Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dále bychom rádi informovali o možnosti odevzdávat některé vybrané výrobky po době jejich použitelnosti zpět výrobci či dovozci prostřednictvím posledního prodejce těchto výrobků. Takto lze zpětně odevzdávat minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející z domácností. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků. Upozorňujeme, že elektrozařízení pocházející z domácností musí být předávány ke zpětnému odběru pouze v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí.

Zde uvádíme skupiny elektrozařízení, na něž se vztahuje zpětný odběr výrobků: (dle vyhlášky č. 352/2005 Sb., příloha č. 1), a které lze odevzdat ve sběrném dvoře.

1 Velké domácí spotřebiče
1.1. Velká chladicí zařízení
1.2. Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky
1.3. Mrazničky
1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin
1.5. Pračky
1.6. Sušičky
1.7. Myčky nádobí
1.8. Pečící zařízení
1.9. Elektrické sporáky
1.10. Elektrické plotny
1.11. Mikrovlnné trouby
1.12. Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin
1.13. Elektrická topidla
1.14. Elektrické radiátory
1.15. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
1.16. Elektrické ventilátory velké
1.17. Klimatizační zařízení
1.18. Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení
1.19. Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
2 Malé domácí spotřebiče
2.1 Vysavače
2.2 Čistící stroje na koberce
2.3 Ostatní zařízení pro čištění
2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
2.6 Topinkovače
2.7 Fritovací hrnce
2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
2.12 Váhy
2.13 Elektrické ventilátory malé
2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
3.1 Velké sálové počítače, servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)
3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáře
3.8 Tiskárny
3.9 Kopírovací zařízení
3.10 Elektrické a elektronické psací stroje
3.11 Kapesní a stolní kalkulačky
3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené
3.13 Uživatelské terminály a systémy
3.14 Dálnopisy
3.15 Faxy
3.16 Telefony
3.17 Telefonní automaty
3.18 Bezdrátové telefony
3.19 Mobilní telefony
3.20 Záznamníky
3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené
4 Spotřebitelská zařízení
4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)
4.2 Televizory
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi rekordéry
4.6 Audiozesilovače
4.7 Hudební nástroje
4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené
5 Osvětlovací zařízení
5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární (trubicové) zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené
6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
6.1 Vrtačky
6.2 Pily
6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené
7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček
7.2 Ruční ovladače videoher
7.3 Videohry
7.4 Počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.
7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi
7.6 Výherní mincovní automaty
7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené
8 Lékařské přístroje ** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané
8.1 v radioterapeutii **
8.2 v kardiologii
8.3 v hemodialýze
8.4 v respirační a anesteziologické praxi
8.5 v radioterapii **
8.6 v in-vitro diagnostice
8.7 k analýze fyziologických funkcí
8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče
8.9 k diagnostice ultrazvukem
8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené.
9 Přístroje pro monitorování a kontrolu
9.1 Detektory kouře
9.2 Regulátory topení
9.3 Termostaty
9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení
9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech)
9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené