Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Ivana Cvátalová

Otázka: 

Proč se bourá Husův zbor

Odpověď: 

Vážená paní Ivano,

Vámi jmenovaná nemovitost má svého vlastníka, který se rozhodl pro radikální rekonstrukci objektu, který není památkově chráněným domem a proto není důvod, aby došlo k jeho rekonstrukci.

Markéta Bučoková, PR

Jan Kuneš

Otázka: 

Dobrý den,
vím, že následující připomínka spadá do gesce ŘSD, ale nevím komu bych ji tam adresoval. Již několikrát jsem zde upozorňoval (naposled v červenci letošního roku) na špatné rozmístění směrovek (z hlediska kilometráže) na jednotlivých okružních křižovatkách nového obchvatu. Bohužel musím konstatovat, že nejenže nenapravili to, co jsem upomínal v červenci (přehozené směrovky na Č. Budějovice a Vodňany), ale ještě navíc zpětně špatně prohodili na okružních křižovatkách Zvolenská a Radomyšlská směrovky na Prahu a Vimperk.
Vycházím-li z kilometáže, která je na směrovkách použita, tak pořadí má býti následovné: o.k. Katovická: Praha 111 km (je v pořádku), Č. Budějovice 60 km (je tam 59km), o.k. Zvolenská: Praha 110 km (je tam 109 km), Č. Budějovice 59 km (je tam 58 km), o.k. Radomyšlská: Praha 109 km (je tam 110 km), Č. Budějovice 58 km (je tam 60 km). Na o.k. Písecká je vše v pořádku. Křižovatka Katovická je přeci nejdále od Prahy a Č. Budějovic a Písecká nejblíže.
Děkuji za přeposlání na správné místo určení, snad to dají konečně do pořádku, aby to značení nevypadalo jak v Kocourkově.

Odpověď: 

Váženýpane Kuneši,

ano, máte pravdu. Problematika ukazatelů a kilometráž je výhradně v gesci ŘSD. Opětovně jsem požadavek zaurgovala odpovědné osobě. Budeme doufat, že dojde k nápravě.

Děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Lucie Konečná

Otázka: 

Dobrý den,

reaguji na příspěvek pana Pavla z 8.5. ohledně třídění olejů. V naší domácnosti rovněž třídíme olej a po naplnění lahve ho dáváme to "tuktejneru" blízko ZŠ Dukelská. Neboť seo problematiku recyklace více a dlouhodobě zajímám, tak jsem již v minulosti zjistila a četla, že nevadí, že v použitém oleji jsou nějaké nečistoty, např. zbytky strouhanky a další. Olej se totiž, než začne proces jeho recyklace, musí dočistit. To dokazuje i vyjádření pracovníka společnosti Fritex, která se touto činností zabývá. Viz článek na webu českého rozhlasu,
ze kterého cituji:
Ať už ale olej pochází z vaší pánvičky, nebo z restauračního provozu, je nejdříve nutné ho zbavit všech hrubých nečistot. Předčištěný olej je pak pomocí čerpadel dopraven do vstupního skladu, kde je dále dočišťován.

Proč se tedy všechny lahve nedají firmě, která se recyklací zabývá, když dokážé k dočišťování? Jak je možné, že toto třídění provádí pracovních technický služeb?
Můžete se umístit vyjádření vedoucícho technických služeb?
Děkuji za vyřešení, které povede k motivaci ke třídění této suroviny.
Konečná Lucie

Odpověď: 

Vážená paní Konečná,

jak jsem již odpovídala na Vámi zmiňovaný příspěvek z 8.5. letošního roku, nelze hodnotit počínání pracovníka při třídění olejových odpadů. 

Dotaz, jak správně postupovat při třídění olejů z domácností jsem vznesla na společnost EKO PF. 

Použitý olej by se měl umístit do plastové nádoby a to včetně zbytků strouhanky a v uzavřené lahvi uložit do zelené plastové nádoby určené ke sběru tuků z domácností. Pracovníci následně z nádoby vytřídí nežádoucí komunální odpad, který je často součástí obsahu nádoby. Poté oleje putují k přečištění a dalšímu zpracování.

Přesný návod umístíme na FB profil města i webové stránky města.

Markéta Bučoková, PR  

 

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
Autobus_cílová stanice Praha, Na Knížecí zde končí všechny spoje ať vyjíždějí z Vimperka, Prachatic, Sušice, Strakonic ve směru na Prahu.
Na Knížecí stanoviště 4 a 5. Na obou stanovištích jsou vyvěšeny jízdní řády ke kterým se stanoviště vážou.
MHD vyjíždějící z Knížecí mají své jízdní řády (číslo spoje, čas, so, ne, pracovní den)
Praha Černý Most. Odtud vyjíždí MHD a zde vyjíždí většina autobusových linek směr Mladá Boleslav, Liberec atd.
Zde jsou také vyvěšeny jízdní řády odkud_kam, v kolik a jaké zastávky a v kolik v cílovém místě.
Na novém terminálu ve Strakonicích nikde žádné jízdní řády vyvěšeny NEJSOU. Ani MHD, ani dálkové spoje ani místní linky jako Strakonice_ Volyně a zpět.

Může mi někdo vysvětlit proč zde nové jízdní řády nejsou? Ze stanovišť na starém autobusovém nádraží byly odstraněny a ničím novým nahrazeny NEBYLY.

DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ se sdělením kdy bude sjednána náprava
Hejnák, Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Hejnáku, 

problematiku jsem konzultovala s vedení společnosti ČSAD STTRANS, které potvrdilo, že i na strakonickém terminálu jsou jízdní řády zveřejněny a to již od samého počátku uvedení terminálu doprovozu, tedy od 09.12.2018.

Všechny jízdní řády, včetně linek MHD i cizích dopravců jsou umístěny ve dvou velkých vitrínách na sloupech vlevo před vstupem do podchodu ke stanovištím vlakového nádraží.

Jízdní řády v těchto vitrínách jsou pravidelně aktualizovány při jakýchkoliv změnách jízdních řádů. Odjezdy z jednotlivých stanovišť jsou pak v dostatečném časovém předstihu uvedeny na velkých informačních tabulích umístěných na sloupu při příchodu na terminál a nad vchodem do podchodu ke stanovištím vlaků. Dále jsou odjezdy nejbližších autobusových spojů z konkrétního stanoviště uvedeny na daném stanovišti.

Markéta Bučoková, PR

 

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den. Můžete prosím nechat ostříhat spodní výrůstky u stromu, který je u přechodu pro chodce na křižovatce ulic Holečkova a 5. Května? Pokud stojí na chodníku před přechodem dítě a chce přejít k čezetě tak přes to křoví u stromu není vůbec vidět a také nevidí do cesty, jestli něco nejede. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

děkujeme za podnět. S tímto místem jsou dlouhodobé komplikace, protože pozemek je v majetku ŘSD, nezbývá nežli opakovaně upomínat tento subjekt, aby došlo k nápravě. Za město tak činíme a znovu bude zaslána urgence k ošetření vegetace.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, jak je možné, že bylo dne 25.9.2019 vypsáno výběrové řízení na tajemníka města, když město stále tajemníka má, a to p. Vladimíra Stronera, což potvrdilo Ministerstva vnitra, které zamítlo odvolání města a potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu o neudělení souhlasu s odvoláním pana Vladimíra Stronera z funkce tajemníka. Město tímto svým chováním uvádí záměrně v omyl všechny případné zájemce o toto místo a jde proti Rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

pracovní poměr mezi městem Strakonice a panem Stronerem byl ukončen podáním výpovědi a uplynutím výpovědní doby. Poté již pan Stroner není v pracovním poměru k městu Strakonice a proto starosta města přistoupil k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemník/ tajemnice Městského úřadu Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,problémy s domovními odpady jsou všude.Slyšel jsem,že někde zkouší(už před pár lety)kontejnery s lisem,není to tedy můj nápad a nemám tušení,zda se to vyrábí a tím ani co by to stálo,ale nejezdilo by se tak často.Jasně,že by to bylo jen pro papír,plasty apod.V kontejnerech s papírem je často víc vzduchu než papíru.Je to jen návrh.

Pěkný den,Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za dozajista podnětný návrh. Odpadové hospodářství je, stejně jako jakýkoliv jiný segment veřejného života ve městě, intenzivně řešen. Hledají se způsoby, jak zajistit dostatečné množství a především komfortní dostupnost kontejnerů, jejich objem, pravidelné svozy a to vše v souběhu se zoufalým nedostatkem místa především v centrálních lokalitách města a téměř vždy neopomenutelnou ekonomickou stránkou věci. 

Nejde o věc jednoduchou a jsme toho svědky v každodenním životě. Jedním z mnoha způsobů, jak sami sobě pomoci, by byla ukázněnost nás všech. Ve městě funguje sběrný dvůr, kam je možné zcela bezplatně skládkovat objemný materiál veškerého druhu. Papírové kartony nevyjímaje. Mnohdy by pomohlo, aby namísto vedle kontejnerů, byly papírové kartony odvezeny na sběrný dvůr. Stejně tak by pomohlo "slisovat" objemnější materiál papírových či plastových obalů obyčejným sešlápnutím.

Dost možná, že toto nebude přesně odpověď, kterou jste očekával, ale lisovací kontejnery z mnoha důvodů nelze umístit v centru města. Mohou být výhradně ve sběrných dverech. Ten strakonický lisovací kontejnér samozřejmě vlastní a nežli je materiál odvážen k dalšímu zpracování, je slisován, aby se "neodvážel vzduch".   

Aktuálně se zkouší v rámci projektu Chytré město systém monitoringu naplněnosti kontejnerů. V kontejnerech by byla instalována čidla, která by následně přenášela aktuální stav naplněnosti a zároveň by vhodně vytipovala trasu svozu tak, aby finanční náklady byly co nejefektivněji využity. Není to věc, která bude fungovat, obrazně řečeno zítra, ale je ve fázi intenzivního vývoje a zkušební provoz opravdu není v nedohlednu.

Ovšem, ani sebesofistikovanější systém nenahradí lidskou úvahu, proto by prvotní impulz měl vycházet vždy od lidí. Ti by měli prioritně chránit sebe sami. 

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR  

Jitka

Otázka: 

Dobrý den,

bohužel nevím kam zavolat, ale dnes na celém sídlišti Stavbařů nesvítila v 6 ráno pouliční světla. Celé sídliště ve tmě (včera jsem si nevšimla, šla vycházela jsem déle). V této frekventované části kolem školy a cesty k nádraží je to nepříjemné. Děkuji za předání zprávy kompetentním osobám. Jitka

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

děkujeme za upozornění. Technické služby poruchu zaznamenaly a ihned ji řešily.

Předpokládám, že je vše v pořádku a fungující.

Kdykoliv by byl takový problém, ihned prosím, volejte, piště. Pomáháte sobě, ale i nám. Ne vždy se podaří, jako v tomto případě, poruchu zachytit okamžitě.

Mějte příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

Ema

Otázka: 

Dobrý den,
mám výtku k zajištění mobilních toalet na Václavské pouti. U Hvězdy nás zarazil mobilní pisoár, který nebyl chráněn žádným paravánem. Ze všech stran bylo vidět ,,močící pány". Musela jsem zodpovědět otázku od mé dcerky: Co tam ten pán dělá a proč čůrá venku? což mi nebylo příjemné.

Tento druh toalet se používá především na koncertech a většinou je umístěn tak, aby nebyl veřejnosti na očích - chráněn zástěnou. Domnívám se, že je naprosto nevhodné užívat tuto toaletu na denní akci, zvláště pokud lze předpokládat, že mezi návštěvníky jsou i děti. Pokud město potřebuje ušetřit za čtyři kabinky, tak ať alespoň investuje do zástěny.

Děkuji do budoucna za nápravu.

Odpověď: 

Vážená paní Emo,

nezbývá, nežli poděkovat za jistě dobře míněnou výtku. Pokusím se vysvětlit zvolenou sestavu toalet během open air akcí. Je snahou pořadatele, uspokojit v tomto ohledu jak dámy, tak pánskou část populace. Vzhledem k nutnosti komfortu zejména pro dámy jsou voleny samozřejmě uzavřené mobilní toalety. Naopak pánové dle dlouhodobě zjišťovaných dat preferují otevřené toalety, které splňují požadavky a především jsou vhodným řešením eliminujícím uskutečnění potřeby ve volné přírodě nebo prostranství města, což bývalo a ruku na srdce, stále ještě mnohdy je, běžným obrázkem, se kterým se setkáváme všichni, děti nevyjímaje. 

Dalším důvodem, který vede pořadatele k volbě těchto zařízení je finanční stránka. Zejména při akcích pořádaných městem a financovaných z veřejných prostředků je zcela nezbytné volit ekonomicky výhodnější řešení podmiňující péči řádého hospodáře. Otevřené toalety jsou finančně méně náročné při podmínce splnění hygienických požadavků a komfortu. 

Nezbývá tedy, vidíte-li toalety a jste si vědomi nepříjemné situace, která by mohla nastat, raději se místu vyhnout. Naopak za nás jako pořadatele bych Vás ráda ujistila, že pro následující akce bude bedllivěji vybírána lokalita a bude dbáno o řádné odclonění.

Věřím, že i přes tuto nepříjemnou epizodu, jste si tradiční svatováclavskou pouť příjemně užili. 

Markéta Bučoková, PR  

 

 

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Protože bydlím v Předních Ptákovicích, zajímá mě, jak pokročila příprava revitalizace této oblasti a kdy se počítá se zahájením prací, které by zde měly přispět ke zlepšení životního prostředí a také k lepšímu parkování vozidel.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

pokud Váš dotaz směřuje k revitalizaci sídliště Šumavská, pak je celá akce ve fázi přípravy projektové dokumentace první etapy vyplývající z již předložené a schválené studie. V příštím roce se počítá s podáním žádosti o dotaci a pokud bude město úspěšné, pak by již nic nebránilo částečné realizaci revitalizace.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den,
mám na Vás dotaz ohledně provozní doby pro veřejnost na plaveckém bazénu.
Dle mého názoru je otevírací doba pro veřejnost zcela nedostatečná a jiná města (sportoviště) se k tomuto staví zcela jinak.
např. Prachatice Po - Pá 13 - 21h
So - Ne 9 - 21H

Č. Budějovice Ut - Pá 7 - 21,45h
Po 10 -21,45h
So - Ne 10 -22h

Dle pozorování z mých návštěv se zvyšuje návštěvnost bazénu a bývá tam dosti přeplněno. Je to dané dle mého názoru zvyšujícím se zájmem občanů o sport a nedostatečnou otevírací dobou. Vím že je tam spousty sportovních klubů, ale ty by neměli býti na úkor veřejnosti. Navíc jezdí sportovci z města Písku, kde svůj bazén mají. Dále má stížnost míří k plavčíkovy (neznám jméno - ale je světlovlasý), který někdy 20min před koncem vypíná saunu a vytírá jí, též vystříkává hadicí okolo bazénu. Tím dává lidem najevo aby už vypadl a že jsou tam na obtíž.
Tímto bych Vás chtěl tedy poprosit o nalezení nějakého řešení, ohledně rozšíření otevírací doby na bazénu a tím větší spokojenosti Strakonických občanů.
Dle mého názoru by mělo býti v pracovních dnech otevřeno alespoň od 18 - 22h.

Děkuji za Vaší odpověď Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

děkujeme za Váš postřeh a podnět. Z každé připomínky je především dobré čerpat a snažit se je využívat ku prospěchu provozu areálu i ke spokojenosti klientely. 

Vyhovět a najít kompromis, který bude ve svém důsledku vhodným řešením, uspokojujícím veškeré zúčastněné strany, je mnohdy velmi slložitý úkol. Různá řešení a kombinace se neustále hledají.

Provozní doba plaveckého stadionu ve Strakonicích je, díky svému stavebně-technickému řešení, omezena na hodiny pro veřejnost a čas určený k využití kluby. Povětšinou souběh nájmů s veřejností není možný, až na ojedinělé výjimky, kdy je bazén rozdělen na poloviny. Provozy, ve Vámi zmiňovaných městech mají wellness část a plaveckou část oddělenu a pak je možné využívat bazény souběžně jak pro veřejnost, tak pro sportovní účely. Ve strakonickém bazénu je nutná dohoda mezi uživateli. Provozovatel se vždy snaží maximálně vyhovět a uspokojit veřejnost i sportovce. Ve středu je například bazén otevřen pro veřejnost až do 18.00 hodin. Naopak hodiny pro sportovce jsou rezervovány až v pozdějším čase.  

Upozorňujete na sportovce z Písku. V tomto případě se jedná pouze o jednorázové týdenní soustředění klubů, nikoliv o pravidelné tréninkové hodiny.

Vedení města i vedení plaveckého stadionu samozřejmě těší zvyšující se zájem o tento druh sportu a proto se také po částech začíná realizovat rekonstrukce celého areálu. Vzhledem k nákladné investici i ke skutečnosti, že dlouho nebylo do zařízení investováno, nelze rekonstrukci realizovat jednorázově, ale je nezbytné rozložit do několika etap.  

Druhá část reakce bude patřit obsluze. Obávám se, že nelze relevantně posoudit, zda plavčík dává ostentativně najevo, že je zapotřebí bazén opustit. Každopádně jsou nastaveny určité technologické postupy při ukončování provozu bazénu, které je nezbytné dodržet.

Nicméně, Váš podnět jsem předala vedení plaveckého areálu k řešení a věřím, že se situaci podaří vyjasnit.

Přeji Vám příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

 

Petr

Otázka: 

Mám připomínku k výzdobě kruhového objezdu jestli by nebylo lepší dát investici do údržby cest a chodníků a na kruhový objezd dát keře místo hnusného amerického auta
Díky Petr.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za Váš názor. Je naprosto přirozené, že veškerá lidská práce a snaha najdou své příznivce, stejně jako své oponenty a to je vlastně velmi dobře, protože právě rozdílné názory dělají lidské konání pestřejší a posouvají ho kupředu.

Dovolila bych si podotknout, že za poslední roky se podařilo rekonstruovat několik důležitých městských komunikací spojující významná místa v rámci města. Budují se nové parkovací plochy.  Plán pro následující roky je obdobný, stále se počítá s opravami jednotlivých ulic i chodníků a vedle toho je tendence dělat město nevšední květinovou výzdobou, která je již nyní věhlasná po celé republice. 

Počkejme na celkový dojem ze všech plánovaných úprav kruhových křkižovatek. Pevně věřím, že osloví domácí i návštěvníky města.

Dnes začíná podzim, roční období obdařující přírodu pestrostí barev, mějte ho příjemný. 

Markéta Bučoková, PR

 

 

 

Jarka

Otázka: 

Dobrý den,
po otevření cyklostezky podél obchvatu bylo instalováno zrcadlo při sjezdu od ulice Mikoláše Alše k vjezdu do podchodu. Ale stále čekám, kdy bude umístěno zrcadlo i z druhé strany, t. zn. od podchodu na vjezd na cyklostezku pokračující směrem ke Katovické silnici. Divím se, že se zde zatím nepřihodila žádná nehoda.
Prosím o předání podnětu dopravní komisi.
Velice děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

děkujeme za podnětný návrh. Dopravní komise se již dopravní situací v této lokalitě zabývala a odrazové zrcadlo k podjezdu na Jezárkách bude instalováno.

Věřím, že se tímto opatřením zabrání dopravním nehodám.

Markéta Bučoková, PR

 

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

lze získat přesný harmonogram stavebních prací prováděných v souvislosti s rekonstrukcí silnice K Dražejovu? Na to, že stavební práce jsou prováděny i o víkendu hned od rána jsme si už zvykli, ale vibrace po celém domu související s používáním težké stavební techniky trvající celý týden jsou poměrně nepříjemné. Nemůžou vibrace způsobit škody na domě, zejména popraskání zdí?

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

chápu, že Vás zemní práce spojené s výstavbou komunikace obtěžují a znepříjemňují život. Pokusila jsem se spojit se stavbyvedoucím a obdržela jsem následující informace. Dle schváleného harmonogramu prací budou zemní práce v místě komunikace (investorem je SÚS JHK) s nutnou výměnou podloží a s nutným hutněním postupně prováděny po dobu 2 měsíců, tj. cca do poloviny listopadu 2019. Termín dokončení stavby je v začátku prosince 2019. Postup výstavby a technologie hutnění jsou voleny s ohledem na místní situaci a zástavbu. Dle vyjádření odborníků tedy nehrozí žádné defekty stávajících staveb.

Dovolila bych si požádat o trpělivost po dobu výstavby, pevně věřím, že kompenzací bude opravená a komfortní komunikace.

Děkujeme za pochopení a přeji příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Jonáš

Otázka: 

Ještě jednou se vracím k problematice používání jednorázových obalů na akcích města. Vzhledem k účasti tisíce lidí, jde o ohromné množství odpadu. Můžete prosím osvětlit, jak je Technickými službami naloženo s tunami plastového odpadu po akcích města ? Kde tento (dle vás ekologický) odpad končí ? Proč se město brání nejvýhodnějšímu (ekologicky i ekonomicky)používání zálohovaných kelímků, jako v jiných městech i v zahraničí ? Opravdu mi nejde o pouhou kritiku, ale v době bezuzdného plýtvání a ničení životního prostředí o snahu k šetrnému chování. Poproste odpovědné lidi k zamyšlení nad pozitivními změnami (někdy to bolí).
Moc děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Jonáši,

pokusila jsem se pro Vás oslovit zástupce společnosti Odpady Písek, s.r.o., kam je po ukončení akcí odpad svážen na dotřiďovací linku. Ze svezeného odpadu se vytřídí dále využitelná složka, která je oddělena pro následné využití. Zbývající část se skládkuje v monitorovaném prostoru.
Ekologicky rozložitelné komponenty jsou ekologickou variantou plastů, které jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné (jako např. pivovarské kelímky), nezatěžují přírodu, neboť jejich doba rozložitelnosti je značně zkrácena. Nejsou tedy pro přírodu ekologickou zátěží.

Markéta Bučoková, PR

Ing. Bc. Miroslav Kupka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se dotázat, zda by bylo možné, aby v současné době kdy probíhají stavební práce na ulici K Dražejovu realizované společností ZNAKON, a.s., bylo pravidelně realizováno čištění ulice Leknínova v části Jezárky pomocí čistícího vozu a to buď zhotovitelem díla, nebo Technickými službami města Strakonice od prachu, kamení, hlíny a jiného stavebního materiálu.

Průjezd po takto znečištěné ulici značně zatěžuje (především vířícím se prachem) prostředí v této lokalitě.

Je pochopitelné, že v průběhu stavebních prací se nedá zaručit dokonalá čistota takovéto ulice, ale pravidelným čištěním by se tato zátěž mohla do značné míry eliminovat.

Děkuji a jsem s pozdravem

M. Kupka

Odpověď: 

Vážený pane Kupko,

děkujeme za upozornění, které jsme předali zhotoviteli díla. Stavební dozor města dohlédne na zajištění úklidu v míře možné v souvislosti s přihlédnutím prováděných prací.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Dobrý den,
mluví se o opravě povrchu vozovky Volyňské ulice. Bude tento projekt realizován ještě letos a jestliže ano, tak v jakém termínu a kudy povede objízdná trasa?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

rekonstrukce komunikace Volyňská je vázáno na rozhodnutí ŘSD, kterému se město Strakonice musí podřídit. Je předpoklad, že do konce letošního roku se s akcí nezačne. Není tedy možné v tuto chvíli sdělit přesný termín ani vedení objízdné trasy. 

Jakmile budou tyto informace k dispozici, budeme neprodleně veřejnost informovat.

Markéta Bučoková, PR  

Radek Částka

Otázka: 

Preventivní opatření.
Dobrý den, chtěl bych poprosit Město Strakonice o preventivní opatření.
Jedná se o vyřešení odstřelu kachen na Střelském rybníků, ten poslední proběhl tuto středu 4.9.2019 v odpoledních hodinách. Odstřel probíhá tím způsobem, že lovci se postaví na západní okraj rybníka a střílí vzlétající kachny směrem proti vesnici, vzdálenost mezi střelci a prvními domky je cca 160 až 180 m. Nejsem odborník na výpočty balistických drah, ale v momentě kdy broky padají na mou střechu ( bydlím uprostřed vesnice ), je pro mne jedno jestli mají nebo nemají nějakou energii na to aby ublížili, nebo něco zničili, prostě se bojím. Pravidelně se s lovci hádám o dodržování Mysliveckého zákona, a končí to tím, že volám na Polici. Policie je zatím nestihla, většinou přijedou pozdě, lovci totiž po hádce zmizí takže jim policisté ani nic neřeknou. Už mne nebaví donekonečna otravovat Policii aby přijeli a zjednali nápravu něčeho co se každý rok opakuje, proto se na Vás jako Městský úřad obracím s prosbou nějakého preventivního opatření. Střela je obcí spadající pod Strakonice a tudíž hledám pomoc a řešení u Vás . Dle mého by stačilo na obou Střelských rybnících zakázat odstřel kachen a jiných ptáků, které nejsou brány jako škodná, ale jsou účelově chované pro zábavu nějakého loveckého spolku, který svým jednáním ( odstřelem ) ohrožuje místní obyvatele.
Zde je odkaz na toto téma www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/strelba-v-blizkosti-objektu

Předem děkuji za odověď a nějaké řešení.
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

Vaši prosbu o preventivní opatření jsem konzultovala s Policií ČR, i se zástupcem Českomoravské myslivecké jednoty. Bylo přislíbeno jednání s místním mysliveckým sdružením. Dále jsem stížnost předala na odbor životního prostředí v jehož gesci myslivost je. Předpokládám, že jednání budou zahájena.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, bude město letos vyhlašovat "MIMOŘÁDNOU PODPORU ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ OD 6 DO 15 LET VE STRAKONICÍCH V ROCE 2018"? Děkuji za odpověď. Lenka

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

režim této podpory je vázán na schválení Zastupitelstvem města Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že město je bez zastupitelstva již téměř rok, nebude město v letošním roce tyto podpory moci vyhlašovat.

Markéta Bučoková, PR  

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, bude město i letos zapujcovat kompostér?

Odpověď: 

Vážená paní Deniso,

město kompostéry nezapůjčuje, ale pokud byste měla zájem ještě stále jsou k dispozici svozové bio nádoby. V případě, že by Vás nabídka zaujala a jste-li na svozové trase, pak by bylo možné Vám po domluvě bio nádobu zapůjčit.

Markéta Bučoková, PR

Adéla

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné výhledově uvažovat o renovaci dětských hřišť, například Mikoláše Alše atp. ? Myslím si že dětí tu přibývá a hřiště jsou na tom jen a jen hůř, díky za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Adélo,

dětská hřiště v intravilánu města se renovují průběžně. Konkrétně hřiště v ulici Mikoláše Alše je z roku 2006 a s výměnou herních prvků se výhledově počítá. 

Vaše náměty či požadavky na nové herní prvky uvítáme. Máte-li chuť náměty můžete zaslat do rubriky nebo na moji adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Jonáš

Otázka: 

opět akce Města (resp. pivovaru), opět tisíce znehodnocených plastových kelímků a jednorázového nádobí, ohromná platová stopa, která zůstává. Je opravdu takový problém zavést zálohované plastové kelímky ? Nestálo by za to, aby se alespoň město chovalo trochu zodpovědně a ekologicky ? Je to ostuda, jinde to jde (zřejmě se musí chtít). Nedávno zveřejněná odpověď o používání jakýchsi ekologických kelímků byla evidentně nepravdivá. Opět prosím o nápravu. Předem děkuji,

Odpověď: 

Vážený pane Jonáši,

používané plastové kelímky na oslavě 370 let založení pivovaru byly, stejně jako na pivovarské pouti, z ekologického, rozložitelného materiálu tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Netuším tedy odkud čerpáte podklady o nepravdivých informacích zveřejňovaných na téma ekologických kelímků. Výrobce na kelímku garantuje jeho vlastnosti, které jsou čitelně uvedeny na každém z kelímků. 

Naopak, pivovar se snaží přispívat k ochraně životního prostředí, jak jen je to možné a ekonomicky únosné.

Markéta Bučoková, PR  

    

Irena

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda jsou ve Strakonicích nádoby na třídění kovových obalů. Nikde jsem žádný neviděla.

Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážená paní Ireno,

samostatné nádoby na tříděné kovové obaly ve Strakonicích nejsou. Výhledově se uvažuje o zařazení těchto obalů k jinému tříděnému odpadu tak, aby bylo možné na třídící lince snadno oddělit. Problém je především s umístěním dalším nádob. Možností je v rámci města opravdu nedostatek.

Kovový odpad je tedy nezbytné odložit do sběrného dvora.

Markéta Bučoková, PR  

Miroslav Hála

Otázka: 

Dobrý den. Mám dotaz ohledně distribuce Zpravodaje města. Poslední dobou zpravodaj do schránky moc nedostávám. Např. červen 2019 - nedostal jsem, červenec 2019 - dostal a nyní srpen 2019 jsem opět nedostal. Předpokládám, že zpravodaj vychází, takže asi vázne distribuce a platíte někoho za něco co nedělá moc dobře. Bydlím v ulici Švandy dudáka, Strakonice I. Děkuji za kladné vyřízení a zjednání nápravy. Přeji Vám hezký den. Hála

Odpověď: 

Vážený pane Hálo,

děkujeme za upozornění. Pouze touto cestou jsme schopni zjistit, zda je distribuce městského Zpravodaje realizována do každé domácnosti. Určitě budeme reklamovat u poskytovatele služby, tedy České pošty. Pokud by ani v následujících měsících nebyl Zpravodaj doručován, prosím o další upozornění.

Zároveň bych si Vás dovolila požádat o kontrolu, zda by nemohl být výtisk z poštovní schránky někým odebrán. I s tímto jevem se setkáváme. 

V případě zájmu jsou městské Zpravodaje k dispozici na podatelně MěÚ Strakonice nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Markéta Bučoková, PR

Zbyněk

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by bylo možné něco udělat s chodníky v ulici P.Bezruče hlavně na pravé straně směrem od nemocnice. Převážně tento chodník je z velké části prorostlý plevelem ve kterém se drží bordel všeho druhu a již už ani jako chodník nevypadá. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Zbyňku,

děkujeme za podnět. Požadavek na úpravu chodníků již mají technické služby a budou ho neodkladně řešit. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

Testování návštěv na onemocnění covid-19 V pondělí 18. 1. 2021 bylo na Domově pro...
Obnovení provozu Denního stacionáře Strakonice S potěšením oznamujeme, že po...
Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Technické služby Strakonice a Odbor životního prostředí informují občany, že plán sečení...
1.January 2021
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...