Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

bioodpad

Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění maximálního využití sběrových kapacit rozmístěných bionádob bude i v roce 2022 zachována frekvence svozu v zástavbě rodinných domů tak, že od března do listopadu bude svoz probíhat každý týden a v zimním období 1 x za 14 dní v liché týdny. Pokud to dovolí klimatické podmínky, bude svoz v zimním období prováděn dle níže uvedeného harmonogramu. V opačném případě, tj. při extrémně nízkých teplotách či při sněhové kalamitě, kdy hrozí nebezpečí poškození svozových nádob při manipulaci s nimi, bude svoz operativně upraven. Svoz ze sídlišť a bytových domů bude pokračovat dle dosavadních zkušeností, tzn. celoročně 1 x za 14 dní. Průběžně aktualizované informace budou vždy k dispozici na internetových stránkách města.

 

V prvním roce zavedeného svozu bioodpadu jsme z rozmístěných bionádob svezli 800 t bioodpadu, včetně větví, trávy, listí a dalších biologicky rozložitelných odpadů z velkoobjemových kontejnerů. V loňském roce jsme se přiblížili již hranici 2000 t, což byla předpokládaná kapacita všech nádob při vyřizování dotace na jejich pořízení. Z uvedeného nárůstu sebraného množství je zřejmé, že takto nastavený pravidelný svoz bioodpadu je plně využívanou službou města. 

 

Zde uvádíme termíny svozu v roce 2022:

 

Leden 3.1.-6.1., 17.1.-20.1., 31.1.-3.2.
Únor 14.2.-17.2., 28.2.-3.3.
Březen 7.3.-10.3., 14.3.-17.3., 21.3.-24.3., 28.3.-31.3.
Duben 4.4.-7.4., 11.4.-14.4., 18.4.-21.4., 25.4.-28.4.
Květen 2.5.-5.5., 9.5.-12.5., 16.5.-19.5., 23.5.-26.5., 30.5.-2.6.
Červen 6.6.-9.6., 13.6.-16.6., 20.6.-23.6., 27.6.-30.6.
Červenec 4.7.-7.7., 11.7.-14.7., 18.7.-21.7., 25.7.-28.7.
Srpen 1.8.-4.8., 8.8.-11.8., 15.8.-18.8., 22.8.-25.8., 29.8.-1.9.
Září 6.9.-9.9., 13.9.-16.9., 20.9.-23.9., 27.9.-30.9.
Říjen 3.10.-6.10., 10.10.-13.10., 17.10.-20.10., 24.10.-27.10, 31.10.-3.11.
Listopad 7.11.-10.11., 14.11.-17.11., 21.11.-24.11., 28.11.-1.12. 
Prosinec 5.12.-8.12., 19.12.-22.12., 2.1.-5.1.2023, 16.1.-19.1.2023

 

 

Svoz bioodpadu bude probíhat z jednotlivých ulic následovně:

 

Den

Ulice

Pondělí

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý

5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská,  Čelakovského, Družstevní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo  nábřeží     

Středa

Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, Kosatcová, Krále J. z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Lipová, Máchova, Mikoláše Alše, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A.B. Svojsíka, Pomněnková, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Sv. Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Větrolamu, U Vrbiček, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova  

Čtvrtek Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, Mezi Lesy, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického  

 

Správným tříděním bioodpadu dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a tím i úspoře finančních nákladů za likvidaci odpadů na skládce. Znovu připomínáme, co je vhodné ke kompostování:

  • většina rostlinného odpadu ze zahrádky - celé rostliny a jejich zbytky, košťály, listí, tráva,   plevel, seno, sláma, štěpka (zbytky po ořezu stromů a keřů rozdrcené na velikost max. do 5 cm), kůra
  • většina organických odpadů z domácnosti - květiny, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z jižního ovoce jsou snadno náchylné k plesnivění, proto sem patří pouze v omezeném množství), kávové sedliny, včetně papírových filtrů, čajové sáčky, popel ze dřeva, piliny, hobliny, vaječné skořápky (nejlépe rozdrcené, protože se hůře rozkládají), podestýlka býložravých domácích zvířat (např. od křečka)

V žádném případě prosím nevhazujte bioodpad do speciálních nádob v igelitových sáčcích!!!

 

Ing. Radka Mrkvičková

Odbor životního prostředí

 


Zapojme se do třídění bioodpadu  Aktuality z oblasti bioodpadu