Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Obec Radošovice požádala Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, o pořízení územní studie pro obec Radošovice pro plochu 4SO dle Územního plánu Radošovice.
  • Pořizovatele územní studie je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.