Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

(Městský úřad Strakonice - odbor životního prostředí - Ing. Petr Šťastný - 383 700 336)

Pro vydání rybářského lístku pro cizince je nezbytné doložit platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je cizinec občanem. Žadatelé ze SRN, GB a Nizozemí musí zároveň doložit tzv. "Apostille" - ověřovací doložku.

Tento doklad je možno nahradit dokladem o vykonání rybářské zkoušky na území ČR, který musí být potvrzený od MO ČRS, nebo od jiné organizace, která je může provádět (SRŠ, VŠ atd.), dle pověření Ministerstva zemědělství České republiky, č. …., ze dne….. Doklad musí obsahovat podpis zástupce pořadatele pověřené organizace, číslo jednací a razítko.

 Dále je nezbytné doložit platný cestovní doklad a vyplnit žádost.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů, tj. stačí předložit cestovní doklad a vyplnit žádost.

Ceny RL:

- 30 dní                         200 Kč
- 1 rok                           100 Kč
- 3 roky                         200 Kč
- 10 let                          500 Kč
- na dobu neurčitou 1 000 Kč

Poté je nutno zakoupit rybářskou povolenku:
(ve Strakonicích: Rybářské potřeby, Bavorova 23, Strakonice, rybarske-potreby@mybox.cz nebo Český rybářský svaz, Katovická 175, Strakonice).