Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Členění odboru:

Odbor životního prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Brůžek vedoucí odboru, městská zeleň 383700317
Oddělení ekologie krajiny
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Šobr vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova 383700308
Ing. Radim Paulič zeměděl. půdní fond, týrání zvířat 383700346
Ing. Anna Sekyrová státní správa lesů, týrání zvířat 383700345
Ing. Petr Šťastný myslivost, rybářství, veterinární péče 383700336
Bc. Tomáš Turek zeleň, kácení stromů, zaplevelené pozemky 383700335
Oddělení ochrany prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Lucie Klimešová zástupce vedoucího odboru, odpady 383700333
Stanislav Mrkvička ovzduší 383700307
Ing. Radka Mrkvičková odpady města, černé skládky 383700334
Oddělení vodního hospodářství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Předotová vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně 383700277
Ing. Peter Kurek pracovník krizového řízení 383700112
Mgr. Jaroslava Mrůzková VH - domácnosti - studny, ČOV 383700276
Ing. Michal Předota VH - vodovody, kanalizace, ČOV 383700271
Ivana Rodová administrativa, vodohospodářská evidence 383700269