Jak postupovat při žádosti o vydání rybářského lístku (RL)?

U prvního RL - je nezbytné doložit doklad o vykonání rybářské zkoušky potvrzený od MO ČRS, nebo od jiné organizace, která je může provádět (SRŠ, VŠ atd.), dle pověření Ministerstva zemědělství České republiky, č. …., ze dne….. Doklad musí obsahovat podpis zástupce pořadatele pověřené organizace, číslo jednací a razítko. Dále je nutné doložit občanský průkaz a vyplnit žádost.
 
U dalšího RL - je nezbytné doložit dříve vydaný rybářský lístek, občanský průkaz a vyplnit žádost. Při ztrátě nebo odcizení rybářského lístku je nutno doložit potvrzení od organizace, kde je, nebo byl žadatel organizován, číslo rybářského lístku, který mu byl vystaven dříve.
 
RL pro cizince - doložit RL nebo licenci k výkonu rybářského práva v zemi, ze které pochází, dále cestovní pas a vyplnit žádost. Žadatelé ze SRN, GB a Nizozemí musí zároveň doložit tzv. " Apostille" - ověřovací doložku.
 
Ceny RL:   

30 dní - 200 Kč,
 1 rok -  100 Kč,
 3 roky - 200 Kč,
10 let  - 500 Kč,
 na dobu neurčitou 1000Kč.

1 roční lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např.  rybářská stráž, rybářský hospodář) - 50 Kč,

3 roční lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např.  rybářská stráž, rybářský hospodář) - 100 Kč,

10 letý lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např.  rybářská stráž, rybářský hospodář) 250,-

lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např.  rybářská stráž, rybářský hospodář) 500,-

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...