Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Vacovice

 

    • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění

    • územní plán Vacovice vydalo zastupitelstvo obce dne 5.8.2012

    • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 13.8.2012

    • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=33179

Změna č. 1 ÚP Vacovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 1 ÚP Vacovice je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona, na návrh navrhovatelů. O pořízení rozhodlo zastupitlstvo obce Vacovice dne 24.10.2019 usnesením č. 7/2019. Předmětem změny je redukce a  nové vymezení plochy rekreace a nové plochy pro bydlení.

Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59051