Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Lovecký lístek vydává odbor ŽP a potřebují od Vás tyto doklady:

  • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • doklad o zaplacení správního poplatku (např. 1 000 Kč za vydání loveckého lístku na dobu neurčitou)
  • doklad o pojištění dle ustanovení § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
  • občanský průkaz (pro cizince pas)
  • od žadatelů ze SRN, GB a Nizozemí tzv. "Apostille"- ověřovací doložku

Poplatky za rybářské i lovecké lístky je možné uhradit přímo v hotovosti na odboru ŽP - pokladna odboru.