Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Město Strakonice zřídilo k poskytování služeb sociální péče Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS), Jezerní 1281, Strakonice, tel.: 383 323 113.

Svými sociálními službami město napomáhá řešit obtížnou sociální situaci občanů.

 

Součástí MěÚSS jsou:

Domov důchodců
Lidická 189,Strakonice

Domov důchodců
Rybniční 1282, Strakonice

Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé – denní stacionář
Ellerova 160, Strakonice

Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou
Rybniční 1283, Strakonice

Azylový dům
Budovatelská 613, Strakonice

 

Kde žádat o poskytování sociálních služeb?

Přijetí do jednotlivých zařízení a poskytování pečovatelské služby vyřizují od 1. 1. 2007 přímo jednotlivá zařízení, kromě přijetí do Domu s pečovatelskou službou Rybniční 1283 a Jezerní 1281, Strakonice, které dále vyřizuje sociální odbor MěÚ Strakonice, pí Vávrová, tel.: 383 700 273.