Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Stavební odpad si občané podle obecně závazné vyhlášky města Strakonice "O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem" musí likvidovat na své náklady. U Technických služeb Strakonice, s. r. o., si každý může, dle své potřeby, objednat kontejner na odkládání tohoto odpadu a po té musí příslušnou částku na jeho likvidaci uhradit.

Aktuální druhy a ceny za uložení odpadu naleznete ZDE.

Ve sběrném dvoře se neodebírají izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu (např. eternit, izolační vata) a asfaltové izolace.