Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek

Nejrozsáhlejší městský park, založený roku 1837 v místech bývalého městského hradního příkopu při okraji města a doplněný empírovou besídkou k promenádním koncertům.

Činností okrašlovacího spolku dále rozšiřován na dnešních 2,50 ha. Roku 1934 přejmenován na sady Rennerovy k poctě místního koželuha Antonína Rennera (1816-1876), největšího mecenáše a donátora městské zeleně své doby. Dnes nejvýznamnější plocha zeleně v centru města s moderním dětským hřištěm, hřištěm pro petanque, sociálním zařízením, upravenými pěšinkami, ošetřenými stromy i keři a s pomníkem mistra Jana Husa z původního sousoší v bývalém parku Na Dubovci.