Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, chtěl jsem se zeptat, jaká firma zpracovávala výběrové řízení na likvidaci ekologické zátěže zahradního domku u hradu, zda si Město Strakonice určovalo zadávací podmínky a kolik bylo zaplaceno za výběr dodavatele zmíněné firmě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

výběrové řízení na akci "Strakonický hrad - sanace podzemních prostor" zpracovávala firma LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha. Na tvorbě zadávacích podmínek se podílelo město Strakonice (odbor životního prostředí , odbor majetkový, rada města ), firma LIMEX CB a.s. a firma Ochrana podzemních vod s.r.o., která zhotovovala projekt sanace. Následně byla zadávací dokumentace konzultována a schválena na Státním fondu životního prostředí. Za výběr dodavatele nebylo firmě LIMEX CB zaplaceno zatím nic, neboť stále ještě nebyl dodavatel vybrán.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, chtěl jsem se zeptat, z jakého důvodu jsou v rekonstruované ulici U Sv. Markéty umístěny příčné prahy s výškovými rozdíly v kamenné dlažbě zúžené vozovky? Pokud jsou pouze zpomalovací, tak to vzhledem k délce a charakteru ulice považuji za nešťastné řešení. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

příčné prahy jsou skutečně určeny pro zpomalení dopravy a také kvůli tomu, aby odradily řidiče od pouhého tranzitu centrem bez zastavení. Jsou udělány po celé délce rekonstruované komunikace (mimo prostor křižovatky s ulicí Kochana z Prachové). Další budou umístěny na Velkém náměstí.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Zdeněk Kuželka

Otázka: 

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně Regulačního plánu - Jezárka. Vzhledem k tomu, že v uvedené lokalitě vlastníme jednu z řadových garáží (na regulačním plánu plocha č.20), zarazilo nás, že ve vyhlášce č.6/2002, příloha č.1, odstavec 9 zní: "9) objekty k demolici Objekty současných individuálních řadových garáží určené k demolici." Skutečně se tedy počítá s vyvlastněním uvedených garáží a následnou demolicí? V případě, že tomu tak skutečně je, v jakém časovém horizontu se toto uskuteční a jakým způsobem město hodlá majitelům garáží kompenzovat tuto skutečnost? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

Regulační plán Jezárka skutečně počítá s demolicí stávajících objektů garáží, které umožní komunikační propojení celého území. Řadové garáže koncepčně a urbanisticky nezapadají do centra toho obytného území. V dohledné době se však o vymístění garáží neuvažuje. Neuvažuje se ani o jejich vyvlastnění. Vykoupení garáží a jejich následná demolice bude finančně náročnou záležitostí. Pro parkování vozidel budou v jihovýchodní části území realizovány patrové garáže a podzemní garážová stání. Časový horizont zatím nelze stanovit, můžeme předpokládat, že půjde v řádech o desetiletí.

Bc. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Vladimír Uhlík

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mne, zda již bylo zvoleno obsazení komisí a výborů a kdy se můžeme dočkat zveřejnění na webových stránkách města Strakonice. Lze najít pouze osazenstvo z let 2006 - 2010. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi hledanou informaci naleznete na webových stránkách města v menu občan - samospráva.

Mgr. Irena Malotová, PR

Vít

Otázka: 

Kolik město vybírá za videoterminály? Všude jinde obce tyto poplatky zvyšují, jenom tady jde obec těmto "podnikatelům" na ruku.

Odpověď: 

Dobrý den,

nová vyhláška, která zpoplatňuje videoterminály, respektive výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení byla schválena na posledním (zářijovém) jednání zastupitelstva. Každý takový přístoj je podle této vyhlášky zpoplatněn částkou 5000 korun za čtvrtletí. Bližší informace naleznete v aktuálním Zpravodaji města také zde na webových stránkách.

Mgr. Irena Malotová, PR

Vendula Frková

Otázka: 

dobrý den chtěla bych zjistit informace o možném pronájmu prostor v OD Maják. Můžete mi prosím poradit kde bych měla hledat???? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

záměr na pronájem prostor OD Maják byl vyvěšen na úřední desce do 15. 11. 2010. Nabídka prostor stále trvá. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte pí Janu Ouředníkovou (tel. 383 700 311, e-mail: jana.ourednikova@mu-st.cz).

Mgr. Irena Malotová, PR

Václav Kollros

Otázka: 

Jsem velice rád, že renovujete dětské hřiště. V Heydukově ulici jste před půl rokem zabetonovali nový rám na dvě dětské houpačky. Od té doby se nic neděje, což mě zase dvakrát nevadí, ale ty čtyři díry jste asi zapoměli zasypat. V dnešní době jsou zaváté listím a je z nich luxusní past na zlomení nohy. Jednu těžkou zlomeninu v rodině máme a nikomu bych to nepřál. Děkuji za kladné vzřízení věci a přeji příjemný den.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Pracovníci technických služeb již tuto záležitost řeší. V těchto dnech (pokud to počasí dovolí)zde budou dodělány dopadové plochy a osazeny herní prvky. Místo s výkopem je z bezpečnostních důvodů opatřeno páskou.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Václav

Otázka: 

Dobrý den. V ulici Bezděkovská se na hodně místech začíná rozpadávat chodník (vypadávají dlažební kostky) ,kde proběhla pokladka před několika málo týdny!

Odpověď: 

Dobrý den,

problém s vypadávajícími dlažebními kostkami způsobil nefunkční okap na jedné z budov. Stékající voda dlažbu narušila. Místo jej již opraveno. Na stavbu se vztahuje pětiletá záruka.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Vaclav

Otázka: 

Dobrý den,prosím o namontovat zpomalovacího pás na vozovku u přechodu v Bezděkovské ul. u prodejny Gastro z podchodu k ZS Dukelská (domu čp.44),kde některá vozidla stojí těsně u přechodu a jezdí se zde dosti rychle a malé děti nejsou za stojicima auty vidět. Děkuji za odpověď a ještě rychlejsí namontování,myslím že peníze určitě najdete(10000kč)není tak velká částka.

Odpověď: 

Dobrý den,

bohužel to není tak jednoduché. V tomto případě nejde o peníze, ale o odpor občanů Strakonic. Každé umístění prahu, nebo jiného zpomalujícího prvku, bylo v minulosti kritizováno, někdy i velmi hrubě. Všichni chtějí bezpečnější silnice, ale nikdo nechce sundat nohu z plynu. Pokusíme se tuto věc řešit, ale jinak než prahem.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Václav

Otázka: 

Dobrý den, je noc, sobota 21.8.2010. Bydlím na Míru a slyším skrze zavřená okna dunění hudby. Nejprve jsem myslel, že jde o hudbu z blízkého Inferna, ta ale nikdy nebyla slyšet tak hlasitě. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po dotazu na městské policii zjistil, že se jedná o povolený, venkovní koncert, který se koná dokonce někde v Habeši, a že je povolený do 2:00. Upřímně lituji lidi bydlící v těsné blízkosti této akce a už vůbec nechápu, jak mohla být povolena do tak pozdních hodin. Pro takové akce by snad byla vhodnější nějaká neobydlená oblast nebo by mohla být konána v odpoledních hodinách.

Odpověď: 

Dobrý den,

výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku udělila pořadateli akce panu Michalu Štěpánkovi Rada města Strakonice. Kapely mohly hrát do pozdních nočních hodin, tak jak uvádíte. Šlo o akci skutečně výjimečnou, která k prázdninové atmosféře patří. S Vaším názorem, že místo pro takovou produkci v areálu u habešské hospody není zrovna nejšťastněji zvolené vzhledem k sousedním rodinným domkům, však nelze než souhlasit.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Václav

Otázka: 

Dobrý den, dnes jsem šel po chodníku okolo řeky od mostu v Elerově ul.pod Hvězdou k mostu J.Palacha a nestačit jsem se divit jaký je zde nepořádek! Na svahu k řece metrová tráva a u parkoviště za hotelem Bavor též,všude plastové láhve atd. a to nebylo všechno v trávě leží několik mrtvých potkanů. Jak potom chcete nalákat turisty do města! Jděte se podívat do Písku jak tam mají okolo řeky uklizeno! Děkuji za odpověď a rychlou nápravu.

Odpověď: 

Dobrý den,

výše uvedené pozemky jsou ve správě Povodí Vltavy s.p., dle informací povodí proběhne sečení pozemků každým dnem, a to v závislosti na počasí. Vlastník dalších zmíněných zanedbaných pozemků hotel Bavor byl k neprodlenému úklidu již několikrát vyzván. Pokud nedojde k okamžité nápravě, přikročíme k sankcím, které nám umožňuje zákon.

Ing. Ondřej Feit, OŽP

Tomáš Buzín

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal kde si lze přečíst aktuální znění jednacího řádu Rady města. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

jednací řád Rady města Strakonice byl aktuálně vyvěšen v menu občan - samospráva.

Mgr. Irena Malotová, PR

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den. V projednávání krajských Zásad územního rozvoje došlo k pokroku a směřuje do finále. Chci se zeptat jak rychle bude město Strakonice postupovat v projednávání návrhu územního plánu a za jak dlouho se rýsuje jeho vydání. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

dohoda o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla podepsána ministryní ŽP, ministrem pro místní rozvoj a ministrem zemědělství dne 28. 5. 2010. Tím se odblokoval další postup pořízení ZÚR. Po tomto kroku dojde k úpravě návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v souladu dohodnutými změnami. Dle § 38 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude upravený návrh zásad územního rozvoje Jihočeského kraje posouzen Ministerstvem místního rozvoje. Řízení o návrhu zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (veřejné projednání) proběhne pravděpodobně během podzimu 2010. V případě, že nedojde opět k zásadním rozporům, můžeme předpokládat vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v první polovině roku 2011. Územní plán Strakonice, jehož návrh je k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci podnikatel - územní plánování - UPD Strakonice - návrh nového územního plánu Strakonice, bude projednáván souběžně se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, přičemž vydání územního plánu Strakonice bude možné po vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Mgr. Robert Flachs - odbor rozvoje

Toman

Otázka: 

Kdy konečně dojde k posečení a ůklidu travnatých ploch ve vlastnictví města v ulici Arch.Dubského v okolí č.p.387 - 389 ? Pro alergiky jsou tyto neudržované plochy opravdu "požehnání". Jinde umíte trávníky udržovat,tak proč ne tady? Tím,že tyto plochy neudržujete,porušujete přece zákon - jako vlastník tuto povinnost máte.

Odpověď: 

Dobrý den,

většina pozemků v okolí domů č.p. 387-389 je ve vlastnictví státu a ve výpůjčce je má k užívání SBD Strakonice. Vlastník pozemku i vypůjčitel byli vyzváni k údržbě těchto pozemků. Pozemek nad parkovištěm, který je v majetku města ( 400 m2) bude posečen v pondělí 12.7.

Ing. Ondřej Feit, odbor ŽP

Tim

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal proč se podílí město na financování vybudování nových stavebních parcel na okraji Strakonic ? PJ Develop je soukromou firmou pana Žahoura ( je předseda představenstva - tedy rozhoduje ), proč tedy finance města jsou použity na tuto akci ? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

město dle smlouvy s investorem po zkolaudování komunikací vykupuje inženýrské sítě v hodnotě 25 procent nákladů. Tyto sítě jsou převedeny do majektu města. Důvodem je podpora bydlení a investiční činnosti ve Strakonicích. Tento postup byl schválen zastupitelstvem. Výše uvedené se netýká pouze firmy PJ Develop, ale také ostatních investorů v oblasti bydlení, kteří mají zájem s městem spolupracovat.

Mgr. Irena Malotová, PR