Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Třešovice

 

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Třešovice vydalo zastupitelstvo obce dne 14.9.2010
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 20.9.2010
  • nabytí účinnosti dne 5.10.2010
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Třešovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • zpráva o uplatňování byla zpracována v roce 2014
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=48493593