Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Připravují se kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Jihočeský kraj zjišťuje předběžný zájem

V průběhu I. pololetí r. 2022 bude zahájeno další kolo kotlíkových dotací, které budou tentokrát zacíleny na nízkopříjmové domácnosti. Finanční prostředky na pokrytí požadavků domácností budou nárokovány z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Administrátorem těchto dotací bude opět Jihočeský kraj, který může prostředky nárokovat pouze v rozsahu odpovídajícímu zájmu domácností o tento typ dotace. V této souvislosti tudíž v současné době probíhá vyhledávání potenciálních žadatelů, kteří by měli na získání dotace nárok. 

 

Informace pro občany ke kontrolám stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva

Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních:

  • kotel na pevná paliva
  • teplovodní krbová vložka na pevná paliva
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem na pevná paliva

mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto spalovacích zdrojů odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem daného spalovacího zdroje, a to pravidelně jednou za tři roky, myšleno do 36 měsíců od provedení poslední kontroly nebo uvedení spalovacího zdroje do provozu.