Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

oblast sociálně právní ochrany dětí

  • realizace opatření na ochranu dětí
  • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče
  • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
  • zajišťování poradenské a preventivní činnosti
  • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
  • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí
  • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy (sociální kuratela pro děti a mládež)
  • ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných
  • projednávání přestupků na úseku sociálně právní ochrany dětí