Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Vacovice

 

    • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění

    • územní plán Vacovice vydalo zastupitelstvo obce dne 5.8.2012

    • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 13.8.2012

    • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě ve Vacovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

    • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=15529376

Změna č. 1 ÚP Vacovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 1 ÚP Vacovice je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona, na návrh navrhovatelů. Předmětem změny je vymezení nové plochy rekreace a nové plochy pro bydlení. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15529376&RC_ZMENY=1