Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informace zaregistrovaným politickým stranám/hnutím, koalicím

(delegování členů do okrskových volebních komisí)

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději do 16:00 hod. 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 16:00 hod. středy 21. 8. 2024) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí.

Členství v okrskové volební komisi

Zájemci o funkci člena okrskové volební komise se mohou ode dne 1. července 2024 hlásit v kanceláři č. 3204, Velké náměstí 3 nebo na telefonních číslech u Mgr. Dity Zelené - 383 700 210 a Mgr. Ivety Divišové - 383 700 221.

       a) I. zasedání okrskových volebních komisí (dále jen OVK) se uskuteční ve čtvrtek 29. srpna 2024 od 13:00 do 15:00 hod. ve velkém sále MěKS

       b) školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2024 (od 12:30 hod. prezentace, 13:00–16:00 hod. školení) taktéž ve velkém
           sále MěKS

Informace voličům - voličský průkaz

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vyzvednout vyhotovené voličské průkazy bude možné v kanceláři 3204 v budově Velké náměstí 3, Strakonice.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 18. 9. 2024 do 16:00 hod.

Informace voličům - způsob hlasování

Prezident České republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů na pátek 20. září 2024 od 14:00 do 22:00 hod. a na sobotu 21. září 2024 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Voličem je

státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Současně u něho nesmí být ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva.