Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
1.June 2016
    • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z26
    • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
    • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 1.6.2016
    • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=56777590