Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Pokud zjistíte, že na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad nacházející se v blízkosti vašeho bydliště dochází k přeplňování jejich obsahu, resp. jsou vytříděné odpady odkládány mimo tyto kontejnery, kontaktujte odbor životního prostředí Městského úřadu Strakonice nebo přímo Technické služby Strakonice, s. r. o.

Město Strakonice bylo podpořeno poskytnutím 50 ks sběrných nádob na plast a 50 ks sběrných nádob na papír firmou EKO-KOM, a. s. V rámci odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, a. s., a občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému.