Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek

Délka: 12 km
Počet zastavení: 7

Vydejte se po stopách místní dudácké tradice a věhlasného strakonického dudáka Švandy. Navštívíte místa, kudy chodil, hrál a rozdával radost.

Na cestě vás čekají dvě posezení a sedm zastavení, kde se z informačních tabulí dozvíte řadu zajímavostí doplněných o fotografie ze současnosti i dob dávno minulých.

obrázek

Přírodní památka Tůně u Hajské zahrnuje území o rozloze 6,50 ha
Počet zastavení: 4 + 2 hlavní infopanely

Členitý reliéf přírodní památky je pozůstatkem středověkého rýžování zlata a novodobé těžby štěrkopísků. Celá plocha chráněného území je mírně zahloubena pod úroveň okolního terénu a těžbou poznamenaný terén je velmi nerovný.

Na této ploše je soustředěno množství zatopených jam (několik desítek) a zazemněných depresí. Tůňky jsou nejčastěji oválného tvaru, jejich velikost se pohybuje od 1 - 2 metrů v průměru, největší mají přes 10 metrů v průměru.

obrázek

Délka: 3 km (pro pěší)
Počet zastavení: 14

Stezka začíná na levém břehu řeky Otavy v blízkosti mostu Jana Palacha, vede kolem pivovaru k lávce přes slepé rameno na ostrov, pokračuje dále na pravý břeh řeky k vrchu Kalvárie s lesnatou strání s cennými lesními společenstvy, k bustě F. L. Čelakovského a kolem panské zahrady k hradu, kde končí. Z informačních tabulí se dozvíte zajímavosti z historie Podskalí, pivovaru, voroplavby na Otavě, Kalvárie, strakonického hradu i fauny a flóry vyskytující se na tomto území.