Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2024 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 13. 12. 2023 pod usnesením číslo 264/ZM/2023.

Lhůta pro podání žádostí je: 5.2. - 23.2. 2024