Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Chrášťovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Chrášťovice vydalo zastupitelstvo obce dne 28.6.2013
  • územní plán nabyl účinnost dne 15.7.2013
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Chrášťovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=77604310

 

Změna č. 2 ÚP Chrášťovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum nabytí účinnosti: 
7.December 2023

Změna č. 2 ÚP Chrášťovice byla pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55a) a 55b) stavebního zákona. Pořizovatelem dokumentace je obec Chrášťovice, oprávněnou úřední osobou pořizovatele je Ing. Lenka Šímová.