Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Zdeněk

Otázka: 

Dobrý den mam jen tři otázky.1-Proč pozemek 563/53 se tváří jako zeleň. A přitom na jeho polovině město před lety zbudovalo parkoviště není v katastru chyba. 2-Jaký statut užívání toto parkoviště má(soukromé či veřejné). 3-Dá se toto parkoviště pronajmout či zapůjčit. Děkuji za stručné odpovědi.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,

v katastru nemovitostí je na listu vlastnictví u pozemku 563/53 uvedeno - ostatní plocha. Parkoviště je veřejné a pokud máte zájem o pronájem či výpůjčku, pak si prosím podejte žádost do rady města. Na základě žádosti orgány města žádost projednají.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie

Otázka: 

Dobrý den,
prosím, z jakého důvodu neprovádějí Technické služby zimní úklid sněhu z chodníků v ulicích Švandy dudáka a Prof. Skupy?

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

děkujeme za upozornění. Technické služby se na lokalitu zaměří.

Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

Dobrý den,
dne 28.12.2020 zveřejnil Strakonický deník článek s nadpisem "Odpad bude příští rok zdarma" . V článku je uveden rozhovor s Břetislavem Hrdličkou, kde je zmíněno zdražení daně z nemovitosti o 100%. Byla to pro mě nová informace. Připojuji se se svým nesouhlasem ke zmíněnému majiteli nemovitosti a jednomu politikovi, kteří proti tomuto opatření protestovali. Jelikož mě zajímalo, kteří zastupitelé, jež jsme si zvolili, hlasovali pro tento návrh, hledala jsem v zápisech zastupitelstva. Našla jsem pouze hlasový záznam z červnového zasedání, kde byla proti zvýšení daně z nemovitosti pouze p.Ing.Miroslava Zralá za Jihočechy 2012. Nikde jsem nemohla najít seznam přítomných zastupitelů, abych viděla, kteří námi zvolení zastupitelé hlasovali pro návrh zvýšení daně z nemovitosti.
Proto Vás prosím o zveřejnění odkazu zde, kde si můžeme my občané Strakonic přečíst, kteří zastupitelé nám zdražili tuto daň.

Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

tato informace, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nepodléhá povinnosti zveřejnění jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů a je obsahem zápisu ze zastupitelstva města, který je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města. 

V případě citovaného bodu bylo na zasedání ZM přítomných 19 zastupitelů, 18 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti a nikdo se nezdržel.

Markéta Bučoková, PR

František

Otázka: 

Dobrý večer paní Bučoková. Mám dotaz, jak je možné, že pan Tříska prodává pyrotechniku v garáži svého domu na Volyňské ve Strakonicích, když je v současné době zákaz prodeje tohoto tovaru, přičemž média na tuto skutečnost ještě upozorňují. Dnes odpoledne stojí v zástupu na nákup pyrotechniky cca 20 lidí. Reaguje na tuto skutečnost městská policie.
Děkuji František

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

pokud máte povědomí o takovém postupu prodejce, pak jste měl volat linku 156. Vložením dotazu do této rubriky se věc nevyřeší.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,

začátkem listopadu jsem po přečtení zpravodaje poslala dotaz, jaký způsobem je vybírána komunikace k rekonstrukci a jakou roli v tomto rozhodnutí hraje frekventovanost. Psali jste o plánované rekonstrukci "frekventované" ulice Pohraniční stráže. Domnívám se, že mnohem frekventovanější a rozbitější je ulice Bezděkovská. Na odpověď stále čekám.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

odpověď byla ihned vložena, ale chybou systému nebyla zveřejněna. Omlouváme se. Reakce je již viditelná.

Markéta Bučoková, PR

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

mám dotaz ohledně svozu tříděného odpadu. Nezvažujete častější vyvážení nádob s tříděným odpadem? Zejména v období svátků dochází k přeplnění těchto nádob a umisťování odpadu mimo ně, což může mít negativní doprovodné jevy. V takové situaci i osoby běžně třídící odpad můžou tento odpad umisťovat do směsného odpadu a tím pádem bude třídění postrádat smysl. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

o zintenzivnění svozu TKO se neuvažuje,naopak byla zveřejněna informace, ve které byli občané upozorněni na svozu odpadu během vánočních svátků dle běžného svozového režimu. Ovšem, pokud je nádoba na separovaný odpad plná, pak je vhodné najít jiný kontejner, nebo odpad z vánočních svátků umístit do sběrného dvora, který je i mezi svátečními dny v provozu. 

Markéta Bučoková, PR

Černý

Otázka: 

Letos na Silvestra bude sice zákaz vycházení, ale nepochybuji o tom, že ti zodpovědní vyhážou svoje petardy už odpoledne a ti druzí se na zákaz prostě vykašlou. Ptám se tedy zda UŽ KONEČNĚ VEŠKEROU pyrotechniku VE MĚSTĚ ZAKÁŽETE ( psychopati by si to mohli užít na nějakém odlehlém místě, třeba v pískovně V Holi), a jak důsledně bude zákaz vycházení kontrolován a jak přísně bude jeho hlučné porušení trestáno.
Máme toho rámusu už dost, o našem psu nemluvě.

Odpověď: 

Vážený pane Černý,

aktuální vládní opatření nařizují zákaz vycházení počínaje 21. hodinou. Městská policie i PČR budou na dodržování omezení dohlížet. Zákazy pyrotechniky příliš účinné nejsou a pokud tak města činí, jde v převážné většině o historická centra, nikoliv plošně celá města.

Markéta Bučoková, PR

 

Jelena

Otázka: 

Dobrý den, jak je možné že město není stále uklizeno od spadaného listí?! Zkuste si projít Bezděkovskou ulicí, tam to pěkně šustí! Péče o město a zeleň je za poslední rok je tristní. Taky mě překvapuje, že jsou po městě suché mladé stromky vysázené. Dřív se odstraňovaly během roku. Proč už se to neděje? V Rennerových sadech je to k pláči. :´( Zdraví vás volička Jelena!

Odpověď: 

Vážená paní Jeleno,

děkujeme za příspěvek. Loňskou a letošní nezvyklou situací okolo koronakrize je postiženo mnoho oblastí. Většina podniků pracuje ve střídavém režimu a tak se může stát, že nejsou věci, konkrétně v tomto případě úklid, na úrovni, na jakou jsme v běžných podmínkách zvyklí. Určitě vedení technických služeb tuto výtku předám a při jarním úklidu se na oblast zaměří. Aktuálně je prioritou zabezpečit odvoz komunálního odpadu a kdyby pracovníci hromadně onemocněli, nastal by fatální problém, proto se na podzim ne na všechna místa dostali a ne vše bylo v naprostém pořádku. Věřím, že opatření pochopíte a děkujeme za vaši shovívavost. 

Co se suchých stromků týče, nejlépe bude, když případ nafotíte a zašlete na adresu vedoucího životního prostředí: jaroslav.bruzek@mu-st.cz.

Květinová výzdoba je chloubou Strakonic a návštěvníci, ale i domácí si ji nemohou vynachválit, proto, uteče-li někde nějaká drobnost, pak bychom ocenili, kdyby vy, co procházíte městem (a netrpíte profesní slepotou), upozorníte na nedostatek, který jsme schopni neprodleně řešit. Taková pomoc ale vyžaduje konkrétní identifikaci. Děkujeme za pomoc, všichni chceme mít naše město pěkné. 

Přeji vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
mám několik otázek ohledně odpadů:
1) Osobně jsem viděla popeláře, jak do stejného popelářského vozu vysypávají popelnice na plast a v zápětí popelnice na směs (komunál). Auto má 2 komory? Spousta lidí si toto bohužel vykládá tak, že už třídit nebudou, když to popeláři stejně sesypou dohromady.
2) Bylo by možné zařídit na hřbitově kontejner na plast, když tam všichni vyhazují plastové kelímky od svíček?
3) Proč se v našem městě platí ve sběrném dvoře za suť a v jiných městech ne? Bohužel to má ten následek, že lidé hází suť v pytlích do popelnic na komunál, aby ušetřili.
4) Již 2x před 10ti dny jsem hlásila technickým službám nebezpečnou díru v nezpevněné komunikaci u garáží v ulici Zahradní, kde lidé parkují auta. Občas tam nějakému autu zapadne kolo. Na pohotovostním telefonu slíbili, že to vyřídí a na mail nereagují vůbec. Jaká je běžná doba, než technické služby opraví nahlášenou závadu?

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

pokusím se na Vaše dotazy postupně odpovědět:

1/ Popelářské auto nemá dvě komory a vždy je svážena jen jedna komodita, ovšem pokud už dojde k popsané situaci znamená to, že do separovaného odpadu někdo nasypal odpad jiný, většinou směsný. Posádka obsahy nádob kontroluje a pokud není separovaný odpad "čistý", není jiné řešení.

2/ Vzhledem k provozním poznatkům technických služeb se v absolutním objemu nejedná o velké množství plastu, navíc většina obalů ze svíček není z plastu využitelného typu a na dotřiďovací lince by byly vyřazeny a uloženy do skládky s ostatním odpadem. Přesto podnět přeneseme na referát životního prostředí. O rozmístění kontejnerů rozhoduje právě tento odbor.

3/ Poplatek je daný vyhláškou města, občan platí jen část nákladů, které jsou spojené s likvidací suti. Navíc, stavební suť není komunálním odpadem. Výši poplatků za stavební suť v jiných městech neevidujeme, co však je známo, některá města ve svých sběrných dvorech tuto službu ani nenabízí a občané si musí její likvidaci sjednat s odbornou firmou. 

4/ Pokud se jedná o naléhavou závadu, technické služby takový podnět řeší ihned. V dalších případech se postupuje podle priorit a možností, v tomto období hlavně personálních. Ve Vámi jmenovaném případě se jednalo o opravu v nezpevněné části a u garáží, což podle TS, prioritní záležitost nebyla. Nicméně, pan ředitel sdělil, že závada byla dle možností opravena zásypem (v nezpevněném terénu a v zimě nelze jinak řešit). 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,15.11..2018 jsem vám poslal tento dotaz : Petr 15.11.2018 06:57
Otázka:

Dobrý den,uvažuje se o revitalizaci ulic Tržní?Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážený pane Petře,

děkujeme za zaslaný podnět. V tuto chvíli je před schválením rozpočet na rok 2019, ve kterém ale rekonstrukce ulice Tržní není zařazena. Nicméně podnět na opravu jsem předala na majetkový odbor, který ho zařadí do plánu oprav. Vzhledem k tomu, že celkový stav komunikací je zanedbaný, přednostně se opravují ulice, které jsou páteřní a spojují důležitá místa ve městě. To ovšem neznamená, že by okrajové části ulic nebyly opravovány. Naopak.

Markéta Bučoková, PR

Chápu,že se fin.situace města od té doby změnila,ale chci se zeptat,zda se připravuje alespoň shromáždění návrhů na revitalizaci nebo zda je v tomto vůbec něco nového,co nestojí žádné nebo malé peníze.Teď jsem se dočetl ve Zpravodaji města o brzké revitalizaci 2.části ul.Mlýnská.Myslím si,že tato ul.není ani páteřní ani nespojuje důležitá místa,je dále od centra a je méně frekventovaná než Tržní,která je i v horším stavu než Mlýnská.Bydlím zde už 42 let,tak to mohu porovnat.Nejde mi o rivalitu nebo zášť,jen jsem chtěl toto připomenout.
Pěkný den a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za připomenutí problému stavu komunikace, ze kterého je patrné, že vám není lhostejné jak lokalita, v níž žijete vypadá. Vedení města si je vědomo neutěšeného stavu vozovek uvnitř centra města a rozhodně není smyslem jednu komunikaci upřednostňovat před jinou. Avšak vzhledem k finanční situaci, jejíž tendence se vzhledem k současnému stavu očekává spíše klesající, se musí velmi obezřetně zvažovat každá plánovaná investice. Již nyní se do nového rozpočtu zahrnuly akce na jejichž financování bude možné zajistit podporu dotačním titulem. V každém případě se komunikace budou průběžně opravovat a plánovat jejich celkové rekonstrukce.

Markéta Bučoková, PR  

Petr

Otázka: 

Dobrý den, bude město opravovat ulici Profesora Skupy nebo alespoň chodníky po kterých když se jde tak je to na zlomení nohy

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za upozornění. Město průběžně provádí opravy tras pro pěší, které jsou léty zanedbané a jejich údržba vyžaduje nemalé finanční prostředky. Předám váš postřeh odboru majetku k řešení. 

Markéta Bučoková, PR

Jakub

Otázka: 

Dobrý večer,
chci se zeptat, jestli už konečně odstraníte nepojizdné auto na parkovišti Jezerní 1394. Majitel má od policie už rok výzvu na odstranění vraku a stále se nic neděje. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jakube,

děkujeme za upozornění. Předala jsem k řešení městské policii, která věc prověří. Z vaší zprávy není zcela patrné o jaké auto se jedná, máte-li zájem, napiště mně na e-mailovou adresu (marketa.bucokova@mu-st.cz) podrobnosti.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,
V jedné ze svých odpovědích ze 28.9.2020 paní Báře píšete….“Odpad, o kterém pravděpodobně mluvíte vy (tj. listí ze stromů v zahrádkářských koloniích), je povinností svážet do velkoobjemových nádob, které jsou v zahrádkářských oblastech k dispozici, nebo přímo do sběrného dvora…..“ Můžete mi prosím sdělit, kde jsou umístěny ty velkoobjemové nádoby v oblasti zahrádek Viničná-Šibeník – konkrétně lokalita na severním obchvatem města? Totiž – kdysi před mnoha lety tam k dispozici byly, ale již drahná léta nejsou a je to v neprospěch nás všech!

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

v rámci celého města jsou velmi pečlivě vybírána místa, kam je možné lokalizovat velkoobjemový kontejer, bohužel ne všude je to možné a to hned z několika důvodů. Jednak se k danému místu nelze bezpečně dostat popelářským (kuka) vozem pro jeho obtížnou dostupnost a jednak nejsou v každé lokalitě pozemky města, na kterých mohou velkoobjemové kontejnery stát. Z pohledu uživatele se může taková situace zdát až diskriminující, ale je ve své podstatě, z identity místa, neřešitelná. Nabízí se možnost bioodpad ze zahrádky svážet na sběrný dvůr, kde ho od Vás převezmou zcela zdarma. 

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážení,

v prosincovém městském zpravodaji jsem se dozvěděla, že se chystá rekonstrukce "velmi frekventované" ulice Pohraniční stráže na okraji města. Zajímalo by mě, jaká jsou kritéria pro "velmi frekventovaná", jsem přesvědčena, že je ve městě řada ulic frekventovanějších - např. Bezděkovská. To není ulice, ale tankodrom. Že by tudy zastupitelé dlouho nejeli/nešli? Tomu se mi nechce věřit. Proč tedy Pohraniční stráže a ne Bezděkovská?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

nezbývá nežli souhlasit s realitou, že ve městě jsou další komunikace v neutešeném stavu. Což ale na druhou stranu není otázka několika posledních let, ale dlouhodobého zanedbání oprav stávajících komunikací. Město si je vědomo jaká je situace v Bezděkovské ulici. Jelikož bude nutná její celková rekonstrukce, a to včetně obnovy inženýrských sítí, předpokládaná cena stavební prací se blíží k nemalé částce 40 mil. Kč. V současnosti je zpracovaná pouze dokumentace obnovy kanalizace a vodovodního řadu. V plánu je zpracování celkové projektové dokumentace rekonstrukce ulice a získání stavebního povolení do roku 2022, tak aby nejpozději v letech 2023 - 2024 došlo k nastolení kýženého stavu a ulice Bezděkovská bude rekonstruována včetně parkování a nezbytné zeleně.

Markéta Bučoková, PR

 

Aleš Novotný

Otázka: 

Zdravím,
rád bych upozornil na jedno zcela zjevně nepojízdé, majitelem opuštěné a technickou prohlídku právem postrádající vozidlo, které již několik měsíců stojí na odstavné ploše vedle kontejnerů na křižovatce ulic Rybniční a Na Jezárkách. Slouží pravděpodobně zejména okolní mládeži jako trenažér na odbourávání stresu, tudíž je již ve značně zdemolovaném stavu.
V posledních týdnech mu přibyl kolega - obytný přívěs, který je stejně jako již zmíněné vozidlo bez poznávacích značek. Dá se proto se značnou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že dopadne stejně.
Najde správa města, případně Městská policie způsob, jak tento stav napravit, nebo počkáme, až se nám odstavná plocha zcela zaplní?
Děkuji a pěkný den

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

děkujeme za upozornění. Město a městská policie již má účinnější zbraň proti nepojízdným automobilům v podobě novely zákona o pozemních komunikacích. Odstavená a zjevně nepojízdná auta (s propadlou TK více než 6 měsíců) jsou již řešena s jejich majiteli a pokud ti neragují, pak nastupuje administrativní proces, který zpravidla končí odtažením vozidla. První odtahy již ve Strakonicích proběhly.

Markéta Bučoková, PR

veronika

Otázka: 

Dobrý den,
prosím o sdělení termínu, kdy budete uklízet prostory kolem bytových domů v ulici Čelakovského 1124 a 1125. Je zde kromě spadaného listí i množství odpadků. Děkuji Veronika

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

podle odhadu technických služeb a jejich aktuální vytíženosti by tato lokalita měla být uklizena koncem příštího týdne. 

Přeji hezký den a pevné zdraví.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych upozornit na nebezpečné místo. Jedná se o přechod pro chodce v ulici Mírová, u autobusové zastávky. V blískosti přechodu se nacházejí popelnice, které brání řádnému výhledu, jak řidičům tak chodcům. Dalo by se s tím něco udělat?

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

děkujeme za vaši připomínku. Mírová ulice aktuálně prochází kompletní rekonstrukcí, která vedle opravy samotné komunikace počítá i s osazením nových polozapuštěných kontejnerových stání a celkovou bezpečnější úpravou této oblasti. Investiční akce by měla být dokončena v červenci následujícícho roku. 

Markéta Bučoková, PR

Evzenie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den, reaguji na paní Alenu a parkovací automaty - jsem naprosto opačného názoru. Nové automaty jsou bezvadné a to, že člověk musí napsat SPZ, je jen maličkost. Když člověk jakéhokoliv věku zvládne řídit automobil, tak zvládne i napsat si SPZ, většina lidí má u sebe malý technický průkaz, tak to prostě opíše a je to. Navíc lidé, kteří špatně vidí, by ve většině případů spíš moc automobily řídit neměli. Dřívější automaty na parkování byly příšerné - za prvné prakticky žádné mince nebraly a když chtěl člověk parkovat jenom hodinu a měl jenom dvacetikórunu, tak mu automat sežral všechny peníze a nic mu nevrátil. A stále u sebe nosit drobné mince také není komfortní.
Mě spíš vadí něco jiného - že ve městě už prakticky není místo, kde by mohl člověk parkovat zdarma. Jo a policie městská toho moc nekontroluje - viděla jsem po městě jet auto jejich okolo skupiny tří lidí a pak hromady lidí bez roušek a nic se nestalo, nezastavili, nedomluvili, pokutu nedali. To fakt nechápu.

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

děkujeme za váš příspěvek. Předám městské policii.

Parkovací místa jsou zpoplatněna proto, aby nebyla využívána k celodennímu odstavení auta, ale aby motoristé využívali centrání části města pouze na dobu nutnou k vyřízení nezbytných záležitostí. Potřebuje-li někdo odstavit auto a dále pokračovat jiným dopravním prostředkem, nebo zaparkovat na dobu pracovního času, pak má možnost využívat parkoviště mimo centrální část města. 

První půl hodina parkování je v rámci celého města na zpoplatněných parkovištích zdarma. Mnohá města tuto službu nemají. 

Markéta Bučoková, PR

Renáta

Otázka: 

Dobrý den, u výjezdu ze Strakonic na Volyni, se objevila nová reklamní plocha, která znemožňuje výhled při výjezdu z křižovatky, je to velmi nebezpečné, tam nemá vůbec nic být. Může město pomoci s nápravou, aby ta zrůdnost byla odstraněna. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Renáto,

děkujeme za upozornění. Celá věc je již v šetření PČR.

Markéta Bučoková, PR

Bára

Otázka: 

Dobrý den,prosím mohlo by se v zahrádkářských oblastech vyvesit,že je zakázáno pálit listí,vetve atd.?Bylo by dobré to i připomenout rozhlasem,že je to pod pokutou.Občas by to mohla project policie ty oblasti a kontrolovat a nejen o vikendu,je to i týdnu.Je to hrozne jak se to rozmohlo!

Odpověď: 

Vážená paní Báro,

osvěta před tradičními podzimním úklidem zahrad byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje (následně na webových stránkách města a FB profilu města), kde byl otištěn článek na téma zákazu pálení listí a využití kompostování. Kdo se tedy pravidly chce řídit, byla mu připomenuta.

Pokud se ve vašm okolí vyskytne tento případ, prosím, volejte linku 156. Městská policie zjedná nápravu. Strázníci nemohou být všude, zvláště v této nelehké době.

Markéta Bučoková, PR

Alena

Otázka: 

Dobrý den, dnes jsem měla tu možnost prvně se seznámit s novými automaty na parkovišti. Chtěla jsem se zeptat, čí to byl výmysl? Vy snad vůbec nechápete, že ve Strakonicích parkují i starší občané, kteří tyto automaty mají také zvládnout. Dříve dali peníze a stiskli tlačítko. Nyní musí zadat číslo SPZ a pokračovat dále. Máte rozum? Staří lidé, víte jak to pro ně bude složité? Je mi z toho zle. Místo ulehčení jim házíte klacky pod nohy. To budou jako staříčci chodit s papírkem s SPZ a brýlemi k automatu, aby to tam namačkali a mohli hodinu parkovat! Je to stupidní! Tohle se vám fakt povedlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpověď: 

Vážená paní Aleno,

vaše obavy lze pochopit, ačkoliv si jmenovaná skupina obyvatel určitě nezaslouží podceňovat. Je přesce mnoho seniorů, kteří se i přes pokročilý věk velmi rádi vzdělávají a vyhledávají nové informace, stejně jako zvládají obsluhu moderních chytrých přístrojů.
Stávající parkovací automaty již dosluhují a nelze pro jejich repasování zajistit ani náhradní díly, proto je nutná postupná výměna starých, dosluhujících modelů za nové, ano moderní, disponující chytrými technologiemi. To co jednomu práci usnadní, se může pro jiné zdát nepřekonatelnou překážkou. Pevně věříme, že se i dříve narození s těmito automaty naučí pracovat. 
Chytré parkovací automaty naleznete již ve všech městech, napříč celou Českou republikou, Strakonice tedy nijak nevybočují a nejsou výjimkou v jejich zavádění.

Markéta Bučoková, PR
 

M. Radová

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné udělat něco s popínavou rostlinou která roste na ostrůvku v ulici hraniční jak je dětské hřiště? Při výjezdu z ulice Šumavská není vidět do křižovatky. Děkuji M. R.

Odpověď: 

Vážená paní Radová,

děkujeme za podnět. Předala jsem ho technickým službám, které zajistí v případě, že rostlina je na pozemku města, úpravu zeleně. V opačném případě musí nápravu zjednat majitel pozemku.

Markéta Bučoková, PR

Evzenie Pavlova

Otázka: 

Dobrý den, kdo je zřizovatelem basketbaloveho klubu BK Strakonice? Jak je možné, že v cele jsou stále stejní lidé, když se tým v první basketbalové ženské soutěži pohybuje ji třetí sezónu na dně tabulky?

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

sportovní kluby se aktuálně zakládají podle občanského zákoníku jako zapsané spolky (město Strakonice není zřizovatelem klubu). Oficiální název Vámi dotazovaného klubu zní Basketbalový klub Strakonice, z.s. Co se výkonů týče, prosím, obraťte se přímo na trenéra žen, Mgr. Martínka.  

Markéta Bučoková, PR

jana

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych poprosit zda by šlo umýt zastávku pod Hvězdou a také ceduly VZP děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za upozornění.

Předala jsem technickým službám k řešení.

Přeji klidné dny.

Markéta Bučoková, PR

Miroslav Duriš

Otázka: 

Dobrý den,
chci se zeptat, jakým způsobem plánuje město upravit plochu uvolněnou po demolici lávky v ulici Katovická - Bavorova.
Dříve zde bylo křoví, které bránilo v parkování aut u okraje silnice, a také sloužilo k odhazování odpadků a močení.

Bude zde nově klasická parková zeleň s výsadbou např. květinových záhonů?

děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Duriši,

v místě odbouraných železobetonových konstrukcí lávky dojde k vyrovnání terénu podorniční zeminou na straně sídliště Mír. Na obou stranách komunikace je navržena parková úprava v kombinaci stromů buk lesní, jerlín japonský a lípa stříbrná. Po pravé straně ve směru od Dražejova bude vysázena lípa stříbrná, vlevo pak buk lesní a jerlín japonský. 

Markéta Bučoková, PR