Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Aleš Novotný

Otázka: 

Dobrý den,
jakkoliv si uvšdomuji vážnost situace a při vědomí toho, že k řešení má město v současnosti spoustu problémů, zaráží mě, že teprve po dvou týdnech se daly dopátrat informace o pozastavení svozu bioodpadu "na přechodnou dobu". Dva týdny se tudíž hromadil bioodpad, jehož svoz je v nedohlednu. Dokud panují mrazy, problém se nejeví jako akutní, ale jakmile se oteplí, bude u každého domu stát "biopopelnice" s hnijícím a zapáchajícím odpadem.
Tudíž se nabízí otázka - má město stanoven postup (případně časový odhad), jak situaci řešit, nebo se od občanů očekává, že popelnice (nebo jejich obsah)svépomocí dopraví do sběrného dvora? Jen na okraj - ne každý touto možností disponuje.
Děkuji za odpověď a přeji pevné zdraví a nervy

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

nouzový stav byl vládou ČR vyhlášen 12.3.2020, v tuto dobu stále ještě probíhal svoz bioodpadu, následně se situace změnila ve Strakonicích, kdy 15.3.2020 byly indikovány pozitivní případy nákazy a technické služby přistoupily k razantnímu opatření, které bylo na webových stránkách města zveřejněno dne 17.3.2020. Opatření se týkala mimo jiné i přerušení svozu BRKO, tedy bioodpadu. Informaci jsme zopakovali na webových stránkách města dne 24.3.2020. 

V tuto chvíli není možné jiné řešení, nežli individuální svoz bioodpadu do sběrného dvora. Chápeme, že to může být určitá komplikace, ale je stav nouze, ve kterém se každý musí přizpůsobit a respektovat opatření. K tomuto a jiným opatřením bylo přistoupeno z bezpečnostních důvodů posádek svozového auta.

Markéta Bučoková, PR

 

František

Otázka: 

Dobrý den , svoz bioodpadu nefunguje ? Podle rozpisu ani minulý týden . Děkuji .

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

svoz bioodpadu byl pozastaven z důvodů mimořádných opatřeních souvisejících s nákazou COVID-19. Tato informace byla zveřejněna 17.3.2020 na webových stránkách města Strakonice a zopakována 24.3.2020.

Tento stav potrvá až do odvolání.

Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

od kdy bude znovu odvážen BIOodpad

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

v tuto chvíli trvá opatření technických služeb a přesný termín nelze predikovat. Vše se bude odvíjet od postupu nákazy COVID-19.

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

František Náhlík

Otázka: 

Dobrý den,

neuvažuje Město Strakonice o distribuci roušek pro seniory, tak jak to dělají např.v Řepici? Děkuji za odpověď. František

Obec Řepice
18. března v 22:45 ·

Ochranné roušky
Dnes opět roznáška přes 100 ks roušek pro Řepičáky, zítra dokončíme roznos pro občany 15+ a v dalších dnech dostanou roušky i děti.
1616
1 sdílení
To se mi líbí
Okomentovat
Sdílet
Obec Řepice
17. března v 19:16 ·

Ochranné roušky
Dnes bylo v obci rozdáno přes 130 roušek hlavně seniorům. Děkuji švadlenkám Alence Kodýdkové s rodinou a Alence Vančurové . Zítra budeme pokračovat. Vlaďka Tíkalová, starostka obce Řepice.

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

distribuce roušek pro seniory je zajištěna prostřednictvím dobrovolníků a městské policie. Pokud senior roušku potřebuje, pak je nejsnazší cesta volat na MP Strakonice linku 156 a dobrovolník roušku doručí do místa bydliště. 

Roušky jsou i v rouškobudkách po městě, kam je dává Šmidingerova knihovna, která je vyrábí. Rouškobudky vytvořené z bývalých telefonních budek jsou v ulicích: U sv. Markéty, Mlýnská, Na Dubovci a  Povážská. 

Hodně štěstí.

Markéta Bučoková, PR

Pavla

Otázka: 

Dobry den, chtela bych se zeptat, zda mesto nabizi nejake pozemky k prodeji? Popripadne zda to neni v planu? Dekuji

Odpověď: 

Vážená paní Pavlo,

prosím, sledujte úřední desku, kde jsou zveřejňovány záměry na prodej či pronájem městských pozemků.

Markéta Bučoková, PR

michael

Otázka: 

Proč se neodváží pokácené stromy na Míru, když není kde parkovat?

Odpověď: 

Vážený pane Michaeli,

v prvé řadě se omlouvám za pozdní reakci, primárně se řeší záležitosti spojené s nákazou COVID-19. Nyní k Vašemu dotazu. S kácením se začalo se značným zpožděním a to díky nezodpovědným řidičům, kteří ponechali svá vozidla i přes zákaz parkovaní na místě. Proto došlo k celkovému posunu akce a tím pádem již nebylo možné včas zajistit odvoz pokáceného dřeva. Následující den byl odvoz zajištěn.

Markéta Bučoková, PR  

 

Jana

Otázka: 

Vážení,

moji rodiče, senioři vysokého věku, bydlí v Nerudově ulici, v řadě domků, která je nyní z obou stran okleštěna silnicí - severním půlobloukem a Nerudovou. Připomínám, že zde bydlí, dovoluji si tvrdit, většinou lidé starší a staří. Po petici občanů se v loňském roce stala Nerudova jednosměrnou, a i když řidičům trvalo delší dobu, než si na změnu zvykli, obyvatelům se aspoň částečně ulevilo. Ložnice ze severu přestěhovali na klidnější jižní stranu a aspoň se trošku vyspali a mohli i vyvětrat.
Jaké je však v těchto dnech naše překvapení: Ulice je opět obousměrná, nikdo obyvatele neinformoval, nepodal vysvětlení, neupozornil, že opět musejí dávat pozor i na auta jedoucí zleva. Informaci jsem nenašla ani na stránkách města. A auta, která mají několik metrů severněji novou silnici, opět projíždějí v obou směrech úzkou, rozbitou Nerudovou.
Ptám se tedy: Vysvětlí nám někdo tuto nesmyslnost? Kdo o tom rozhodl a co ho k tomu vedlo? Město neustále mluví o tom, co vše dělá pro své občany, jak pečuje o své seniory a jak jim vylepšuje životní prostředí! Dojděte se tam prosím podívat, projděte se po rozbitých chodnících (matce už město platilo odškodné, když na viklající se dlažbě padla a zlomila si ruku), zaposlouchejte se do řevu motorů aut dodržujících předepsanou rychlost a nadýchejte se čerstvého smogu!

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

Prvotně, na reakce v rubrice dotazy, náměty, připomínky, je odpovědní lhůta 30 dnů, která v tuto chvíli nebyla překročena. Vzhledem k situaci, která nás v posledním měsíci provází, bylo nezbytné řešit záležitosti s prioritním stupněm informovanosti obyvatelstva v souvislosti s nákazou COVID-19.

Nyní k Vašemu dotazu. Není pravdou, že by obyvatelé nebyli informováni o znovu zavedení obousměrného provozu v Nerudově ulici ve Strakonicích. Tato skutečnost byla zveřejněna na úřední desce tzv. opatřením obecné povahy, se kterým se mohl seznámit naprosto každý.

Aktuální dopravní situace vzešla ze společného jednání zástupců obou stran. Tedy strany, která požadovala komunikaci zjednosměrnit, stejně jako strany, která naopak požadovala obousměrný provoz v předmětné komunikaci. Na základě vzneseného požadavku na obnovení obousměrného provozu a společného jednání zúčastněných stran, byla  rozeslána anketa každému obyvateli Nerudovy ulice, která měla za úkol zjistit reálné požadavky místních obyvatel. Z realizované ankety vzešlo rozhodnutí o zavedení obousměrného provozu. V anketě se vyjádřili naprosto všichni obyvatelé ulice, což je možné dokladovat zaslanými anketními reakcemi. Jak bylo již výše uvedeno, s rozhodnutím dopravní komise byla veřejnost seznámena prostřednictvím opatření obecné povahy. Stejně tak měli zástupci obou jednajících stran, kteří s výsledkem byli seznámeni na jednání dopravní komise, možnost informovat osobně obyvatele Nerudovy ulice o výsledku ankety a rozhodnutí dopravní komise.

Stav komunikace a chodníků je vedení města znám a její rekonstrukce je prioritou. Jak jistě víte, město až do začátku letošního roku hospodařilo v rozpočtovém provizoriu a bez řádného zastupitelstva města.  Nebylo tedy možné realizovat žádné investiční akce. V blízké budoucnosti dojde i na opravu Nerudovy ulice.

Markéta Bučoková, PR

Václav K.

Otázka: 

V mnoha městech funguje zveřejňování smutečních oznámení (parte) na web stránkách. Ne, že bych byl sup lačný po jménech lidí, kteří zemřeli, ale už se mi stalo, že jsem se o smrti někoho blízkého, jemuž bych třeba šel na pohřeb dozvěděl až dlouho poté. Jistě by šlo domluvit se i s ostatními pohřebními službami v regionu, aby vše bylo na jednom místě, buď na stránkách města, technických služeb, nebo v mobilní aplikaci města. Okolo klasické vývěsky jsem pěšky nešel ani nepamatuji, všiml jsem si, že např. u vývěsky "U Markéty" zastavují řidiči a vznikají nebezpečné situace.
Neuvažujete o něčem podobném? Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Václave,

v tuto chvíli město o zavedení takové rubriky na webových stránkách města neuvažuje. Naopak, dojde k navýšení smutečních vývěsek. Nově by měla být instalována v ulici Zvolenská, poblíž prodejny potravin.

Markéta Bučoková, PR

jana

Otázka: 

Dobrý den,
znepokujeje mne nedostatek zubních doktorů. Chodím k Dr. Stulíkové, která má po změně ordinace neskutečné množství pacientů a snaží se všechny potřebné ošetřit. 3 ordinace, které byla v nemocnici, jsou zavřené. Můžete s tím, prosím, něco udělat? Stávající doktoři nepřijímají nové pacienty.
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

vedení města je tento problém velmi doře znám a všemožně se snaží ho řešit. Bohužel město není garantem zdravotní péče a prvotně záleží na samotných lékařích, kde si zřídí ordinace. Město je připraveno poskytnout pomoc v bydlení a prostory pro případné lékaře, jejich nábor, ale už není možní zajistit. Nicméně i přes značné obtíže probíhají jednání jejichž výsledkem by měla být nově obsazená místa zubních lékařů. Značnou komplikací je v tuto chvíli šířící se nákaza, která pozastavila veškerý běžný řád a je nezbytné se jí přizpůsobovat a řešit primárně problémy s ní spojené.

Věříme, že v brzké době dojde ke stabilizaci i obnově normálního života. Hodně štěstí všem.

Markéta Bučoková, PR  

 

Miroslav

Otázka: 

V ČT dnes tj.15.3. hlásili, že jedna paní doktorka ordinující v poliklinice je nakažená koronavirem. Jak bude od pondělí 16.3. fungovat toto zařízení?

Odpověď: 

Vážený pane Miroslave,

poliklinika ve Strakonicích je z důvodů prokázání pozitivního nálezu COVID-19 uzavřena od 16. - 18.3.2020, probíhá zde komplexní dezinfekce.

Sledujte webové stránky města nebo FBC profil, tam budou denně čerstvé zprávy.

Hodně štěstí.

Markéta Bučoková, PR

Kateřina Nováková

Otázka: 

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, jestli Strakonice budou zavírat i Mateřské školy z důvodu šíření koronaviru?
Děkuji za odpověď. Nováková

Odpověď: 

Vážená paní Nováková,

prozatím není vydáno vládní opatření zahrnující uzavření MŠ. Ani zřizovatel, tedy město Strakonice, neplánuje takové opatření, avšak na webových stránkách mateřských škol ve Strakonicích je výzva směrem k rodičům, zda nezváží nutnost umístění svých dětí v předškolním zařízení. V tuto chvíli je tedy rozhodnutí o docházce na straně rodičů. 

Pokud by došlo k jakékoliv změně, bude o ní veřejnost včas informována.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den,mám takovou otázku na vás, na Sídlišti 1 Máje je nainstalovaná kamera chtěla bych se zeptat zda funguje a zda se dá rozpoznat kdo dělá nepořádek po sídlišti děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Jano, 

kamera na Vámi zmiňovaném místě je funkční. Pokud máte v místě jakýkoliv problém, obraťte se na velitele městské policie p. Michálka na tel. čísle 602131870 a sdělte mu svůj problém.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den, ptám se a čekám odpověď kdy opravíte některé ulice například Skupovu ulici která je v katastrofální stavu. Po chodnících se nedá chodit a lidé se proplétají po silnici mezi autama, která není také v tak dobrém stavu. Místo vyhazování za blbosti opravte město.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

ulice ve Strakonicích postupně procházejí opravami. V loňském roce město hospodařilo v rozpočtovém provizoriu a tak se velké investiční akce musely odložit. V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukce, které budou probíhat dle priorit.

Markéta Bučoková, PR 

Richard Zelinka

Otázka: 

Dobrý den,
bydlíme na sídlišti Mír a chtěl jsem se zeptat zda je nějaká možnost zařídit si vyhrazené parkovací stání. Situace kolem parkování je tu hrozná asi na všech sídlištích a jelikož se vracíme vždy později večer není možné zde zaparkovat.Člověk musí objíždět sídliště kolem dokola a často se stane že ani místo nenajde a je nucen zaparkovat na místě kde je to zakázáno což není úplně vhodné. Proto se obracím na vás jestli by bylo možné si parkování nějak vyhradit i když je mi jasné, že to nebude zadarmo.
Děkuji za odpověď Zelinka

Odpověď: 

Vážený pane Zelinko,

režim vyhrazeného parkovacího stání je možný výhradně pro držitele osvědčení ZTP/P v jiných případech vyhradit, byť za úhradu, parkovací stání nelze. V době, kdy byla sídliště projektována nebylo počítáno s tak dynamickým nárůstem osobních aut ve vlastnictví obyvatel, z toho důvodu pramení nedostatek parkovacích míst. Nicméně, vedení města se tímto problémem intenzivně zabývá a v současné době se vedou jednání o možné realizaci parkovacích klecových garáží.

Markéta Bučoková, PR

Miloš

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat proč se neuklízí cesta při budování nádrží k vodárně v Pracejovicích. Cesta je jako tankodrom. Jezdí se tady k domům co zde bydlí lidé a další lidé zde mají zahrady. Myslím , že nikdo nestojí o to mít neustále špinavé auto nebo boty když jde pěšky. Město nemá nějaký stavební dozor který tyto věci kontroluje? Kdyby to bylo jednou nebo dvakrát. Ale je to po celou dobu výstavby a to je jestli se nemýlím rok a ještě půl roku to bude. Myslím,že peníze na očištění silnice po práci určitě byly zahrnuty do kalkulace stavby Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Miloši,

podnět jsem předala přímo panu místostarostovi, který se účastní kontrolních dnů a osobně bude požadovat častější úklid komunikace.

Pokud by se situace opakovala, prosím, kontaktujte mne, budeme požadavek u dodavatele stavby opakovat.

Markéta Bučoková, PR

Mira

Otázka: 

Dobrý den,
z jakeho důvodu je prosím Vás zákaz parkovani vozidel nad 6t ve Strakonicich. Nikdo z místních ve vozidlech nespí, neznečištují okolí. Cizinci listek od policie zahodi stejne jako odpadky a jedou dál. Proč nelze za roční poplatek dovolit místním parkovat např. U Blatenskeho mostu kde nikomu nepřekáží. Diky za smysluplnou odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Míro,

je možné, že z místních lidí nikdo v autě nenocuje, ovšem zkušenosti ukazují na zcela jiný režim chování například cizinců, ale i řidičů vnitrostátní dopravy. V takových případech se objevovali velmi negativní dopady jejich noční přítomnosti. V souvislosti s výtržnostmi se následně ozvala jiná cílová skupina obyvatel a právem si stěžovala. Stejně tak pocítili nárůst nepříznivých dopadů strážníci. Proto bylo rozhodnuto o zákazu parkování tranzitní dopravy v rámci města.

Markéta Bučoková, PR  

Lenka Zvědavá

Otázka: 

Dobrý den,
Zajímalo by mě, zda město plánuje nějak řešit nedostatek parkovacích míst v ulici Arch. Dubského. Pokuty od MP jsou tu na denním pořádku, ale kde zaparkovat nám ještě nikdo neporadil.
Najít místo je zejména ve večerních hodinách takřka nemožné a to, že nás strážník odkázal na městský dvůr vzdálený 10 minut pěšky mi přijde spíš jako výsměch.

Odpověď: 

Vážená paní Zvědavá,

nedostatek parkovacích míst není otázkou jen v ulici Arch. Dubského, ale v rámci celého města a to nejen našeho. V době, kdy vznikala sídliště nebylo kalkulováno s tak obrovským nárůstem vlastnictví osobních automobilů. Není neobvyklé, že rodina vlastní dvě až tři auta, která požadují zaparkovat a nejlépe co nejblíže u svého bydliště. Oproti minulosti je situace zcela opačná, ale město je zastavěné a jen stěží se budu v rámci zasídlených ploch hledat prázdná místa vhodná pro vybudování parkovacích míst, nechceme-li omezit zelené plochy v rámci města. Aktuálně vedení města jedná o možnosti realizace pilotního projektu klecových parkovacích míst. O vývoji budeme informovat.

Markéta Bučoková, PR

Lenka Zvědavá

Otázka: 

Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, jak nakládat s hliníkovými obaly. Po městě je mnoho kontejnerů na odpad, ale ty na hliník jsem zatím nenašla. Koukám špatně, mám je házet k plastu a nebo je jediná možnost sběrný dvůr?
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Zvědavá,

kontejnery na hliníkové obaly po městě rozmístěny nejsou a ani nebudou z důvodů velmi vysokých nákladů jejich samostatného sběru. Proto pro jejich likvidaci, prosím použijte sběrný dvůr. 

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Můj dotaz se týká revitalizace sídliště Šumavská - jak pokračují přípravy a hlavně v jakém časovém horizontu dojde k realizaci. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

v současné době je na základě zadání majetkového odboru zpracovávána projektové dokumentace na první etapu revitalizace sídliště Šumavská, která zahrnuje realizaci páteřní komunikace středem řešeného území, tedy ul. Povážská spolu s navazujícím rozšířením kapacity parkovacích míst, souvisejícími opěrnými zídkami, úpravou zeleně. Do této etapy patří také realizace dětského hřiště v ploše klínovitého pozemku mezi ul. Povážská a U Zahrádek vč. samotného úseku ul. U Zahrádek v délce hranice přiléhajícího hřiště.

V říjnu letošního roku bude Státním fondem rozvoje bydlení vyhlášena výzva pro rok 2021 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace sídliš. Do této výzvy město Strakonice plánoje podání žádosti s projektrem regenerace sídliště.

To jsou v tuto chvíli nejčerstvější informace týkající se projektu, který město začalo realizovat v říjnu roku 2018, kdy byla podepsána smlouva mezi městem Strakonice a zpracovatelem studie Ing. Mgr. Akd. Arch. Ivo Kramlem o vytvoření studie. 

Markéta Bučoková, PR  

 

Tomášková Zdeňka

Otázka: 

Dobry den, bydlim v ulici Stavbařů 226 v bezprostredni blizkozti vystavby noveho polyfunkcniho domu v ulici Bezdekovska.Muj dotaz je, kdo nam uhradi skody zpusobene na zaparkovanych vozech vedle vystavby ze ktere lita neskutecne mnoho prachu a suti ktera se usazuje na vozech a oknech a na vsem co stoji v blizkosti stavby.Nemela by nahodou stavebni firma pouzivat tzv rukav pri vyklizeni suti z domu aby neposkozovali okoli?vse hazi lopatou z vysky z okna do pristaveneho kontejneru.Tato demolice neni nikak zabezpecena proti prachu.Rodiny s detmi si nemohou ani vyvetrat.Mate nejake adekvatni reseni?Z okolnich obydlenych domu i z naseho se zacina sepisovat petice na okamzite reseni.

Odpověď: 

Vážená paní Tomášková,

výstavba polyfunkčního domu je v gesci majitele a investora a tím město Strakonice není. Pokud se Vámi popisované problémy opakují, pak byste je měli řešit občansko-právní cestou přímo s investorem a dodavatelem stavby.

Markéta Bučoková, PR

 

Honza

Otázka: 

Dobrý den,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za divadelní předplatné, které vytváříte. Přijde mi, že je vcelku vyvážené a pestré. Možná by nevadilo pozvat i divadlo z Plzně, anebo ještě někoho jiného. Je možné někam posílat návrhy na divadelní představení nebo jiné kulturní akce? Mrzí mě zároveň, že MĚKS nedokáže kvalitně a dostatečně ocenit umělce, kteří k nám zavítají. Včera proběhlo jedno z divadel a ani jeden z herců nebyl za nás diváky oceněn - květinou,...bohužel to není poprvé a nevrhá to na naše město zrovna pozitivní dojem. Nešlo by to napravit?

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

návrhy na případná pozvání hostujícího divadelního spolku, prosím směřujte na programové oddělení MěKS Strakonice: program@meks-st.cz. 

Není zvykem, aby se po ukončení každého představení umělci oceňovali květinami. Květiny se věnují při významných událostech, jako například při koncertech Kruhu vážné hudby. Pokud květiny naopak chtějí věnovat diváci, pak jim v tom nic nebrání při závěrečném poděkování.

Může to být námět na zamyšlení a přeposlala jsem ho vedení MěKS.

Markéta Bučoková, PR

Luboš Brückler

Otázka: 

Zajímalo by mne, proč je některým ZTP občanům vyhrazeno parkovací místo dodatkovou tabulkou s SPZ jejich vozu a nikdo nezkontroluje, zda ho opravdu využívají. Konkrétně vůz SPZ 7C2 3140 má vyhrazené místo na Sídlišti 1.máje proti zadnímu vchodu domu čp. 1141 a přesto již třetí den parkuje na místě pro ZTP u vchodu do domu čp. 1142. Přestupku se tím sice nedopouští, ale při současném nedostatku parkovacích míst je to od tohoto řidiče vyloženě bezohledné.

To, že řidičí bez ZTP parkují občas na místech určených pro tělesně postižené a orgány raději projedou nebo projdou kolem a dělají, že to nevidí, na to už jsem si musel zvyknout, ale tohle je vrchol bezohlednosti.
Když zaparkuji vůz na místě pro invalidy označeném tabulkou s SPZ 7C2 3140, věřím, že dostanu pokutu, ale prosím aspoň o domluvu tomuto řidiči. Situaci mám nafocenou, ale zde není prostor, kam by bylo možné obrázky nahrát.

děkuji za odpověď
Brückler

Odpověď: 

Vážený pane Brücklere,

z Vašeho popisu nelze jasně dovodit z jakého důvodu není majitelem vozu s vyhrazeným parkovacím místem toto místo využíváno. Proto si Vám dovoluji navrhnout následující řešení. Nastane-li opakovaně tato situace, bezodkladně volejte hlídku městské policie, aby celou záležitost prošetřila. Zároveň můžete Vámi pořízené snímky zaslat přímo k rukám velitele MP na elektronickou adresu mmichalek@mpstrakonice.cz.

Věřím, že ve spolupráci s městskou policií dojde k vyjasnění situace.

Markéta Bučoková, PR

Mirek

Otázka: 

Na Jezárkách a Na Stínadlech bydlí téměř 1500 obyvatel. Při ulici K Dražejovu je chodník končící u obchvatu a za obchvatem pokračuje do nákupního centra na Katovické a do centra. Přes obchvat však chybí přechod pro pěší a tím uvedené chodníky ztrácejí význam. V daném místě v závěru loňského roku došlo ke střetu starší ženy s autem a podle policie ČR byla na vině žena, která přecházela mimo přechod, který v místě nezvratně chybí. Obchvat je v celé délce veden uzavřenou částí obce (města), takže provedení přechodu pro pěší s min. finančními náklady by nemělo být problémem. Všechny kruhové křižovatky mají přechody, vyjma na Písecké, kde chybí přechod přes silnici č. I/4 k čerpací stanici PHM s myčkou, obchodu s pracovními oděny a autoservisu.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

celá situace se řeší a jelikož v současné době nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, není možné cokoliv budovat. V budoucnu má město zájem na vybudování např. světelné křižovatky s přechodem, nebo kruhové křižovatky. Do té doby musí chodci používat stávající podchod.

Markéta Bučoková, PR

Dita Uhriková

Otázka: 

Dobrý den, původně plánovaná lávka přes obchvat za Rájem se nerealizovala proč prosím. Většina zahrádkářů pak kličkuje mezi auty a kamiony, protože denně chodí ze sídliště, hlavně staří lidé bez aut, na své zahrádky, jaj byli zvyklí a v zimě zase krmit ježky, ptáky i mnou v této lokalitě kastrované kočky. Ty jim často chodí v hodinu krmení naproti a kličkují tam pak mezi auty všichni a jsou tak v ohrožení života i řidiči, jak se dle vyprávění už párkrát téměř zadařilo. Myslím, že lávka pro pěší by tam byla velmi potřeba......děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Uhriková,

obchvat je stavbou ŘSD, pokud požadujete informace o výstavbě jednotlivých prvků náležejících ke stavbě, pak se prosím obraťte na invetsora, kterým je zmíněné ŘSD.

Markéta Bučoková, PR

Musilová

Otázka: 

Dobrý den,
navazuji na můj předchozí dotaz.

1. Tvrdíte, že evidence toulavých zvířat neexistuje. Podle Občanského zákoníku je obec povinna evidovat nález a vyhlásit ho. Takže, když přijme Městská policie zatoulané krotké kotě, tak ho nikde nevyhlásí, aby ho mohl dohledat majitel ? Z jakého důvodu postupuje město Strakonice jinak, než ukládá zákon?
§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

2. Tvrdíte :Již od roku 2008 se město systematicky stará o toulavé kočky a to tím způsobem, že eliminuje jejich nekontrolovatelné rozmnožování odbornou kastrací."
Vždyť to ale není pravda. Město se nestará, to všechno dělá sama paní Uhriková. Zjistila jsem, že město vydává ročně částku 20 tisíc korun na veterinu a zbytek hradí paní Uhriková bez pomoci města. 20 tisíc prožije jediná kočka za rok. Proč prosím píšete nepravdy ?

3. Zákon nenařizuje obci zřídit útulek, to máte pravdu. Ale nařizuje obci se o toulavá zvířata postarat. Takže město Strakonice se bude starat tak, že krotké nalezené zvíře vyhodí na ulici? Nebo bude zneužívat paní Uhrikovou, aby to zaplatila za město ze své výplaty? Proč si pan starosta nejdřív nezjistil něco o útulcích, jak fungují a že hledají zvířatům nové domovy? A jak se budete starat, až paní Uhriková řekne DOST a nebude to dělat za město?

Domnívám se pane starosto, že Vaše rozhodnutí bylo špatné, kruté a odporuje zákonu i dobrým mravům.

Prosím o odpovědi.
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Musilová,

děkujeme za citaci paragrafů Občanského zákoníku, ale nijak nereagujete na fakt, že problematika toulavých koček je především problém a neukázněnost majitelů a chovatelů, kteří si zvířata pořídí, ale následně se o ně nedokáží vhodně postarat. Udělujete rady a požadavky městu jak má postupovat, ale na ty kteří tuto situaci zapříčinili, zapomínáte. Neměla byste jako ochránce zvířat především apelovat na chovatele a jejich nezodpovědný přístup k domácím mazlíčkům?
Z Vaší reakce je patrné zapálení pro věc. Pak je nejsnazší nabídnout pomocnou ruku obětavé paní Uhrikové a konat, nežli citovat paragrafy, neboť ty ve vztahu k možnostem města záležitost neřeší. Ostatně eventuality města Vám byly podrobně sděleny v předcházejícím dotazu. Dvacetitisícová suma je ve Vašem podání vytržena z kontextu. Jde o částku, která je dána do rozpočtu města který, jak jistě sama víte, je sestavován na základě předchozího čerpání veřejných finančních prostředků a následně je sestaven plán na další roční období. Pokud by došlo k nárůstu nákladů na úhradu veterinární péče o kočky, pak je tato částka navýšena v rámci rozpočtových opatření příslušného odboru.   
Nyní k samotné citaci paragrafů OZ. Je nutné odlišovat případ věci nalezené od věcí a zvířat, která nikomu nepatří - tedy jde o věci bez vlastníka. Uváděný § 1058 a § 1059 OZ obsahuje zvláštní pravidlo jak postupovat, pokud dojde k nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a v případě nalezených zvířat určených zjevně k zájmovému chovu. Tato ustanovení v případě odchytu toulavých koček v praxi nejsou použitelná.   

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...