Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Mgr. Václav Buzín

Otázka: 

Dobrý den, můj dotaz se týká toho, zda by nebylo možné osadit nově vzniklou cestu / pěšinu / za domy v Mírové ulici, kudy si lidé zkracují cestu k areálu u Kauflandu a zapomínají na dobré vychování /alespoň jedním odpadkovým košem. V současné době to vypadá tak, že obyvatelé přilehlých domů po těchto nevychovancích uklízejí. Patrně by se tento úkol týkal TS. Mgr. Václav Buzín

Odpověď: 

Vážený pane Buzíne,

děkujeme za Váš podnět. Bohužel výše zmíněné pozemky nejsou v majetku města. Část z nich vlastní stát - resp. Úřad pro zastupování státu, část je majetkem společnosti vlastnící Kaufland a ani do budoucna nejsou vyhlídky na to, že by pozemky přešly pod správu města příliš nadějné, neboť o ně mají zájem jednotliví vlastníci bytů v přilehlých domech. Vyšlapaná pěšina není ani chodníkem či oficiální komunikací, tudíž zde nelze umístit odpadkový koš. Město mělo o pozemky eminentní zájem právě z důvodu údržby a zkulturnění nevzhledného prostranství mezi obytnou a nákupní zónou, nicméně z již uvedených příčin nám nepřísluší o tyto pozemky pečovat.

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí OŽP

Meyra

Otázka: 

Dobrý den, moje připomínka se vztahuje k předchozímu dotazu o pracích v ulici Na ohradě. Chodník je rozkopaný a firma provádějící práce, není schopná zajistit přechod přes výkop! Zdravý člověk, aby skákal přes příkop a lidé na vozíku, nebo matky s kočárky nemají téměř možnost, jak se dostat z domu! Doufám tedy, že termín ukončení prací bude dodržen!

Odpověď: 

Dobrý den,

termín pro ukončení stavebních prací 15. 12. 2010 by měl být dodržen. V tuto chvíli jsou již chodníky zadlážděny, s konečnými úpravami zeleně však musíme počkat na vhodnější počasí. Na stavbu se vztahuje pětiletá záruka.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Martin Novák

Otázka: 

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jak to bude se stánky o Václavské pouti. Kde letos budou stát ty, které obvykle bývaly v Lidické a na Velkém náměstí. Přesunou se na Malé náměstí nebo jich prostě bude méně? Uveřejníte ve Zpravodaji program pouti?

Děkuji za odpovědi

M. Novák

Odpověď: 

Vážený pane Nováku,

odpověď na vaše otázky naleznete na těchto webových stránkách hned v několika sekcích - tisková zpráva č. 46 ze dne 16. 8. 2010 pod titulkem Václavská pouť - bohatá na program i zboží. Podrobný program akcí bude zveřejněn ve Zpravodaji, který (pokud jste ze Strakonic) dostanete do schránky, případně jej naleznete také v elektronické podobě na www.strakonice.eu v sekci město.

Mgr. Irena Malotová (PR)

marky

Otázka: 

Dobry den chtela jsem se zeptat,kdyz se mi narodi dite,zda ma narok na naky prispevek od mesta jako novy obcan a za jakych podminek,zalezi na tom kde dite porodim?Dekuji za odpoved.

Odpověď: 

Dobrý den,

Město Strakonice poskytuje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč narozenému občánkovi. Platí ovšem, že matka dítěte a dítě mají v době narození trvalý pobyt ve Strakonicích (vyjma místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny, což je Strakonice I, Velké náměstí 2). Je-li matka dítěte cizinka, vztahuje se podmínka trvalého pobytu ve Strakonicích (mimo sídlo ohlašovny) současně na matku i otce dítěte. Ke dni konání obřadu "Vítání občánků" musí být dítě v péči alespoň jednoho z rodičů a žádný z rodičů dítěte nemá vůči městu Strakonice nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. Finanční dar bude vyplacen, požádají-li rodiče nejpozději do jednoho roku věku dítěte.

Anežka Lukešová, matrikářka

Marie Průchová

Otázka: 

Vážení, chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat za pomoc městské policii v pátek 10.9.2010, která v odpoleních hodinách dohlížela na dodržování objízdné trasy v ulici Pod Hradem. Vzhledem k neuvěřitelnému počtu řidičů porušujících dopravní značení omezující projíždění vozidel stavbou (kde byla nasazena težká technika), bylo až neuvěřitelné jak profesionálně a současně velmi vstřícně řešili vzniklou situaci. Tentokráte musíme upřímně přiznat, že strážníci městské policie byli na svém místě naprosto ukázkově. Děkujeme všem zúčasněným , kteří přispěli k tomu, že zvládli vyřešit tuto situaci ve prospěch bezpečnosti nás všech. Chápeme, že tato uzavírka byla komplikací pro obyvatele Strakonic, ale pro kvalitní provedení stavebních prací byla naprosto nezbytná. Přejeme všem obyvatelům Strakonic, kteří měli s omezením dopravní obslužnosti problémy, teď příjemný pocit z jizdy na nové a kvalitní silnici III/1726!

Marcela

Otázka: 

 

Dobrý den, ve Strakonicích se přemnožily STRAKY OBECNÉ. Jejich hejna způsobují nemalé škody a to nejen na majetku, ale i na jiných druzích ptactva (zničené kytky v truhlících, pokálená okna, hluk a útoky hejn na jiné druhy ptáků, apod.)Za poslední měsíc jsem slyšela 3 obyvatele Strakonic, kteří si na přemnožení strak stěžují. Jak máme mít "rozkvetlá okna", když nám straky kytky likvidují? Bude město přemnožení řešit? Jak známo straka nemá přirozeného nepřítele: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=31 Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den.

Na odboru životního prostředí nemáme zatím žádnou informaci ani podnět od veřejnosti, který by se týkal přemnožení straky obecné ve Strakonicích. Pokud se takové podněty objeví, určitě se jimi budeme zabývat.

Ing. Miroslav Šobr, odbor ŽP MěÚ Strakonice

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, kdy budou na stránkách města dostupné vyhlášky (OZV) města? V roce 2010 tam vidím jen 2, chybí např. č.5,6,7/2010. Lidé nemají možnost se třeba podívat na aktuální poplatky (5/2010, 7/2010). Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

všechny vyhlášky v aktuálním znění platné od 1. 1. 2011 jsou již vyvěšeny.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Mácha

Otázka: 

Po městě se povídá, že obec na nátlak ODS chce prodat pivovar. Zájem má starostka Horažďovic a jiní. Co je na tom pravdy?

Odpověď: 

Dobrý den,

Městu Strakonice nebyla doručena žádná žádost o koupi Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s., a ani Zastupitelstvo města Strakonice prodej Měšťanského pivovaru neprojednávalo.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

M.Š.

Otázka: 

Dobrý den, měl bych dotaz Končí povinnosti majitele rodinného domu, z kterého padají rampouchy a sníh na chodník tím, že tam dá ceduli o nebezpečí nebo by s tím měl něco udělat?

Odpověď: 

Dobrý den,

za bezpečný provoz staveb odpovídají majitelé. Odpovědnost za škody způsobené sněhem, padajícími rampouchy, je plně na majitelích, příp. provozovatelích objektů.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Lucie Chaloupková

Otázka: 

Dobrý den, mam dotaz ohledně cesty do ze Strakonice od hřbitova směrem po modré do Hajské. Zajímalo by mě, kdo se o tuto trasu stará? Tato cesta je totiž velmi složitě průjezdná na kole a i pro pěší je to v období vlhka velmi velký problém projít, neboť se zde tvoří skoro močály. A křoví a kopřivy kolem též zasahují do cesty. Jelikož zde vede turistická trasa, myslím, že by se mělo o tuto cestu trochu víc pečovat. Děkuji za uvážení mé připomínky. S pozdravem Lucie Chaloupková

Odpověď: 

Vážená paní Chaloupková,

trasa bude  ještě v tomto týdnu posekána. Co se týká podmáčení cesty, v jednom místě je pramen, takže cesta bývá podmáčená i v sušším období. Případnou možnost zpevnění stezky budeme konzultovat s kolegy na majetkovém odboru. Děkujeme za námět a připomínku.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Lenka Líbenková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude konečně osvětlená silnice na Jezárkách odbočka z hlavní směrem do Dražeova, odočka do Dražeova, není vůbec vidět, když je tma. Druhá otázka, proč nejezdí žádný autobus v neděli v 19hod, nebo něco málo po 19hod??? Když přijede plno dětí na inernát. Děkuji za odpověď Lenka

Odpověď: 

Dobrý den,

v neděli lze k dopravě studentů na internát využít linku MHD č. 385002, spoj č.51. Autobus této linky odjíždí z nádraží v 18.57, obsluhuje mimo jiné zastávky v Husově ul., Zvolenské ul. a Strakonice Sídliště.

Stávající veřejné osvětlení bude opětovně zprovozněno do konce měsíce. Důvodem vypnutí byly prováděné práce na kanalizaci a teplovodu.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Lenka Kačmárová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné navýšit počet kontejnerů na sídlišti (ul. Šv. dudáka, Prof. Skupy a Mikuláše Alše) u autobusové zastávky. Kontejnery jsou plné již druhý den po vysypání, za velkého přispění zdejší prodejny potravin. Dále bych chtěla upozornit na přerostlý živý plot v ulici Zvolenská. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Vzhledem k tomu, že v prostoru stávajících kontejnerů na tříděné odpady již není místo pro další kontejnery, nemůžeme toto stanoviště rozšířit. Podařilo se nám ale najít jiné místo pro umístění kontejnerů na tříděné odpady a navíc ne tak vzdálené od stanoviště u autobusové zastávky. Kontejnery na papír a plast umístíme na začátek ulice Mikoláše Alše, po levé straně u chodníku.

Ing. Radka Mrkvičková, OŽP

Končický

Otázka: 

Bude město 1.ledna 2011 pořádat ohňostroj? Pokud ano, na kolik tato nesmyslná akce pokladnu přijde?

Odpověď: 

Dobrý den,

strakonický novoroční ohňostroj jistě patří mezi nejhezčí ohňostroje na jihu Čech. Pořádá se každoročně na Nový rok už od roku 2000. Trvá zhruba čtrnáct minut a i v loňském roce se na něj přišly podívat tisíce lidí. Celkové náklady spojené s pořádáním ohňostroje činí cca 150 tis. Kč. Novoroční ohňostroj 2011 začne v sobotu 1. ledna v 18 hodin nad řekou Otavou u strakonického hradu.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství a CR

Karel Vítovec

Otázka: 

Dobrý den! Měl bych jeden dotaz k mateřské školce v ulici Stavbařů.Vzhledem k tomu,že tuto školku navštěvuje naše dcera,s potěšením i nadšením jsme pozorovali nově tvořící se zahradu včetně herních prvků v první polovině tohoto roku.Jaké však bylo naše překvapení,kdy po zasetí trávy a nástupu horkých dní v červenci,nikdo nedbal a o tento trávník nepečoval-aby došlo ke kropení nově vysetého trávníku.Díky počasí,které pak zajistilo dostatek vláhy se tento trávník kupodivu vzpamatoval.Dále však nikdo nemá zájem o údržbu zahrady - posečení již přerostlé trávy s plevely a bodláčím.Myslel bych si,že při investici cca 2 000 000,- Kč by si zasloužilo toto místo další péči.A to proto,že nástup dětí do školky koncem srpna se blíží. Další připomínka je k dětskému hřišti u Labutě.Chodíme tam řádově již několik let a zajímalo by mě,zda někdo kontroluje stav těchto hřišť - výměna písku,starost o úklid,instalaci odpadkových košů apod. Děkuji za odpověď! K.Vítovec,Stavbařů,Strakonice.

Odpověď: 

Vážený pane Vítovče,

údržbu zahrady zajišťuje tento rok firma, která pozemek obnovovala, včetně kosení trávníku, zálivky, hnojení či odplevelení. Je to z toho důvodu, aby město mělo záruku, že zahradnické práce budou provedeny kvalitně, což se obvykle do roka projeví. Podle našich informací je již zahrada posekána. Správa městských hřišť ( hřiště u Labutě) spadá pod Technické služby Strakonice. Doporučuji Vám, obrátit se v této věci přímo na pracovníky TSST. Kontakty naleznete na jejich webových stránkách.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Karel T.

Otázka: 

Dobrý den, poděkování členům volebních komisí mne doslova nadzvedlo ze židle. Chodím volit a k volbám přistupuju jako k slavnostnímu aktu. Ale zřejmě tak to není u členů komise, kam já chodím. Slušnost pozdravit voliče, nebo přinejmenším odpovědět na pozdrav je jim cizí. Proto se chci zeptat, zda členové volebních komisí prochází nějakým školením, kdy by jim bylo i vysvětleno, jak se při takové události mají chovat. Stejně tak jsem fascinován na úřadě, kam poměrně často docházím, že se málokdy potkám s úředníkem, který mne na chodbě pozdraví. Někde jsem četl, že je to služba veřejnosti, tak bych čekal slušnost a pokoru, která mne tam chybí. Plánujete i kurzy slušného chování pro úředníky? Děkuji za odpověď. KT

Odpověď: 

 Dobrý den,

 město Strakonice jakožto zaměstnavatel věnuje rozvoji svých zaměstnanců velkou pozornost a to jak v oblasti rozvoje odborného, tak i všeobecného. V této obecné rovině to například bylo školení "Společenské aspekty pracovních i mimopracovních jednání - základy etikety", které proběhlo na podzim loňského roku a jehož lektorem byl PhDr. Jiří Pondělíček. Naším cílem je vstřícnost a profesionalita. Členové volebních komisí žádným školením slušného chování neprochází, z velké většiny je delegují politické strany, hnutí, koalice apod. (jejichž mohou být členy i nemusí). Můžeme je pouze upozornit dle Vaší připomínky na I. zasedání členů volebních komisí na pravidla slušného chování. Ale také zde předpokládáme, že jde skutečně o ojedinělý případ.

 

Milada Švihálková, vedoucí správního oddělení,

Mgr. Jitka Stropnická, vedoucí oddělení personalistiky a mezd