybudovanou kanalizaci již nelze čerpat dotaci ). Majitelé parcel v lokalitě Pod Kuřidlem se finančně nepodílí na nynější realizaci kanalizačního sběrače, nicméně v případě požadavku o připojení (kanalizační přípojka) je tato záležitost plně hrazena jednotlivými majiteli parcel v předmětné lokalitě.

V souvislosti s Vámi uváděnou platbou a možností vrácení finančního příspěvku Vás prosíme o doložení smluvního vztahu s městem Strakonice, který řeší spolufinancování předmětného sběrače.

 Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

jana marešová

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla něco bližšího o plánované výstavbě nového parku na Jezárkách. Kdy začne tato akce, co vše bude předmětem atd. Děkuji Jana Marešová

Odpověď: 

Vážená paní Marešová,

park Jezárky je připraven projekčně k realizaci a to ve dvou etapách. První etapa by měla zahrnovat základní úpravu pozemku založení travnatých ploch, včetně výsadby kosterních stromů a základních keřových pater. Celková cena první etapy by finančně pak představovala částku kolem 4.000.000,- Kč. Po realizaci této etapy by mohl být park provozuschopný. Později by měla navázat II. etapa, která by zahrnovala výstavbu rozsáhlé cestní sítě, dosadbu keřů a květin, výstavbu vodních ploch, herních prvků, drobné architektury, osvětlení apod. Tato druhá etapa pak představuje celkové náklady zhruba 35.000.000,- Kč. V nedávné době město Strakonice bohužel nebylo úspěšné při získání dotace na I. etapu. Budeme se však dále pokoušet získat finanční prostředky, o čemž budeme veřejnost informovat, např. formou zpravodaje města. Pokud bude zapotřebí podrobnějších informací, obraťte se přímo na pracovníky odboru životního prostředí: Ing. Jaroslav Brůžek (tel. 383700317) nebo Ing. Ondřej Feit (383700335)

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

Pages

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...