Územně plánovací dokumentace obce Doubravice

Územní plán Doubravice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Doubravice vydalo zastupitelstvo obce dne 23.3.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 6.4.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

 

Územní studie Doubravice 7B

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
16.September 2015
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Doubravice, na Městském úřadě ve Strakonicích, odbor rozvoje, úřad územního plánování a na Krajském úřadě - Jihočeský kraj, odbor regionálního rouzvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • pořizovatelem Městským úřadem Strakonice, odborem rozvoje – úřadem územního plánování byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 16.9.2015
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=61666506

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydána
Datum schválení/vydání: 
29.May 2017
Datum nabytí účinnosti: 
25.October 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu Doubravice vydalo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10/2017 ze dne 29.5.2017
 • účinnosti nabyla dne 25. 10. 2017
 • změna č.1 územního plánu bude k dispozici na Obecním úřadu Doubravice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=1

Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
24.February 2020

V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu. Odkaz na registraČNÍ LIST: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=28095645

Změna č. 2 územního plánu Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
17.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 24. 2. 2020 ve svém usnesení č. 3/01/2020 o pořízení změny územního plánu na základě zprávy o uplatňování a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 2 ÚP Doubravice byla vydána zastupitelstvem obce Doubravice usnesením č. 49/06/2020 ze dne 17.12.2020 a nabyla účinnosti 20.2.2021.
·  odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=28095645&RC_ZMENY=2

Úplné znění po změně č. 2 ÚP Doubravice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
17.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...