Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

U prvního RL - je nezbytné doložit doklad o vykonání rybářské zkoušky potvrzený od MO ČRS, nebo od jiné organizace, která je může provádět (SRŠ, VŠ atd.), dle pověření Ministerstva zemědělství České republiky, č. …., ze dne….. Doklad musí obsahovat podpis zástupce pořadatele pověřené organizace, číslo jednací a razítko. Dále je nutné doložit občanský průkaz a vyplnit žádost.
 
U dalšího RL - je nezbytné doložit dříve vydaný rybářský lístek, občanský průkaz a vyplnit žádost. Při ztrátě nebo odcizení rybářského lístku je nutno doložit potvrzení od organizace, kde je, nebo byl žadatel organizován, číslo rybářského lístku, který mu byl vystaven dříve.
 
RL pro cizince - doložit RL nebo licenci k výkonu rybářského práva v zemi, ze které pochází, dále cestovní pas a vyplnit žádost. Žadatelé ze SRN, GB a Nizozemí musí zároveň doložit tzv. "Apostille" - ověřovací doložku.
 
Ceny RL:   

30 dní -                      200 Kč
1 rok -                        100 Kč
3 roky -                      200 Kč
10 let -                       500 Kč
na dobu neurčitou 1 000 Kč

1 roční lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např. rybářská stráž, rybářský hospodář) - 50 Kč

3 roční lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např. rybářská stráž, rybářský hospodář) - 100 Kč

10 letý lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např. rybářská stráž, rybářský hospodář) - 250 Kč

lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství, nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např. rybářská stráž, rybářský hospodář) - 500 Kč

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.